Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
konatel

Spoločníci a konatelia - dane a odvody 2016/2017

Konateľ a prihlasovanie do SP v r.2011

Pravidelný a nepravidelný príjem

Odvody zamestnancov od 1.1.2013

Konateľ - občan ČR - dane a odvody

Konateľ, podiely na zisku a zdravotné poistenie

Spoločník - konateľ a zdravotné poistenie

Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.11.2013

Štatutár a preddavky na zdravotné poistenie

Konateľ a zdravotné poistenie

Konateľ a stravné lístky

Oznamovanie do ZP po 1.5.2011 pri vzniku a skončení právneho vzťahu zamestnanca

RZZP 2010 - typ X,XA,XB - zamestnanec, szčo, dôchodca s nízkym príjmom

Konateľ s dohodou o pracovnej činnosti v inej s.r.o. a zdravotné poistenie

RZZP 2009 - príklad typ X,XA,XB - SZCO, zamestannec, úrad práce

RZZP 2009 - príklad typ X, zamestnanec, SZČO, dôchodca, nízky príjem

RZZP 2008 - príklad typ X,XA,XB - dôchodca s nízkym príjmom

RZZP 2007 - Príklad typ X - XA, XB - konateľ a SZČO s nízkym VZ

RZZP 2007 - Príklad typ X - zamestnanec, SZČO a súčasne dôchodca s nízkym VZ

Ročné zúčtovanie dane - konateľ s preplatkom z ročného zúčtovania poistného

Ročné zúčtovanie dane - konateľ s preplatkom i nedoplatkom z ročného zúčt.poistného

RZZP - doklad o príjmoch - minimálny základ konateľa

RZZP - Príklad typ X - XA, XB - konateľ a SZČO s nízkym VZ

Daňový bonus - spoločník, konateľ s.r.o.

[ Populárne značky ]