Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
odbory

Novela Zákonníka práce k 1.1.2013 - komentár

Zákonník práce, § 231 Odborová organizácia - kolektívna zmluva

Zákonník práce, § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

Zákonník práce, § 233 Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník

Zákon o kolektívnom vyjednávaní s komentárom

Zákonník práce, § 252g Prechodné ustanovenia (1.9.2011)

Zákonník práce, § 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona

Zákonník práce, § 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov

Zákonník práce, § 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady

Zákonník práce, § 244 Osobitný vyjednávací orgán

Zákonník práce, § 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady

Zákonník práce, § 243 Zriadenie európskej zamestnaneckej rady

Zákonník práce, § 242 Na koho sa vzťahuje povinnosť poskytovať nadnárodné informácie

Zákonník práce, § 241a Právo na nadnárodné informácie, definície

Zákonník práce, § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

Zákonník práce, § 239 Kontrolná činnosť

Zákonník práce, § 238 Právo na informácie

Zákonník práce, § 237 Prerokovanie

Zákonník práce, § 236 Zánik členstva v zamestnaneckej rade, zánik funkcie dôverníka

Zákonník práce, § 235 Zánik zamestnaneckej rady

Zákonník práce, § 234 Voľba členov zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka

Zákonník práce, § 233a Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom

Zákonník práce, § 232 Viaceré odborové organizácie pôsobiace popri sebe

Zákonník práce, § 230 Odborová organizácia

Zákonník práce, § 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

Zákonník práce, § 11a Zástupcovia zamestnancov

Zákonník práce, § 149 Kontrola odborovým orgánom

Novela Zákonníka práce k 1.9.2007 v kocke

Poskytnutie voľna s náhradou mzdy odborárskym predákom

Novela Zákonníka práce k 1.9.2007 s komentárom

[ Populárne značky ]