Zavrieť

Porady

náhrada škody - poistné plnenie

Konatel firmy mal autonehodu, naburali mu zadnu cast auta. Auto sme dali opravit, prisla nam faktura za opravu. Dnes mi dosli aj peniaze od poistovne. ako uctovat fakturu a ako tu nahradu skody od poistovne?

faktura: 511, 343/321
nahrada skody: 221/682?

moze to byt takto?
Usporiadat
Llívia Llívia

Llívia je offline (nepripojený) Llívia

Ďakujem za odpoveď.

No "super", ešte prísť na to, ako to zaúčtovať v Omege, keď pri účtovaní 321/378 sú dvaja rôzni partneri, do ID môžem dať len jedného, a potom to robí bordel v saldokonte, keďže sa páruje aj na účet, aj na partnera.
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

dogicka Pozri príspevok
A stále nemám jasno prečo? Ja napríklad účtujem nájomné platené FO-občanovi (nemám fa len zmluvu) priamo na bankovom výpise 518AE/221AE. Chcela by som vedieť, či je to správne, a ak nie, ktorý konkrétny § mi niečo také prikazuje.


V podvojnom účtovníctve učtujeme o predpise, bez ohľadu na to, či to je zaplatené, alebo nie.

Napr. v decembri mám zaplatiť nájom FO občanovi na základe zmluvy 1 000,- Eur

a) naučtujem predpis 518/325
b) napr. 20.12.2010 uhradím 321/325

Urobím to v dvoch krokoch.

Môže sa stať, že nájomné bude uhradené až napr. 2.1.2011. Pri tvojom spôsobe účtovania by boli skreslené náklady a záväzky r. 2010, lebo by si nemala naúčtovaný predpis.
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

azla Pozri príspevok
V podvojnom účtovníctve učtujeme o predpise, bez ohľadu na to, či to je zaplatené, alebo nie.

Napr. v decembri mám zaplatiť nájom FO občanovi na základe zmluvy 1 000,- Eur

a) naučtujem predpis 518/325
b) napr. 20.12.2010 uhradím 321/325

Urobím to v dvoch krokoch.

Môže sa stať, že nájomné bude uhradené až napr. 2.1.2011. Pri tvojom spôsobe účtovania by boli skreslené náklady a záväzky r. 2010, lebo by si nemala naúčtovaný predpis.
Keby som nájomné uhradila za december až v januári, je samozrejmé, že by som v decembri účtovala interným dokladom.
Tu sa už zamotávame do vecí, na ktoré som sa nepýtala. Ja by som len chcela vedieť, ktorý § konkrétne mi paušálne zakazuje účtovať priamo na Bú na nákladové alebo výnosové účty.
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

azla Pozri príspevok
V podvojnom účtovníctve učtujeme o predpise, bez ohľadu na to, či to je zaplatené, alebo nie.

Napr. v decembri mám zaplatiť nájom FO občanovi na základe zmluvy 1 000,- Eur

a) naučtujem predpis 518/325
b) napr. 20.12.2010 uhradím 321/325

Urobím to v dvoch krokoch.

Môže sa stať, že nájomné bude uhradené až napr. 2.1.2011. Pri tvojom spôsobe účtovania by boli skreslené náklady a záväzky r. 2010, lebo by si nemala naúčtovaný predpis.
b) by malo správne byť: "napr. 20.12.2010 uhradím 325/221"
0 0
m.lujza m.lujza

m.lujza je offline (nepripojený) m.lujza

účtovník - živnostník pre podnikateľov a obchodné spoločnosti ...viac
Milí skúsení poraďáci. Mám ohľadom účtovania jedného poistného plnenia problém, ktorý potrebujem doriešiť z hľadiska JÚ aj PÚ, účtovne aj daňovo.

