Zavrieť

Porady

Analytická evidencia tvorby a zúčtovania rezerv a opravných položiek a ich vykázanie

Máme povinnosť analyticky rozlišovať účty pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, a pokiaľ áno, na základe akého ustanovenia?
Odpoveď: V súvislosti s novým postupom účtovania tvorby, použitia a zrušenia opravných položiek a rezerv sa s účinnosťou od 1. 1. 2007 doplnil aj § 4 postupov účtovania pre podnikateľov (opatrenie MF SR č. 23054/2002-92), ktorý upravuje vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom.
Pri vytváraní analytických účtov sa musí zohľadniť aj členenie podľa jednotlivých druhov rezerv a opravných položiek. Osobitne je to dôležité napríklad pri účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám. Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie neopodstatnených opravných položiek k nakupovanému tovaru a materiálu. Pre správne vykázanie vo výkaze ziskov a strát je potrebné rozlíšiť, či ide o opravné položky k tovaru alebo o opravné položky k materiálu:
 • tvorba a použitie opravných položiek k tovaru sa bude vykazovať v riadku 02 – Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru,
 • tvorba a použitie opravných položiek k materiálu sa bude vykazovať v riadku 09 – Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok.
Ing. Tatiana Hajniková
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Analytická evidencia tvorby a zúčtovania rezerv a opravných položiek a ich vykázanie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.