Zavrieť

Porady

Etiketa porady

Etiketa porady

Hlavným cieľom Porady je spoločné vytváranie databázy prakticky podaných odpovedí a informácií. Odborná a názorová diverzita je tu vítaná. Sme tu preto, aby sme sa naučili niečo nové, jeden od druhého!
Hlavné pravidlá


 1. Na Porade pôsobíme tak aby sme boli svojimi otázkami, odpoveďami a hlasovaním ostatným nápomocný.
 2. Správame sa tu k sebe priateľsky a rešpektujeme rôznorodosť názorov a odpovedí. Hrubé správanie tu netolerujeme! Milé a vtipné správanie je tu vítané

Otázky a debaty
 1. Otázky zadávam keď potrebujem získať odpoveď na moju otázku.
 2. Debaty zakladám len na otvorenú a voľnú diskusiu, nie na riešenie konkrétneho problému.

Zadávanie otázok
 1. Otázky zadávam samostatne, nie v rámci iných otázok alebo debát.
 2. Skôr ako napíšem otázku, hľadám či už rovnaká otázka na Porade neexistuje.
 3. Nezakladám opakovane tú istú otázku.
 4. Názov otázky píšem tak aby čo najviac vystihoval podstatu otázky bez potreby čítania podrobností k otázke.
 5. V otázke a popise uvádzam všetky relevantné detaily a informácie ktoré som si už o otázke naštudoval.
 6. Nedožadujem sa! Píšte k veci, Porada slúži na otázky, vyvarujte sa v názve a v popise textov typu "Poraďte" "Prosím vedeli by ste mi poradiť" a podobne. Takéto informácie neslúžia k prehľadnosti informácií.
 7. Nezadávam otázky, ktoré by sa dali kvalifikovať ako porušenie zákona.
 8. Otázku priradím do rubrík ktoré sú pre danú otázku relevantné.
 9. Otázku sa snažím vylepšiť, najmä ak dostávam upresňujúce otázky.
 10. Ak chcem poďakovať za odpoveď, v prvom rade hlasujem, potom môžem použiť aj pochvalu.
 11. Otázku nevymazávam. Otázky a odpovede slúžia všetkým, nielen tým čo sa pýtajú.

Písanie odpovedí

 1. Ak mi nie je niečo v otázke jasné, skôr ako odpoviem, položím upresňujúce otázky cez "komentár" k otázke.
 2. Odpovedám tak aby bola moja odpoveď užitočná bez zbytočných a najmä kritizujúcich komentárov.
 3. V odpovedi neodsudzujem pýtajúceho a nemoralizujem nad otázkou. Ak otázka navádza na porušenie zákona tak stačí neodpovedať, prípadne je možné nahlásiť takúto otázku ako nevhodnú, na zmazanie.
 4. Odpoveď má byť jednoducho podaná, zároveň však komplexná. Ak je to potrebné sám si doštudujem detaily, veď ten kto odpovedá sa učí najviac.
 5. Odpoveď vylepšujem a dopĺňam. Či už ide o obsah, formu, gramatiku. Ak dostávam doplňujúce otázky snažím sa ich doplniť do odpovede. Komentárom podľa možnosti len informujem o doplnení odpovede.
 6. V odpovedi podľa možnosti uvádzam odkaz na paragrafy zákona, prípadne iné relevantné zdroje podporujúce môj výklad.
 7. Ak citujem niekoho článok (najmä z iného média ako Porada.sk), uvediem zdroj a autora článku.
 8. Humor je vítaný, pokiaľ nie je urážlivý.
 9. Nezadávam vlastné otázky do odpovedí.
 10. Neodpovedám na otázky, ktoré sú zadané prostredníctvom odpovedí. V komentári môžem upozorniť na založenie novej, súvisiacej otázky, hlasovaním vylúčim takúto otázku na koniec odpovedí.

Hlasovanie (pravidlá hlasovania tu)


 1. Hlasovanie používam čestne s cieľom posunúť dobré otázky či odpovede čo najvyššie. Prispievam tak k prehľadnosti a použiteľnosti informácií na Porade.
 2. Odpovede ktoré považujem za užitočné a správne posúvam hlasovaním hore.
 3. Odpovede ktoré sú pre zodpovedanie otázky neužitočné, alebo sú viac komentárom ako odpoveďou posúvam smerom dolu.
 4. Nové otázky (aj keď sú súvisiace) zadané v odpovediach posúvam smerom dolu.
 5. Hlasujem za obsah! Nepoužívam hlasovanie ako formu podpory iného člena na Porade (na to tu máme pochvaly).

Slušnosť, čestnosť a priateľský prístup


 1. Nekomentujem úmysly, pohnútky, profil a osobu zadávateľa. V prípade že užívateľ porušuje etiketu Porady a dobré mravy, hlasovaním posúvam takéto príspevky smerom dolu ako nevhodné, prípadne nahlásim príspevok moderátorom Porady.
 2. Nevykrikujem - za vykrikovanie sa často považuje písanie veľkým písmom či iné zvýrazňovanie textu. Zvýrazňovanie a formátovanie textu sa používa len ak ide o zdôraznenie odborných informácií, nie vo voľnej diskusii, alebo pri zviditeľňovaní svojich názorov.
 3. Nevystupujem na Porade pod viacerými užívateľskými kontami, prostredníctvom ktorých si v diskusii vytváram názorovú váhu.

Zákaz reklamy

 1. V odpovediach, komentároch a príspevkoch v debatách neuvádzam odkazy na produkty, služby a firmy s cieľom robiť takto reklamu.
 2. Odkazovanie na môj obsah s cieľom linkbuidlingu je na Porade zakázané a považované za spam. Ak budeme považovať Váš link za spam a lingbuilding, doména sa dostane na blacklist a automaticky budú blokované všetky odkazy na takúto doménu.
 3. Odporúčanie produktov, služieb, firiem, stránok, textov na ktoré mám presonálne prepojenie (či už sú moje vlastné alebo zámerne podporujem niekoho) je zakázané a považované za spam.

Recenzie 1. Recenzie, hodnotenie (kritika alebo odporúčanie) produktov resp. firiem môžu písať len členovia Porady, ktorí majú aspoň 5 bodov a sú na Porade registrovaní viac ako mesiac. Zároveň musia dodržiavať to čo je popísane v bode "Zákaz reklamy" a taktiež nemôžu písať takéto recenzie s cieľom ohovárať resp. zámerne poškodzovať meno firmy, alebo produktu. Recenzie majú byť písane tak aby boli nestranné s cieľom priniesť užitočné informácie či už ide o kladné alebo záporné hodnotenie.

Zdieľanie

 1. Zdieľaním sa snažíme podeliť s ostatnými o zaujímavý obsah na ktorý sme natrafili niekde inde na webe.
 2. Zdieľať môže Poraďák s minimálnym počtom 5 užitočných bodov
 3. Zdieľanie obsah v cudzom jazyku:
  - Môžete zdielať aj odkazy na zahraničné weby v cudzích jazykoch, je však vítané ak preložíte názov do slovenčiny.
  - Ak môžete, popíšte a vystihnite hlavnú myšlienku článku, prípadne môžete napísať aj krátky zhrnutie.
 4. Zákaz zdieľania
  Zdieľať nemôžete vlastný obsah, alebo obsah s ktorým máte akúkoľvek prepojenie a Vašou motiváciou je cielená propagácia, nie podelenie sa o zaujímavý obsah. Takýto obsah zmažeme, v prípade recidívneho spamovania blokujeme obsah celej domény, doména sa dostane na náš blacklist.
••• viac••• menej
2 3
Nová povinnosť pre podnikateľov-tabakové výrobky a firma DataCentrum, Bratislava (28.04.19)
Viete niečo o nasledovnej povinnosti? Každý hospodársky subjekt, zapojený do obchodu s tabakovými výrobkami, musí mať Vydavateľom pridelený jedinečný identifikátor hospodárskeho subjektu. Okrem výro...
10 178
tajné pomstychtivé mínuskovanie (02.02.14)
Richard, fakt ma už štve,ako sa tu niekto potichu mstí v téme,v ktorej sa spomenie pes.To,že si spravil mínuskovanie tajné,to je najväčšia chyba na porade.na všetko ostatné som si už zvykla.Ale toto ...
6 9
Etiketa porady (12.05.13)
Skopirovany text z popisu rubriky Etiketa porady Hlavným cieľom Porady je spoločné vytváranie databázy prakticky podaných odpovedí a...
5 21
Etiketa Porady. Ktoré časti upraviť, vyhodiť, doplniť? (08.05.13)
Našiel som v Archíve Porady http://www.porada.sk/archive/index.php/t-2886.html pôvodný text Etikety. Pretože doteraz nie je v novej Porade prístupná Etiketa, prečítajte si text, pridajte svoje návrhy ...
Sleduj témy Etiketa porady
na hlavnej stránke Porada.sk