V roku 2011 mal SHR škodu na úrode zo živelnej pohromy, žiadne vyčíslenie škody od poisťovne v tomto roku ešte nemal. V apríli 2012 SHR predal podnik sročke na základe zmluvy o predaji podniku. Poisťovňa škodu vyčíslila až v júni 2012, vyúčtovanie vystavila na meno sročky, na ktorú poistka prešla. V zmluve o predaji podniku pohľadávka za toto poistné plnenie nebola zohľadnená, avšak je v nej klauzula o tom, že na sročku prechádzajú všetky existujúce pohľadávky a záväzky podniku SHR, aj také, ktoré v zmluve nie sú uvedené. Riešim teda, ktorá firma si čo zaúčtuje. Tu je moja úvaha, ako asi by som to mala riešiť:

SHR o škode v r.2011 neúčtoval, (nevedel, že mi ako účtovníčke má udalosť oznámiť). V r. 2011 mal ale účtovať výšku škody znížením zásob nedokončenej výroby a zaúčtovať pohľadávku voči poisťovni odhadom, keďže nemal vyčíslenie. Poprípade, keďže budeme musieť dodatočne opraviť účtovné výkazy za rok 2011, môžeme pohľadávku voči poisťovni zaúčtovať v reálne priznanej výške, nakoľko jej výšku už poznáme. Daňovo táto škoda rok 2011 neovplyvní. V roku 2012 je príjem z poistného plnenia, i keď bol doklad poisťovňou vystavený na sročku, a aj platba od poisťovne šla na účet sročky, zdaniteľným príjmom SHR. Finančné vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni u SHR sa urobí dodatkom ku zmluve o predaji podniku, kde sa táto pohľadávka zahrnie do predajnej ceny podniku (navýši ju).

Na strane sročky sa suma poistného plnenia (na základe vyčíslenia zaslaného im poisťovňou) zaúčtuje na účty 378/372. Príjem plnenia na bank.účet 221/378. Sročka následne uhradí SHR navýšenú kúpnu cenu podniku 372/221.

Poprosím niekoho skúseného o názor, či je toto riešenie správne.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

m.lujza Pozri príspevok
Milí skúsení poraďáci. Mám ohľadom účtovania jedného poistného plnenia problém, ktorý potrebujem doriešiť z hľadiska JÚ aj PÚ, účtovne aj daňovo.

V roku 2011 mal SHR škodu na úrode zo živelnej pohromy, žiadne vyčíslenie škody od poisťovne v tomto roku ešte nemal. V apríli 2012 SHR predal podnik sročke na základe zmluvy o predaji podniku. Poisťovňa škodu vyčíslila až v júni 2012, vyúčtovanie vystavila na meno sročky, na ktorú poistka prešla. V zmluve o predaji podniku pohľadávka za toto poistné plnenie nebola zohľadnená, avšak je v nej klauzula o tom, že na sročku prechádzajú všetky existujúce pohľadávky a záväzky podniku SHR, aj také, ktoré v zmluve nie sú uvedené. Riešim teda, ktorá firma si čo zaúčtuje. Tu je moja úvaha, ako asi by som to mala riešiť:

SHR o škode v r.2011 neúčtoval, (nevedel, že mi ako účtovníčke má udalosť oznámiť). V r. 2011 mal ale účtovať výšku škody znížením zásob nedokončenej výroby a zaúčtovať pohľadávku voči poisťovni odhadom, keďže nemal vyčíslenie. Poprípade, keďže budeme musieť dodatočne opraviť účtovné výkazy za rok 2011, môžeme pohľadávku voči poisťovni zaúčtovať v reálne priznanej výške, nakoľko jej výšku už poznáme. Daňovo táto škoda rok 2011 neovplyvní. V roku 2012 je príjem z poistného plnenia, i keď bol doklad poisťovňou vystavený na sročku, a aj platba od poisťovne šla na účet sročky, zdaniteľným príjmom SHR. Finančné vysporiadanie pohľadávky voči poisťovni u SHR sa urobí dodatkom ku zmluve o predaji podniku, kde sa táto pohľadávka zahrnie do predajnej ceny podniku (navýši ju).

