Zavrieť

Porady

Pausalne vydavky a obrat

Zdravim,

Je uplatnenie pausalnych vydavkov nejako limitovane obratom ? Nikde som to zatial nenasiel, ale pocul som ludi ktory hovorili ze je to limitovane.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Áno, sú limitované 60% u remeselných činností, u ostatných 40%. ALe kedže si sr.o., ako si uviedol v inom príspevku, tak si ich uplatniť nemôžeš.

  Evanka je offline (nepripojený) Evanka

  Evanka
  jozko1975 Pozri príspevok
  Zdravim,

  Je uplatnenie pausalnych vydavkov nejako limitovane obratom ? Nikde som to zatial nenasiel, ale pocul som ludi ktory hovorili ze je to limitovane.
  Súvisí to nepriamo. Ak chceš uplatňovať paušálne výdavky, nesmieš byť platcom DPH. (Platcom DPH sa stávaš pri určitej výške obratu).

  jozko1975 je offline (nepripojený) jozko1975

  jozko1975
  Evanka Pozri príspevok
  Súvisí to nepriamo. Ak chceš uplatňovať paušálne výdavky, nesmieš byť platcom DPH. (Platcom DPH sa stávaš pri určitej výške obratu).
  Prijmy budu prakticky na 100% z USA, tie DPH neobsahuju, niekde tu na fore som cital ze tento prijem sa nezapocitava do obratu ktory urcuje ci budem alebo nebudem povinne platcom DPH. Je to teda pravda ?

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  § 2

  f) predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,
  h) zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy,

  (1) Príjmami z podnikania sú
  a) príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 24)
  b) príjmy zo živnosti, 25)
  c) príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
  d) príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a8.

  (2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
  a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27)a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
  b) z činností, 28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.29)
  d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)
  (3) Príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v odseku 1 az § 5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností.


  (10)Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
  uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže
  uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné
  daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného
  a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo
  výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

  Pausalne vydavky a obrat

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.