Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
zamestnanec

Zákonník práce, § 225 Dohody - zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 152 Stravovanie zamestnancov

Všetko o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie

Nárok na odchodné pri práci na dobu určitú a na polovičný úväzok

Zákonník práce, § 66 Zákaz výpovede zdravotne postihnutí

Zamestnanec - uchádzač o zamestnanie na Úrade práce

Riziká pri uplatňovaní odpočítateľnej položky pri mesačných preddavkoch

Zákonník práce, § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec

Zákon o dani z príjmov, § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...

Zamestnanec na PN má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Zákonník práce, § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Diéty nad rámec zákona - zdanenie

Má zamestnávateľ povinnosť oznamovať príjem zahraničného zamestnanca do zahraničia?

Odpočítateľná položka - úvod

Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovné zmluvy a dohody o dočasnom pridelení

Dobrovoľná vojenská príprava

Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku

Zákonník práce - stravovanie zamestnancov - najčastejšie otázky

ADZ - zákon o službách zamestnanosti

Invalidný dôchodok priznaný podľa zákona č.121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Odpočítateľná položka pre ZP

Zamestnanecká prémia za rok 2014

Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - pracovná cesta a cestovné náhrady

Odpočítateľná položka pri výpočte mesačných preddavkov

Dočasné pridelenie po 1.3.2015 - doba dočasného pridelenia

Otec na materskej - oznamovanie zamestnávateľa

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2014

Ročné zúčtovanie dane - zrušené životné poistenie

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015 schválená (odpočítateľná položka)

Dočasné pridelenie zamestnanca po 1.3.2015
Strana 3 z 16 PrváPrvá 12345678910111213 ... PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]