Na strane sročky sa suma poistného plnenia (na základe vyčíslenia zaslaného im poisťovňou) zaúčtuje na účty 378/372. Príjem plnenia na bank.účet 221/378. Sročka následne uhradí SHR navýšenú kúpnu cenu podniku 372/221.

Poprosím niekoho skúseného o názor, či je toto riešenie správne.
Zrejme šlo o škodu na nejakých oziminách, ktorá sa prejaví a vyčísli až stratou na očakávanej úrode z jednotky plochy po jej zbere. Preto sa vyčíslenie straty na úrode oddialilo až na jún budúceho roka. Keďže šlo o taký druh poistenia, poisťovňa mala zrejme požiadavku, aby poistka trvala aj v budúcom roku a v prípade predaja podniku aby aj kupec uzatvoril poistnú zmluvu s touto poisťovňou. Iba tak sa mohla realizovať poistná udalosť, ktorú nahlásil jeden subjekt a poistné plnenie zinkasoval nástupný subjekt.
Podľa mňa nešlo o predaj pohľadávky v rámci predaja podniku, lebo nebola vyčíslená ani pri vzniku škody, ani pri predaji podniku. Ale o predaj poškodeného majetku /oziminy, ako nedokončenej výroby/ v obstarávacej cene, bez zníženia jej ceny o škodu. Aspoň tak to malo podľa mňa správne byť. Celý podnik nemožno predávať na etapy, ale podľa dôkladnej účtovnej závierky predávajúceho ku dňu podpisu zmluvy. Samozrejme strany sa môžu dohodnúť, že niečo bolo vyčíslené zle a upraviť to v dodatočne v dodatku. Na nástupcu prechádzajú pri predaji podniku iba tie pohľadávky a záväzky, ktoré sú menovite uvedené v zmluve a v prílohách.
Pri predaji podniku mal SHR zostaviť výkaz o majetku a záväzkoch ku dňu podpisu zmluvy. Vo výkaze mala byť vyčíslená nedokončená výroba v obstarávacej cene na riadku 07 priznania bez zníženia o škodu. Na zníženie nedokončenej výroby o škodu nebol žiadny dôvod ani v roku 2011, ani v roku 2012. Práve preto, lebo na nepoškodenú časť sa očakával výnos v podobe zozberanej úrody a na poškodenú časť náhrada poistnej udalosti vo výške straty na úrode. Napokon, škody živelnou pohromou sú daňovo uznané náklady podľa § 19, ods. 3, písm. g, ZoDP, ktoré netreba vylučovať zo základu dane.
Považujem za správne, že SHR o škode v roku 2011 neúčtoval, pretože šlo o škodu na budúcej úrode, nie na nedokončenej výrobe. O reálnu škodu na nedokončenej výrobe by šlo vtedy, keby robil náhradný osev zničenej výmery, ktorú by poisťovňa uhradila. Vtedy by aj škoda musela byť vyčíslená v časti nedokončenej výroby na zničenej výmere. Ani vtedy by sa nedokončená výroba neznižovala, lebo by bola jednak nahradená poistnou udalosťou a jednak daňovo uznaná. SHR podľa mňa nič za rok 2011 opravovať nemusí. Ako osoba, ktorá skončila podnikanie predajom podniku podá iba daňové priznanie, ktoré ani nemusí upravovať podľa § 17, ods. 8, lebo všetko predal. Kupujúci mu uhradí iba prípadný rozdiel na zle vyčíslenej nedokončenej výrobe ku dňu podpisu zmluvy, ktorá sa dá ešte stále prerobiť – ak sa tak dohodnú, nič iné.
Nástupca o poistnom plnení účtuje už ako o vlastnej poistnej udalosti na kúpenej nedokončenej výrobe. Teda iba predpis udalosti a jej úhradu. Aspoň tak to vidím z opisu ja.
0 0
m.lujza m.lujza

m.lujza je offline (nepripojený) m.lujza

účtovník - živnostník pre podnikateľov a obchodné spoločnosti ...viac
ďakujem pekne za odpoveď; takéto riešenie nám určite vyhovuje viac. keďže sme mali nedokončenú výrobu vyčíslenú v OC, nemusíme nič opravovať. :-)
0 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

