Zavrieť

Porady

Vratenie tovaru do 7 dni bez udania dovodu (E-shop)

Dobry den,

ide o urcitu cast z obchodnych podmienok zasielkoveho obchodu, chcem sa spytat je to legalne?
Kupim si tovar v nejakom internetovom obchode, do 7 dni mam pravo tento tovar bez udania dovodu vratit. Je obchodnik opraveneni si pytat storno poplatok ako sa pise nizsie? Ked odoslem objednavku vlastne suhlasim s obchodnymi podmienkami.. Je opraveneny strhnut si storno poplatok?
-------------------------
Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Usporiadat
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

kovacik26 Pozri príspevok
Dobry den,

ide o urcitu cast z obchodnych podmienok zasielkoveho obchodu, chcem sa spytat je to legalne?
Kupim si tovar v nejakom internetovom obchode, do 7 dni mam pravo tento tovar bez udania dovodu vratit. Je obchodnik opraveneni si pytat storno poplatok ako sa pise nizsie? Ked odoslem objednavku vlastne suhlasim s obchodnymi podmienkami.. Je opraveneny strhnut si storno poplatok?
-------------------------
Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
Podľa mňa zákon hovorí jasnou rečou, že do 7 dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. On zmluvu ani objednávku nestornuje, on od nej odstupuje od začiatku, ako keby nikdy nebola uzavretá. Predávajúci nemá právny dôvod žiadeať storno poplatok. Potom by sa to mohlo zneužívať tak, že storno poplatok by bol vo výške hodnoty tovaru a kupujúci by nemal nárok na vrátenie zaplatenej ceny.

Takže žiadny storno poplatok, pekne vrátiť celú kúpnu cenu.

Jediné, na čo by kupujúci nemal nárok sú prepravné náklady. Tie uhradil, lebo služba dopravy mu bola poskytnutá a nemá dôvod na vrátenie týchto nákladov, lebo záýkon uvádza, že predávajúci vráti cenu zaplatenú za tovar, nie celkovú cenu. Napr. tovar je v cene 1500 SKK, doprava 200 SKK. Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, tak dostane späť 1500 SKK.

Viď zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji § 8:

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote podľa § 7 ods. 1 písm. d). Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

(2) Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

(3) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
kovacik26 kovacik26

kovacik26 je offline (nepripojený) kovacik26

to je v poriadku, zakon hovori vratit kupnu cenu.. ale pri odoslani objednavky akceptujem obchodne podmienky predavajuceho, je podmienky, jeho pravidla na zaklade ktorych sa uzatvorila kupna zmluva a suhlasim s nimi..

je to v rozpore so zakonom?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

kovacik26 Pozri príspevok
to je v poriadku, zakon hovori vratit kupnu cenu.. ale pri odoslani objednavky akceptujem obchodne podmienky predavajuceho, je podmienky, jeho pravidla na zaklade ktorych sa uzatvorila kupna zmluva a suhlasim s nimi..

je to v rozpore so zakonom?
Predávajúci môže určiť len také podmienky, ktoré nie sú v rozpore so zákonom. A táto podmienky je, myslím si, v rozpore so zákonom.
0 0
VladoaKatka VladoaKatka

VladoaKatka je offline (nepripojený) VladoaKatka

kovacik26 Pozri príspevok
Dobry den,

ide o urcitu cast z obchodnych podmienok zasielkoveho obchodu, chcem sa spytat je to legalne?
Kupim si tovar v nejakom internetovom obchode, do 7 dni mam pravo tento tovar bez udania dovodu vratit. Je obchodnik opraveneni si pytat storno poplatok ako sa pise nizsie? Ked odoslem objednavku vlastne suhlasim s obchodnymi podmienkami.. Je opraveneny strhnut si storno poplatok?
-------------------------
Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu,1. kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
2.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
1.V tomto prípade na strane predávajúceho vzniknú výdavky na prepravu tovaru kupujúcemu a zároveň vzniknú výdavky aj za spätnú prepravu nevyzdvihnutej zásielky ktoré musí znášať tiež predávajúci pri spätnom preberaní zásielky - ale, neviem si predstaviť, ako by to chcel predávajúci vymáhať na kupujúcom ???

Stretávam sa s týmto problémom pri zasielaní dobierok obchodníkom, každý sa len ospravedlní, ale aby niečo uhradil ...

2. Kupujúci má nárok na vrátenie plnej výšky ceny tovaru, ale nemá nárok na vrátenie prepravných nákladov a zároveň aj náklady na prepravu späť dodávateľovi by mal znášať sám, nemôže tovar zaslať formou dobierky.
Podľa môjho názoru, ak vrátený tovar sa nemôže posudzovať ako nový - napr. bol užívaný resp. nosený v tom prípade už by sa to malo riešiť formou reklamácie a nie žiadať 20% z ceny výrobku. Na takýto krok predávajúci nemá právny nárok.

3.Na žiadný storno poplatok nemá predávajúci nárok, jeho náklady s expedíciou uhradil kupujúci a nedošlo na jeho strane žiadnej finančnej škode, tovar dostal späť a môže predať znova.

... ale, v praxi sa často stretávame s tým, že ak sa dohodnú určité zmluvné podmienky, teda s tými podmienkami súhlasia obe strany, tak by ich mali rešpektovať. Uvažovať o tom, či sú legálne alebo či má predávajúci právo na také či onaké obchodné podmienky, treba pred súhlasom.
0 0
kovacik26 kovacik26

kovacik26 je offline (nepripojený) kovacik26

takze ak to dobre chapem, zaver je ze som suhlasil s takymito obchodnymi podmienkami ktore by sa mali respektovat a uz mi nepomoze ani svaty Peter.. tovar bol zaplateny vopred a predajca mi vrati kupnu cenu - strono poplatok...
0 0
fafosk fafosk

fafosk je offline (nepripojený) fafosk

Ja som v trošku inej situácii. Tiež chcem vrátiť produkt do 7 dní, ale objednával som ho na firmu. Z e-shopu mi volali, že vraj 7 dňová lehota vrátenia tovaru bez udania dôvodu sa vzťahuje len na spotrebiteľa (fyzickú osobu) a nie na právnickú, ktorá sa riadi podľa obchodného zákonníka (nie občianskeho). Majú pravdu? Tovar nebol nakúpený za účelom ďalšieho predaja.
0 0
rainmaker rainmaker

rainmaker je offline (nepripojený) rainmaker

pokial viem, kupnu zmluvu moze uzatvorit PO a FO bud podla Obchodneho alebo obcianskeho zakonnika. tak ako sa obe strany dohodnu. takze, aj PO ma v pripade ze uzatvorila kupnu zmluvu podla Obcianskeho zakonnika prava z neho vyplyvajuce... nie? (nie som pravnik, len student)


a co sa tyka obch. podmienok.

je jedno ci su podpisane, ci s nimi suhlasia obe strany. ak raz su v rozpore so zakonom, su neplatne.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

fafosk Pozri príspevok
Ja som v trošku inej situácii. Tiež chcem vrátiť produkt do 7 dní, ale objednával som ho na firmu. Z e-shopu mi volali, že vraj 7 dňová lehota vrátenia tovaru bez udania dôvodu sa vzťahuje len na spotrebiteľa (fyzickú osobu) a nie na právnickú, ktorá sa riadi podľa obchodného zákonníka (nie občianskeho). Majú pravdu? Tovar nebol nakúpený za účelom ďalšieho predaja.
Bohužiaľ pre teba majú pravdu, lebo v zákone o ochrane spotrebiteľa hneď v § 1 stojí:

Tento zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb a pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len "spotrebiteľ").
0 0
lienkabambulienka lienkabambulienka
Dobrý deň, prosím vás o radu, objednala som si tovar cez internet, prostredníctvom e-mailu, ale zásielku som si neprebrala v deň, keď prišiel tovar poštárovi som na uvedenú zásielku napísala omietam prevziať bez udania dôvodu. Teraz sa mi mán vyhráža e-mailom aj telefonicky, že mu vznikla škoda a že mu mám zaplatiť dph a ak nie tak aspoň platby spojené so zásielkou ale mal to byť len jeden balík a on to vraj poslal v piatich zásielkách a tovar objednával zo zahraničia pýta odo mňa colné aj balné aj poštovné v zahraničí aj na Slovenku. Prosím o radu. Ako mám postupovať. Mám mu uhradiť poštovné. Veď mu nevznikla žiadna škoda, balík bol neprevzatý, to znamená, že tovar môže predať lebo nebol otvorený a nepodpísala som žiadnu zmluvu len som si e-mailom objednala. Ďakujem a zostávam S pozdravom
0 0
fortunka fortunka

