Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
minimalny vz

Priemerná mzda v roku 2016 bola 912 eur - dopady na odvody v roku 2018

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2015

Štatutár a preddavky na zdravotné poistenie

Odvody SZČO aktuálne - od januára 2013

Alikvótne krátenie minimálneho vymer. základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Odvody SZČO do SP a ZP od 1.1.2013

Minimálny vymeriavací základ v roku 2014

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.10.2012

Novely zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení k 1.9.2012 (1.1.2013) schválené

Novela zákona o sociálnom poistení ide do skráteného legislatívneho konania

Ozdravný balíček 2012-2013

Minimálny vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie

Sociálne poistenie - tabuľka odvodov

Minimálny vymeriavací základ SZČO - invalida

Preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie pri zápornej mzde

Zdravotné poistenie - pozor na povinnosti k 1.1.2007!

RZZP - SZČO invalid

Minimálny VZ na úrazové a garančné poistenie v prípade dohody o vykonaní práce

Zákon o zdravotnom poistení, § 13 Vymeriavací základ pri súbehu

Zákon o zdravotnom poistení, § 13 Vymeriavací základ samoplatiteľa

Zákon o zdravotnom poistení, § 13 Vymeriavací základ SZČO

Zákon o zdravotnom poistení, § 13 Vymeriavací základ zamestnanec

[ Populárne značky ]