a_je_to Pozri príspevok
Keď je opravou odstránená, poznáš jej náklady a zmluvný nárok na úhradu. Najneskôr vtedy, keď zisťuješ úplnosť účtovania za účtovné obdobie - v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými nákladmi, teda pri ročnej uzávierke. Skrátka, účtovanie nároku na náhradu poistnej udalosti 378/648 sa musí dostať do uzávierky roka, v ktorom boli zaúčtované náklady na opravu..
To zn., že auto opravili 12/2012...ja zaúčtujem 378/648 na základe predpokladu ID.
V 01/2013 nám poistovňa preplatí PU - tak už len 221/378 ?? čo keby môj predpoklad PU ale nebol správny?
0 0
Maxinka Maxinka

Maxinka je offline (nepripojený) Maxinka

Maxinka Pozri príspevok
To zn., že auto opravili 12/2012...ja zaúčtujem 378/648 na základe predpokladu ID.
V 01/2013 nám poistovňa preplatí PU - tak už len 221/378 ?? čo keby môj predpoklad PU ale nebol správny?
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Maxinka Pozri príspevok
To zn., že auto opravili 12/2012...ja zaúčtujem 378/648 na základe predpokladu ID.
V 01/2013 nám poistovňa preplatí PU - tak už len 221/378 ?? čo keby môj predpoklad PU ale nebol správny?
Zmluva ... nie je predpoklad, ale podklad pre dosť presný výpočet nároku. Ak nie si si istá, tak počkaj so zaúčtovaním predpisu nároku voči poisťovni a zaúčtuj až keď poisťovňa potvrdí nárok, alebo náhrada nabehne. Rok sa predsa uzatvára až do výpočtu a podania priznania, máš čas počkať.
0 0
vjejka vjejka

vjejka je offline (nepripojený) vjejka

a_je_to Pozri príspevok
Zmluva ... nie je predpoklad, ale podklad pre dosť presný výpočet nároku. Ak nie si si istá, tak počkaj so zaúčtovaním predpisu nároku voči poisťovni a zaúčtuj až keď poisťovňa potvrdí nárok, alebo náhrada nabehne. Rok sa predsa uzatvára až do výpočtu a podania priznania, máš čas počkať.
prosím a v prípade, že do dňa podania priznania nepríde náhrada,tak zaúčtujem predpoklad, nie?
0 0
Adiks Adiks

Adiks je offline (nepripojený) Adiks

vjejka Pozri príspevok
prosím a v prípade, že do dňa podania priznania nepríde náhrada,tak zaúčtujem predpoklad, nie?
Áno.
0 0
katka s. katka s.

katka s. je offline (nepripojený) katka s.

Dobrý deň. V roku 2011 došlo ku krádeži vo firme. Niečo zničili, ukradli hotovosť. Podľa pokynov konateľa som zúčtovala škodu na 549 z pokladne cca 50 000 eur. Do podania DP za rok 2011 prišlo vyjadrenie z polície o zastavení šetrenia - páchateľ neznámy. Od poisťovne vyjadrenie neprišlo, ani náhrada. Náhrada prišla v roku 2012 cca 2 500,00 eur.
Čo s rozdielom 47 500,00 eur? pripočítam v DP za rok 2012, v III. časti, tabuľka A, riadok 8 - manká a škody presahujúce prijaté náhrady ? Netuším kam by som to inde dala. Ďakujem.
0 0
katka s. katka s.

katka s. je offline (nepripojený) katka s.

skúsim znova
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

katka s. Pozri príspevok
skúsim znova
§19
(3) Daňovými výdavkami sú aj

g) škody nezavinené daňovníkom

1. vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, napríklad zemetrasenia, povodne, krupobitia, lavíny alebo blesku,
2. spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou,

ten rozdiel je daňovým výdavkom v r., kedy máš potvrdenie od polície
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať