Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
nezdanitelna ciastka

Konzultačné semináre v marci 2014

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013 (tlačivo)

Nezdaniteľná časť základu dane dobrovoľné príspevky na II. pilier za rok 2013

Zmena životného minima k 1.7.2013 a s tým súvisejúce zmeny

Zoznam veličín používaných v mzdovom účtovníctve - rok 2013

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS - príspevky neskoro priradené na účet v DDS

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela za rok 2012

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2012

Zmena životného minima k 1.7.2012 a s tým súvisejúce zmeny

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane - poberateľ invalidného dôchodku

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane - poberateľ starobného dôchodku

Ročné zúčtovanie dane pre zamestnanca, ktorý bol časť roka nezamestnaný

Zmena životného minima k 1.7.2011 a súvisiace zmeny (DB, exekúcie)

Milionárska daň - ako sa jej vyhnúť? (II.)

Krízový balíček: Zmeny v zákone o účtovníctve, dani z príjmov, o zamestnanosti

Kedy daňovník nedodrží podmienky na uplatnenie nezdanit.časti - príspevky na DDS?

Nezdaniteľné časti základu dane v DPFO (RZD) za rok 2007

Vlastný príjem manželky - príspevok za opatrovanie

Nezdaniteľná časť príspevky na DDS, ÚS, ŽP za rok 2009

Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2009

Milionárska daň pre rok 2009

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2010

Milionárska daň - hranica hrubého príjmu

Dohoda o brigádnickej práci študentov - nezdaniteľná čiastka

Je nárok na nezdan.čiastku na manželku, ktorá si sama uplatňuje nezdaniteľnú čiastku?

Nezdaniteľná časť na daňovníka je 335,47 € na mesiac

Živnostník, dohoda, nezdaniteľná čiastka

Nezdaniteľná časť na manželku - manželia od 6.5.2006

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.3.2009 bola schválená

Tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti..."
Strana 2 z 3 PrváPrvá 123 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]