Zavrieť

Porady

colny urad- vedenie evidencii - drzitel povolenia na predaj SBL

Dobry den, prosim o radu. Ohlasila sa nam kontrola z colneho uradu. Budu kontrolovat vedenie evidencii podla zákona 105 o spotrebnej dani z liehu v suvislosti s povolenim na predaj spotrebitelskeho balenia liehu. Viete mi poradi aku evidenciu maju na mysli? Ako sa vedie takto evidencia? co sa stane ak zistia ze taku evidenciu nemame? nevedieme?
Usporiadat
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bredikova Pozri príspevok
Bola táto novela prijatá? Potrebujem vedieť či prešla tá mesačná evidencia pre držiteľov povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu?
Keď si rozklikneš znovu môj odkaz na NRSR, uvidíš, že bol 12. 7. schválený a postupuje do redakcie. Účinný bude od 1. septembra. V schválenom zákone sa v článku IV píše:
4. V § 44a ods. 7 písmeno b) znie:
„b) viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),“.

5. V § 44a ods. 15 uvádzacej vete sa slovo „dennú“ nahrádza slovami „za kalendárny mesiac“ a slová „účtovného dokladu“ sa nahrádzajú slovami „dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia“.
0 0
dark32 dark32

dark32 je offline (nepripojený) dark32

Novela zákona vyšla v zbierke zákonov.

http://zbierka.sk/zz/predpisy/defaul...32&Rocnik=2011

Upozornil by som však na znenie § 44a ods. 18

Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárnymesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru.Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.“.
0 0
Kvaka Kvaka

Kvaka je offline (nepripojený) Kvaka

bredikova Pozri príspevok
Bola táto novela prijatá? Potrebujem vedieť či prešla tá mesačná evidencia pre držiteľov povolení na predaj spotrebiteľského balenia liehu?
Aj tu si pozri, všetky body novely ako vyšli v zbierke Zákon o spotrebnej dani z liehu - aktuálne znenie
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať