Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
bozp

Koronavírus - zmeny v BOZP prijaté 2.4.2020

BOZP - základné povinnosti zamestnanca

Komentár k zákonu o BOZP

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - komentár

Zákonník práce, § 224 Dohody - povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

Zákonník práce, § 196 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

Zákonník práce, § 39 Výklad niektorých pojmov (BOZP)

Zákonník práce, § 150 Inšpekcia práce

Zákonník práce, § 149 Kontrola odborovým orgánom

Zákonník práce, § 148 Práva a povinnosti zamestnancov (ochrana práce)

Zákonník práce, § 147 Povinnosti zamestnávateľa (ochrana práce)

Zákonník práce, § 146 Ochrana práce

Zákonník práce, § 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

Zákonník práce, § 81 Základné povinnosti zamestnanca

BOZP - súlad s platnou legislatívou

BOZP - povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

BOZP vo vzťahu k Zákonníku práce

BOZP - osobné ochranné pracovné prostriedky

BOZP - inštitúty zamestnávateľa

BOZP - povinnosti zdravotníckych zariadení a iných orgánov pri pracovnom úraze

BOZP - základné práva zamestnanca

BOZP - základné povinnosti zamestnávateľa

BOZP - rozsah pôsobnosti zákona

[ Populárne značky ]