Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  lenkak

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Dohoda o započítaní pohľadávok
  I.
  uzatvorená medzi

  1. .................................................. ...................... (názov a sídlo spoločnosti)
  zastúpený .................................................. ..... predsedom predstavenstva
  a
  2. .................................................. ...................... (názov a sídlo spoločnosti)
  zastúpený .................................................. ..... konateľom spoločnosti
  II.
  Pohľadávky .................................................. .......... (názov a sídlo spoločnosti)
  Faktúra č.t zo dňa na Sk splatná dňa
  ................. ............. ................... .....................
  III.
  Pohľadávky .................................................. .......... (názov a sídlo spoločnosti)
  Faktúra č.t zo dňa na Sk splatná dňa
  ................. ............. ................... .....................
  IV.
  V súlade s ustanovením § 364 OBZ účastníci tejto dohody započítavajú vzájomné pohľadávky v rozsahu v akom sa vzájomne kryjú, t. j. ....................Sk.
  Rozdiel v čiastke ................... Sk firma ................... zaplatí firme .............................. na č. účtu ................... do .....................

  V ......................., dňa ....................


  .................................................. .... .................................................. ......
  podpis zástupcu 1. zmluvnej strany podpis zástupcu 2. zmluvnej strany
  lenkak

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  medzi firmou
  a./.............. s.r.o.

  adresa....................
  IČO: .............., DIČ:................


  b./............ s.r.o.
  adresa......................

  IČO: ................. DIČ:..................

  Obe strany sa dohodli na vzájomnom zápočte týchto faktúr roku 2005
  Vydané faktúry f...., s.r.o. na ........s.r.o. :

  Číslo faktúry Dátum Čiastka DPH Celkom Uhradené Uhradiť


  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sk
  Spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sk

  Zhodnotenie vzájomného zápočtu k................:

  Celkom Uhradené Uhradiť
  ..........., s.r.o. 0,00 0,00 0,00 Sk

  ..........., s.r.o. 0,00 0,00 0,00 Sk
  Rozdiel: 0,00 0,00 0,00 Sk


  .............., s.r.o. ................... s.r.o.
  konateľ spoločnosti konateľ spoločnosti

  V...................., dňa
  nikulik

  nikulik je offline (nepripojený) nikulik

  nikulik
  Ahojte, potrebovala by som poradiť, nerobím účtovníctvo len mzdy, a teda v určitých veciach mam chaos. Keby ste mi niekto poradili, bola by som Vám veľmi vďačná.
  Jedna firma nám vystavila faktúru na sumu s DPH 17 731,- Sk, za nejake kombinovane kladivo. Šef sa s manažérom tej firmy dohodli, že v takej cene im za to dame textilný odpad. Volala som účtovníčke tej firmy a povedala, že jej mam poslať faktúru a dohodu o započítani pohľadávok a záväzkov. Nikdy som takuto dohodu nerobila a preto neviem ako to vlastne funguje. Dost si mylim pojmy pohľadávka a záväzok. V mojom prípade by to bola dohoda o započítaní pohľadávok ALEBO záväzkov? Lebo mi mame taky prípad, kedy nebude žiaden rozdiel potrebný na doplatenie, proste v takej istej sume vystavime aj my fakturku.
  Monika68

  Monika68 je offline (nepripojený) Monika68

  Monika68
  Nikulik vystavis fakturu za textilny odpad v takej istej cene, ake je faktura za kladivo a urobis podla niektoreho vzoru, co prilozili hore dohodu o vzajomnom zapocitani pohladavok a zavazkov. Fa dosla - za kladivo je tvoj zavazok, fa vystavena za textilny odpad je tvoja pohladavka.
  .lena.

  .lena. je offline (nepripojený) .lena.

  .lena.
  Vivi
  Chcela by som Vas velmi pekne poprosit, ci niekto nemate vzor tejto dohody......Dakujeem
  Posielam ti dva vzory v exceli :p
  nikulik

  nikulik je offline (nepripojený) nikulik

  nikulik
  Stačí ak napíšem: Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok.? Alebo tam musí byť: pohľadávok a záväzkov?
  zuzanar

  zuzanar je offline (nepripojený) zuzanar

  zuzanar
  Je toto zápočet? A nemáte náhodou nejaký vzor zmluvy?
  Firma A/SR má záväzky voči firme B/ČR.
  Firma A/SR má pohľadávky voči firme C/ČR.
  Firma C/ČR uhradí záväzky firmy A/SR firme B/ČR.
  Je to výhodnejšie z dôvodu kurzových rozdielov.
  zuzanar

  zuzanar je offline (nepripojený) zuzanar

  zuzanar
  zuzanar
  Je toto zápočet? A nemáte náhodou nejaký vzor zmluvy?
  Firma A/SR má záväzky voči firme B/ČR.
  Firma A/SR má pohľadávky voči firme C/ČR.
  Firma C/ČR uhradí záväzky firmy A/SR firme B/ČR.
  Je to výhodnejšie z dôvodu kurzových rozdielov.
  Haló, halóó nikto nič? Prosííím...
  Slavena