fortunka je offline (nepripojený) fortunka

Dobrý večer, mám taky malý problém s vrátením tovaru od zákazníka (online shop). Zákazníčka si v júny 2009 objednala tovar, ktorý jej bol na druhý deň dodaný a dnes mi prišiel list s tým, že jej mám vrátiť peniaze pretože ona si ho už kúpila inde (aj tovar poslala samozrejme späť). Može ma nejak napadnúť, keď jej napíšem, že jej reklamácii nevyhoviem, pretože je to po dobe, v ktorej tovar mala vrátiť? Aj keby sa stalo, že objednala zlý/nevyhovujúci tovar, mohla na to prísť už dávno a nie po 4 mesiacoch.
A ďalší prípad... zákazník v 14 dňovej lehote vrátil tovar a mám mu vrátiť peniaze. To by bolo OK. Ale keď som ho otvorila, bol poškodený a určite to nebolo spôsobené prepravou. Ako mu dokážem, že to zlomil on? Firme totiž vznikne škoda a najhoršie je, že zákazníci si veľmi zvykajú na to, že im vyhovieme vo všetkom...

Dúfam, že má niekto s takýmito vecami skúsenosti Ďakujem
Naposledy upravil fortunka : 29.10.09 at 20:26
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

fortunka Pozri príspevok
Dobrý večer, mám taky malý problém s vrátením tovaru od zákazníka (online shop). Zákazníčka si v júny 2009 objednala tovar, ktorý jej bol na druhý deň dodaný a dnes mi prišiel list s tým, že jej mám vrátiť peniaze pretože ona si ho už kúpila inde (aj tovar poslala samozrejme späť). Može ma nejak napadnúť, keď jej napíšem, že jej reklamácii nevyhoviem, pretože je to po dobe, v ktorej tovar mala vrátiť? Aj keby sa stalo, že objednala zlý/nevyhovujúci tovar, mohla na to prísť už dávno a nie po 4 mesiacoch.
A ďalší prípad... zákazník v 14 dňovej lehote vrátil tovar a mám mu vrátiť peniaze. To by bolo OK. Ale keď som ho otvorila, bol poškodený a určite to nebolo spôsobené prepravou. Ako mu dokážem, že to zlomil on? Firme totiž vznikne škoda a najhoršie je, že zákazníci si veľmi zvykajú na to, že im vyhovieme vo všetkom...

Dúfam, že má niekto s takýmito vecami skúsenosti Ďakujem
a reklamuje niečo na tovare alebo ho iba chce vrátiť?
na reklamáciu by nárok mala, na vrátenie tovaru z ľubovolného iného dôvodu ťažko.
0 0
camozzi camozzi

camozzi je offline (nepripojený) camozzi

fortunka Pozri príspevok
Dobrý večer, mám taky malý problém s vrátením tovaru od zákazníka (online shop). Zákazníčka si v júny 2009 objednala tovar, ktorý jej bol na druhý deň dodaný a dnes mi prišiel list s tým, že jej mám vrátiť peniaze pretože ona si ho už kúpila inde (aj tovar poslala samozrejme späť). Može ma nejak napadnúť, keď jej napíšem, že jej reklamácii nevyhoviem, pretože je to po dobe, v ktorej tovar mala vrátiť? Aj keby sa stalo, že objednala zlý/nevyhovujúci tovar, mohla na to prísť už dávno a nie po 4 mesiacoch.
A ďalší prípad... zákazník v 14 dňovej lehote vrátil tovar a mám mu vrátiť peniaze. To by bolo OK. Ale keď som ho otvorila, bol poškodený a určite to nebolo spôsobené prepravou. Ako mu dokážem, že to zlomil on? Firme totiž vznikne škoda a najhoršie je, že zákazníci si veľmi zvykajú na to, že im vyhovieme vo všetkom...

