Zavrieť

Porady

sprostredkovanie služby do zahraničia

Osoba - 1. si objedná konzultačné služby u osoby - 2. a táto osoba si objedná vykonanie tejto služby pre osobu - 1. u osoby - 3. Osoba -3. vykoná konzultačnú službu pre osobu - 1. a vyfaktúruje ju osobe - 2.

Ide mi o posúdenie DPH u osoby - 3., ktorá má sídlo v SR a je registrovaná zatiaľ len v SR.

Ak dobre pozerám ide o dodanie služby podľa §15/8/b - ... vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby.... s miestom dodania podľa §15/7. Osoba - 2. je podnikateľ, má sídlo napr. v Nemecku (asi nie je podstatné či je registrovaný pre DPH niekde alebo nie.)

Pri poskytovaní služby osobou - 3. môžu vzniknúť varianty:

osoba - 1. je zo SR, z EU, z tretieho štátu, je podnikateľ, nie je podnikateľ

Ako je to s tým sprostredkovaním. Bude osoba -3. faktúrovať osobe -2. tak ako kedby bola faktúrovala osobe -1.? Je miesto dodania miestom sídla osoby -1.? A potom DPH do EU príslušne podľa tam miestneho zákona buď registrácia, alebo daňový zástupca alebo prenesenie daňovej povinnosti, do 3. štátu bez DPH.
Ako sa postupuje keď je miesto dodania v EU a osoba, ktorej sa služba dodá nie je podnikateľ?

Je niekde zoznam, aké riešenia vysporiadania DPH majú jednotlivé štáty?

Ďakujem za pomoc pri rozuzlení.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  Už som si pár vecí našla, že keď je služba z §15/8 dodaná do EU podnikateľovi, faktúruje sa bez DPH, keď nepodnikateľovi, tak s DPH, keď do 3. štátu tak bez DPH, keď do SR tak s DPH.
  Ale stále neviem, či je miestom dodania služby sídlo osoby -1. alebo -2.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  všimla...ale máš zmotané všetky prípady.....
  keby si napísala konkrétne o jednom, bolo by to jednoduchšie.
  ale v príspevku 2 to máš pekne naštudované.
  Fakturácia sa posudzuje vždy medzi dvoma subjektami - kde je fakturácia....

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  Tak skúsim ešte raz.

  osoba 1 si objedná službu z §15/8 u osoby 2. Osoba 2 si objedná vykonanie tejto služby u osoby 3. Osoba 3 pôjde k osobe 1 a službu vykoná. Mne ide o posúdenie DPH u osoby 3, ktorá bude faktúrovať osobe 2. Je miesto dodania služby v mieste sídla osoby 2 alebo 1?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  ale ved to závisí práve od toho, či sú platitelia a či su obaja s iným ičDPH. Ak je to tento prípad, tak m.d. je u osoby 2, preto osoba 3 vyfakturuje bez DPH.

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  Ja by som si rada ujasnila to miesto dodania služby. Osoba 2 je platiteľ DPH napr. z Nemecka, osoba 3 je platiteľ DPH zo SR. Osoba 3 ide urobiť službu osobe 1 do ČR platiteľovi DPH. Miesto podnikania alebo prevádzkareň, na ktorej spotrebu a využitie sa služba dodá je v ČR. Osoba 3 bude faktúrovať osobe 2 vykonanie konzultačných prác v ČR. Kde je miesto dodania?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  no vidíš, že to vieš konkretizovať-...
  upozorním napr. na túto možnosť
  §15 4) Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, výchovných, vzdelávacích a zábavných služieb vrátane ich organizovania a služieb s nimi súvisiacich je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
  mohlo by to teda byť Česko, a ty si objednávateľ u osoby 3, takže by s sa asi mala zaregistrovať v Česku, resp. osoba 3-lebo ich tam vykonáva.....
  Si si istá že je to v súlade s tvojim tvrdením....sluby §15, ods.7,8? Lebo tak si to zadala....
  Citujem
  8) Službami, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 7 vrátane ich sprostredkovania v mene a na účet inej osoby a prijatia záväzku zdržať sa vykonávania týchto služieb, sú
  a) reklamné služby,
  b) poradenské,
  Naposledy upravil KEJKA : 25.11.07 at 18:43

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  Tiež môže ísť osoba 3 zo SR vykonať službu osobe 1, ktorá je zo SR alebo EU podnikateľ, nepodnikateľ alebo do 3. štátu, na základe objednávky osoby 2 Nemecko. Faktúruje sa vždy osobe 2 a chodí sa po celom svete. Kde je miesto dodania služby?

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  Služba, ktorú osoba 3 vykonáva je z §15/8. Ak sa vykonáva napr. pre podnikateľa v ČR alebo vo Švajčiarsku a objednávka je z Nemecka kde je miesto dodania služby?

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  cítiš...aké je to ťažké? a zasa čiarky a alebo...alebo...alebo, ťažko sa to páruje....
  takže podľa všetkého riešenie skúsme nájsť cez §16, ods 6 ...upravila som to len na služby, aby sa v tom lepšie orientovalo (a beriemto tak, že nejde o §15/7,8, o ktorom si písala Ty......
  (6) Miestom dodania pri službe, ktorá spočíva v sprostredkovaní ...... služby, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, je to isté miesto ako miesto ....... dodania služby, ktoré sú sprostredkované, ..... Ak sprostredkovateľ sprostredkuje.... službu pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, v ktorom je miesto dodania služby, je miestom dodania sprostredkovateľskej služby členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu dodal.
  Čo ty na to?
  Naposledy upravil KEJKA : 25.11.07 at 19:17

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  objednávateľ je z jedného štátu a služba sa fyzicky vykoná v inom štáte. Kde je miesto dodania.

  tak zatiaľ ďakujem, budem aj ja ešte pátrať.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  zaujalo ma to...upravila som svoj príspevok. Pozdáva sa mi ten §16/6 práve kvôli tomu, že rieši to, aby skutočný vykonávateľ služby nemusel sa registrovať v každej krajine, kam pôjde vykonávať službu.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  presne...ja si nemyslím, že ide o služby podľa § 15, ods.7 a 8 práve kvoli tým trom štátom a trom ičDPH

  Saturejka je offline (nepripojený) Saturejka

  Saturejka
  sprostredkovanie služby podľa § 15/8,7 ak v tomto mojom prípade ide o sprotredkovanie, je vyriešené v §15/7. Sprostredkovanie v §16/6 rieši všetky ostatné sprostredkovania tovarov a služieb. Ale neviem ako to má byť podľa toho §15/7.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  ani ja som nevedela.... lebo tam je dvojstranný vzťah dvoch rôznych ičDPH.....
  ale §16/6 sa mi páči aj na tvoj prípad, hoci som vždy §16 brala ako § týkajúci sa prepravy (výlučne). Čo zrejme nie je pravda.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.