  Slavena je offline (nepripojený) Slavena

  Bojovníčka Slavena
  Dobrý deň, či večer?!
  Potrebujem poradiť v danom prípade:
  Firma A dlhuje firme B a firma B dlhuje firme C.
  Firma A sa dohodla s firmou B, že za ňu uhradí jej záväzok
  voči firme C. Tým pádom firma B vystaví interný doklad
  o vysporiadaní záväzku firmy C voči firme B.
  Viem, že je to komplikovanejšie ALE chcem sa opýtať, či ste sa už stretli s podobným prípadom. Aký interný doklad by sa mal použiť? Firma C totiž /údajne/ nepotrebuje žiadny, stačí, že má uhradené čo mala mať.
  Mala by to byť nejaká dohoda medzi firmou A a firmou B?
  Ako by mala vyzerať? Ozaj som sa ešte s týmto nestretla.
  Je už neskoro a ja som prešla PORADU krížom-krážom, no nič súce k mojej otázke som nenašla. Prosíím o radu zlatí poraďáci.
  cloe

  cloe je offline (nepripojený) cloe

  Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
  Slavena Pozri príspevok
  Dobrý deň, či večer?!
  Potrebujem poradiť v danom prípade:
  Firma A dlhuje firme B a firma B dlhuje firme C.
  Firma A sa dohodla s firmou B, že za ňu uhradí jej záväzok
  voči firme C. Tým pádom firma B vystaví interný doklad
  o vysporiadaní záväzku firmy C voči firme B.
  Viem, že je to komplikovanejšie ALE chcem sa opýtať, či ste sa už stretli s podobným prípadom. Aký interný doklad by sa mal použiť? Firma C totiž /údajne/ nepotrebuje žiadny, stačí, že má uhradené čo mala mať.
  Mala by to byť nejaká dohoda medzi firmou A a firmou B?
  Ako by mala vyzerať? Ozaj som sa ešte s týmto nestretla.
  Je už neskoro a ja som prešla PORADU krížom-krážom, no nič súce k mojej otázke som nenašla. Prosíím o radu zlatí poraďáci.
  Našla som ti niečo, čo by ti snáď mohlo pomôcť:

  Pristúpenie k záväzku a prevzatie dlhu

  V obchodnej praxi popri postúpení pohľadávky často dochádza aj k prevzatiu dlhu. Príkladom takýchto transakcií môže byť napríklad predaj časti podniku, keď na tretiu osobu prechádzajú jednak majetkové zložky a takisto aj niektoré záväzky. Podnikatelia k prevzatiu dlhu pristupujú z rôznych dôvodov, najčastejšie však z dôvodu možnosti zvýšenia likvidity svojich pohľadávok a ich zápočtu pri prevzatí dlhu. Osoba, ktorá sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako nový dlžník na jeho miesto, ak dá na to veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať podľa § 531 ods. 1 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov buď pôvodnému dlžníkovi alebo tomu, kto prevzal dlh. Prevzatie dlhu - intercesia - spočíva v tom, že do existujúceho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom vstúpi namiesto dlžníka tretia osoba - preberateľ. Okrem zmluvného prevzatia dlhu sa prechod dlhu môže uskutočniť na základe zákona (napríklad dedením) alebo na základe rozhodnutia súdu.
  K platnému prevzatiu dlhu sa vyžaduje písomná zmluva medzi pôvodným dlžníkom a treťou osobou o tom, že tretia osoba - preberateľ - preberá dlh a nastupuje ako nový dlžník do existujúceho obchodného vzťahu namiesto pôvodného dlžníka. Súhlas veriteľa s prevzatím dlhu sa môže udeliť buď vopred alebo dodatočne. Ak by veriteľ nesúhlasil s prevzatím dlhu, je toto neplatné. Prevzatie dlhu má vplyv na právne postavenie pôvodného dlžníka, preberateľa i veriteľa. Preberateľ sa stáva zaviazaným namiesto pôvodného dlžníka. Veriteľ môže požadovať splnenie svojej pohľadávky iba od preberateľa a vzniká mu povinnosť prijať plnenie od preberateľa. Pojmy „pristúpenie k záväzku“ a „prevzatie dlhu“ nie sú v praxi totožné. Pokiaľ prevzatie dlhu je právne vymedzené v §§ 531-532 Občianskeho zákonníka, o prevzatí dlhu pojednáva § 533 tohto zákona. Pokiaľ sa tretia osoba dohodne písomne s veriteľom, že za dlžníka splní jeho pôvodný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne. Pristúpenie k záväzku spočíva v tom, že k doterajšiemu dlžníkovi pristupuje ďalší - ten, kto bez dohody s dlžníkom uzavrie s veriteľom písomnú dohodu o tom, že splní jeho peňažný nárok. Veriteľ je v tomto prípade oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak splní dlh nový dlžník, povinnosť pôvodného dlžníka zaniká a naopak. Z tohto možno usúdiť, že pristúpenie k záväzku je v istom zmysle podobné ručeniu.
  Pri prevzatí dlhu novým dlžníkom na základe zmluvy medzi pôvodným a novým dlžníkom sú dôležité okrem iných náležitostí podmienky a spôsob finančných záväzkov medzi pôvodným a novým dlžníkom. Prevzatie dlhu podobne ako postúpenie pohľadávky môže byť odplatné aj bezodplatné.
  Naposledy upravil cloe : 16.05.08 at 20:43
  Slavena

  Slavena je offline (nepripojený) Slavena

  Bojovníčka Slavena
  Ešte raz ďakujem za záchytné body, pozerala som si Občiansky zákonník a našla som tam §534 /Kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne/. Je to síce pekné čo som našla ALE keďže sa jedná o firmy, neviem či ten občiansky zákonník bude možné použiť. Inak by to seklo, urobila by sa nejaká forma dohody medzi firmou A a firmou B s citáciou príslušného §.
  bepo

  bepo je offline (nepripojený) bepo

  bepo
  To čo navrhuje cloe je dosť komplikované, najjednoduchšie je ak firma C svoju pohľadávku voči firme B predá firme A za x SK, tým pádom firma A bude mať aj pohľadávku aj záväzok voči firme B a tie sa môžu interným dokladom kompenzovať.
  Teda skôr by som sa orientoval na postúpenie pohľadávky ako na prevzatie dlhu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.