Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
autorsky zakon

Autorské honoráre od 1.1.2016, oznamovanie, SP, ZP

Autorský honorár

Autori a umelci (2016)

Ako si môžu autori a umelci optimalizovať dane a odvody (2014)

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016

Autori a umelci - daň z príjmov a odvody

Ako zarábať, aby bol čistý príjem čo najvyšší (a dane a odvody čo najnižšie)

Zmena v poistení autorov k 1.1.2012

Zamestnanec - súčasne spevák v zbore - zdanenie honorárov

Študent - ako zdaniť jednorazový honorár?

RZZP - študent, honoráre

Živnostník má súčasne aj honoráre. Platí z honorárov sociálne poistenie?

RZZP - SZČO - živnostník, má aj príjmy podľa Autorského zákona

Študent, honorár a zdravotné poistenie

Odvody a dane umelcov a autorov v r.2006

[ Populárne značky ]