Dúfam, že má niekto s takýmito vecami skúsenosti Ďakujem
To pozname... zakaznici s velkou fantaziou a zmyslom pre humor Do 7 dni (pokial nie je uvedene inak) ti mozu tovar vratit bez udania dovodu. Ja to mam osetrene tak, ze nesmie byt poskodeny tovar, s povodnymi visackami, v povodnej krabici a nesmie javit znamky pouzitia. Vsetky poziadavky po 7 dnovej lehote vybavujem ako reklamaciu s tym, ze musi byt vyplneny reklamacny formular. Bez toho sa nemam o com bavit.
Zakaznikov si musis vychovat a ucit istej discipline. Pokial ti bol poslany poskodeny tovar, posli jej ho spat s tvojim pisomnym vyjadrenim k reklamacii alebo ziadosti o vratenie penazi. No a v druhom pripade rozhodne by som ziadost o vratenie tovaru zamietol. 4 mesiace to je uz aj na dobru volu obchodnika vela. Vsetko ale ries diplomaticky.
0 0
fortunka fortunka

fortunka je offline (nepripojený) fortunka

Pani doslova napísala:

Žiadam o vrátenie peň. sumy ... (moja pozn.: aj postovným) na ucet ... z dovodu zakupenia noveho tovaru.

A to je vsetko... podla mna to nie je chybou tovaru, lebo ten je v stave ako ked odo mna odisiel.
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

fortunka Pozri príspevok
Pani doslova napísala:

Žiadam o vrátenie peň. sumy ... (moja pozn.: aj postovným) na ucet ... z dovodu zakupenia noveho tovaru.

A to je vsetko... podla mna to nie je chybou tovaru, lebo ten je v stave ako ked odo mna odisiel.
pani je dobrá srandistka
0 0
slabikar slabikar

slabikar je offline (nepripojený) slabikar

ide o 7 dni, alebo o 7 pracovnych dni?
0 0
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

slabikar Pozri príspevok
ide o 7 dni, alebo o 7 pracovnych dni?
pracovných
0 0
barney barney

barney je offline (nepripojený) barney

chcel by som sa spytat,

- pri internetovom predaji ma zakaznik pravo vratit tovar do 7 dni bez udania dovodu, zakupil som si tam prehravac a zvolil moznost osobneho odberu, Chcel som pristroj vratit v zakonom stanovenej lehote ale obchodnik mi ho odmietol zobrat s odovodnenim, ze som si vybral moznost osobneho odberu. Takze 7 dnova lehota plati iba na dopravu kurierom alebo postou, nechceli mi to vziat. Je to pravda? ten vyrobok som u nich v predajni nemohol vyskusat z toho dovodu ze tam nemali televiziu.

- ak v baleni nie je slovensky navod /co by podla zakona malo obsahovat/ mozem ho tiez vratit?
0 0
alickaa alickaa

alickaa je offline (nepripojený) alickaa

Zdravim, mam taky problem: zakaznik kupil u mna tovar v eshope, bol si ho osobne prevziat a teraz ho chce vrátit (je to do 7 dni), ale kupil ho na firmu. Ma pravo vrátit mi ho a ziadat peniaze spat? Vyssie vidim, ze nie, viete mi prosim napisat link, kde presne je to popisane...
0 0
zdenka131 zdenka131

zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac
alickaa Pozri príspevok
Zdravim, mam taky problem: zakaznik kupil u mna tovar v eshope, bol si ho osobne prevziat a teraz ho chce vrátit (je to do 7 dni), ale kupil ho na firmu. Ma pravo vrátit mi ho a ziadat peniaze spat? Vyssie vidim, ze nie, viete mi prosim napisat link, kde presne je to popisane...
Želám pekné popoludnie.
Tu je link:

http://www.bezpecnynakup.sk/files/Za...om_predaji.pdf
1 0
alickaa alickaa

alickaa je offline (nepripojený) alickaa

Takze, ak to kupil na firmu (udal nazov firmy, ICO, DIC, IC DPH...), tak sa na neho tato 7 dnova ochrana nevztahuje, cize tovar nemoze vratit... ano? Aby som si bola ista.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať