Zavrieť

Porady

Nákup a predaj tovaru na komis

Chcela by som poprosiť o radu, ako treba postupovať pri predaji tovaru na na komis. Dodávateľ nám vystavil zatiaľ len dodací list a na základe toho, čo predáme nám potom vystaví faktúru. Mali by sme viesť samostatný sklad, alebo zatiaľ len podsúvahovú evidenciu, aký je správny postup pri fakturácii?
Usporiadat
Evelynka Evelynka

Evelynka je offline (nepripojený) Evelynka

Nikto sa s tým nestretol? :-(
0 0
Miro77 Miro77

Miro77 je offline (nepripojený) Miro77

Pokial mám informácie zákony platné v SR nedovolujú žiaden komis. Obchdný zákon hovorí, že podnikateľ by mal mať od tovaru nadobúdacie doklady. Čiže tvoj predávajúci ti je povynný vystaviť doklad a na ten doklad musí uviesť dátum splatnosti.

Ale dá sa to obchádzať.
Najjednodukšie je to ak nie si plátcom DPH a ani tvoj dodávateľ.
Ak je tvoj dodávateľ plat.DPH zákonom mu je stanovené ako rýchlo je povinný zaplatiť DPH štátu z tovaru, ktorý je z jeho pohľadu už preč u Vás. Rieši sa to tak, že on ti dá na "komis" 10 bední žuvačiek (lebo on je z Košíc a ty z Blavy) aby sa to oplatilo a na legálny doklad sa uvedie jedna bedňa. Táto 1 bedňa je u teba v predajni a keď sa predá donesieš si z domu ďalšiu. A keď sa predá 5 bední dodávateľ ti vystavý faktúru na 5 bední. Ktoré síce boli dodané v 1 mesiaci ale predali sa v 9 mesiaci a DPH sa odvedie v 10 mesiaci. Princíp je v tom že doma máš 9 bední žuvačiek od ktorých nemáš doklad ale v predajni je 1 bedňa podľa všetkých predpisov. Tvojmu dodávateľovi chýba na sklade 9 bední ktoré sú u teba. Ale nemá od toho doklad, že ti ich dal, lebo by musel zaplatiť DPH.
0 0
Evelynka Evelynka

Evelynka je offline (nepripojený) Evelynka

[QUOTE=Miro77]Pokial mám informácie zákony platné v SR nedovolujú žiaden komis. Obchdný zákon hovorí, že podnikateľ by mal mať od tovaru nadobúdacie doklady. Čiže tvoj predávajúci ti je povynný vystaviť doklad a na ten doklad musí uviesť dátum splatnosti.

Ale dá sa to obchádzať.
Najjednodukšie je to ak nie si plátcom DPH a ani tvoj dodávateľ.
Ak je tvoj dodávateľ plat.DPH zákonom mu je stanovené ako rýchlo je povinný zaplatiť DPH štátu z tovaru, ktorý je z jeho pohľadu už preč u Vás. Rieši sa to tak, že on ti dá na "komis" 10 bední žuvačiek (lebo on je z Košíc a ty z Blavy) aby sa to oplatilo a na legálny doklad sa uvedie jedna bedňa. Táto 1 bedňa je u teba v predajni a keď sa predá donesieš si z domu ďalšiu. A keď sa predá 5 bední dodávateľ ti vystavý faktúru na 5 bední. Ktoré síce boli dodané v 1 mesiaci ale predali sa v 9 mesiaci a DPH sa odvedie v 10 mesiaci. Princíp je v tom že doma máš 9 bední žuvačiek od ktorých nemáš doklad ale v predajni je 1 bedňa podľa všetkých predpisov. Tvojmu dodávateľovi chýba na sklade 9 bední ktoré sú u teba. Ale nemá od toho doklad, že ti ich dal, lebo by musel zaplatiť DPH.[/QUOTE

Ďakujem za odpoveď, trochu si ma zaskočil. Myslela som, že komis je bežná záležitosť. Navyše sme platcovia DPH. Nemohlo by to byť tak, že by sme tovar zatiaľ viedli v podsúvahovej evidencii a keď sa predá, vystaví dodávateľ faktúru, my tým istým dňom odberateľskú faktúru?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Evelynka
Chcela by som poprosiť o radu, ako treba postupovať pri predaji tovaru na na komis. Dodávateľ nám vystavil zatiaľ len dodací list a na základe toho, čo predáme nám potom vystaví faktúru. Mali by sme viesť samostatný sklad, alebo zatiaľ len podsúvahovú evidenciu, aký je správny postup pri fakturácii?
"Komis" sa pri predaji tovaru bežne používa. Rieši to aj Zákon o DPH, takže nepredpokladám právne prekážky. ZDPH v § 19 ods. 5 priamo rieši aj dodávku tovaru na základe komisionárskej zmluvy, keď daňová povinnosť vzniká komitentovi v rovnaký deň ako komisionárovi.
Účtovné jednotky spravidla vedú tento tovar na podsúvahe (presná evidencia príjmu a výdaja, rovnako inventúry) a následne sa fakturuje podľa zmluvy. Doporučujem (a tak je to v praxi aj najbežnejšie) mesačnú fakturáciu medzi komisionárom a komitentom aj s plnením si daňových povinností DPH. Komis je natoľko špecifický, že je potrebné spracovať si k účtovaniu smernicu. Podľa môjho názoru sa to dá riešiť aj bez účtovania na sklad, nakoľko sa nepredáva tovar komisionára a faktúra sa vystavuje v čase, keď komitent už na sklade tovar nemá (okrem toho, ktorý mu nepatrí). Záleží však na znení zmluvy a dohodnutých podmienkach. Niekedy je komisionár zainteresovaný len províziou, ale v tomto prípade, by pravdepodobne došlo v prípade neúčtovania tovarových operácií (504/321, 2xx,311/604) k rozporu so spomínanou právnou úpravou DPH. Podkladom na účtovanie tovaru je vzájomné vyúčtovanie (prehľad o predanom tovare) potvrdený oboma zmluvnými stranami tak ako som uvádzala, spravidla mesačne.
Ja sa v praxi stretávam s týmto postupom.
0 0
Evelynka Evelynka

Evelynka je offline (nepripojený) Evelynka

AVO ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Mala som na to podobný názor, len som sa v tom chcela utvrdiť a porovnať ako to robia ostatní.
0 0
ANYMex ANYMex

ANYMex je offline (nepripojený) ANYMex

My sme neplatitelia DPH, komis účtujeme ako 132/326 (ako nevyfakturované dodávky na základe dodacieho listu). Mesačne vytlačíme zostavu predaného tovaru a tento pošleme obchodnému partnerovi, ktorý vystaví spravidla PPD, ktorý odúčtujeme ako 326/211.
Naposledy upravil ANYMex : 22.06.05 at 15:39
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
ANYMex
My sme neplatitelia DPH, komis účtujeme ako 112/326 (ako nevyfakturované dodávky na základe dodacieho listu). Mesačne vytlačíme zostavu predaného tovaru a tento pošleme obchodnému partnerovi, ktorý vystaví spravidla PPD, ktorý odúčtujeme ako 326/211.
Záleží na zmluve. Ak sa nestáva komisionár (a to asi nikdy) vlastníkom tovaru, účet 112 mi nepripadá vhodný, nakoľko sa nejedná o jeho tovar. Preto sa to zvyčajne vedie na podsúvahe s presnou evidenciou (spravidla pomocný sklad v operatívnej evidencii) a inventúry sa robia za účasti oboch zmluvných strán, prípadne podľa zmluvy, alebo dohody.
A neviem presne, kedy by mohlo ísť o komis materiálu. Spravidla sa jedná o tovar.
V postupoch § 43 ods. 9 sa hovorí o analytike k požičaným zásobám - lenže práveže sa má na mysli "vypožičiavateľ", t.j. predpokladá sa, že ostanú v jeho účtovníctve, povinná je iba analytika (uvádzam to ako príklad nakoľko ani v prípade požičania, či odovzdania zásob k ďalšiemu spracovaniu nedochádza k zmene vlastníckeho práva k zásobám). A v prípade komisu je to obdobné - nedochádza podľa môjho názoru k prevodu vlastníckeho práva k zásobám pri ich odovzdaní.
Stále však platí: zmluva a smernica riešia veľa vecí a predchádzajú problémom.
PS: a nerozumiem ani účtovaniu 326/211, nakoľko účet 326 sa následne viaže na fakturáciu a tú neuvádzaš.
0 0
ANYMex ANYMex

ANYMex je offline (nepripojený) ANYMex

...áno, opravujem... 132, ale nakoľko zmenou zákona o účtovníctve 431/2002 ako celku má forma prednosť pred obsahom, podľa môjho názoru môže byť kľudne evidovaný na účte 132 a teda aj v súvahe. Podobne je to vlastne s lízingom.

Ale správna je aj podsúvahová evidencia, ozaj všetko vyrieši smernica.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Vzhľadom na dátum posledného príspevku sa chcem uistiť, či platí účtovanie o komise. Teda príjem tovaru na zákl. komisionárskej zmluvy na účet 132 oproti nevyfakturovaným dodávkam 326?
Ď
0 0
Marcela16 Marcela16

Marcela16 je offline (nepripojený) Marcela16

Chcem sa ešte k tomu komisu spýtať. My sme začali komisionálne predávať len pár mesiacov. Jani Ty tu vyššie spomínaš nejaký mesačný prehľad o predanom tovare potvrdený oboma zmluvnými stranami. Mohla by si mi nejako pomôcť? Máš nejaký vzor, alebo je možné ho niekde stiahnúť?
0 0
Marcela16 Marcela16

Marcela16 je offline (nepripojený) Marcela16

Nikto nemá to tlačivo "Mesačný prehľad predaného tovaru"? Resp. má to nejakú predpísanú formu? Alebo musí sa to tlačivo používať v praxi?
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Idem sa spýtať či postupujem správne pri komise? Dodávatelia nám navezú tovar do predajne na základe dodacieho listu, na predajni sa nahodí na sklad komisový, na konci mesiaca sa nahlási predaný tovar dodávateľom a dodávatelia následne vystavia faktúru, ktorú zaúčtujem 504,343/321.
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Kája. Pozri príspevok
Idem sa spýtať či postupujem správne pri komise? Dodávatelia nám navezú tovar do predajne na základe dodacieho listu, na predajni sa nahodí na sklad komisový, na konci mesiaca sa nahlási predaný tovar dodávateľom a dodávatelia následne vystavia faktúru, ktorú zaúčtujem 504,343/321.
Účtovanie pri komise:
1. Prevzatý tovar na základe komisionárskej zmluvy, dodacieho listu v dohodnutej cene obstarania 132/326
2. Vyfaktúrovaný tovar dodávateľom na základe nahláseného predaja komisionárom - prijatá faktúra 326,343/321
- vyskladnenie predaného tovaru 504/132
3. Nepredaný tovar vrátený dodávateľovi 326/132
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Platí to aj keď účtujeme spôsobom B?
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Kája. Pozri príspevok
Platí to aj keď účtujeme spôsobom B?
Kája, ešte raz som si prečítala možnosť účtovania, ktorú naskytla Janka Acsová už dávnejšie v predchádzajúcich príspevkoch. Účtovanie komisu, ktorý som uviedla sa používa v niektorých firmách v rámci SR, ale používa sa aj spôsob vedenia na podsúvahovom účte. Ja tiež robím takýto sklad, ale nazýva sa konsignačný (je v cudzej mene) a je to tovar z ČR - vediem ho podsúvahovo, teda až na základe prijatej faktúry 504/321, a od 1.1.2006 týmto dňom (keďže je to vždy posledného v mesiaci kedy bol vyskladnený) aj DPH-samozdanenie. Nie je možné ho u mňa viesť cez 326 - pretože nemôžem si vyčíslovať kurzové rozdiely z tovaru, ktorý mi nepatrí, preto som si to v internej smernici ošetrila - že to vediem podsúvahovo ako pomocnú evidenciu, a samozrejme vedieme aj celý slad, teda príjem - výdaj. Ale pri tovare v rámci SR je možné použiť aj spôsob cez 326. Takže môj záver: stanov si v internej smernici, ako budeš o tomto tovare účtovať, ak Ti je lepšie spôsobom až prijatej faktúry, tak si tam uveď, že ho vedieš posúvahovo.
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Keďže som externá účt. a do skladu nevídím, sklad si vedie každá predajňa osobitne, je mi výhodnejšie účtovať až faktúru. Ešte otázočka na konci roka budem hodnotu komisového tovaru niekde vykazovať?
0 0
Orsz Orsz

Orsz je offline (nepripojený) Orsz

Kája. Pozri príspevok
Keďže som externá účt. a do skladu nevídím, sklad si vedie každá predajňa osobitne, je mi výhodnejšie účtovať až faktúru. Ešte otázočka na konci roka budem hodnotu komisového tovaru niekde vykazovať?
Ak to budeš viesť na podsúvahovom účte, tak nie - zostatok tohto tovaru vykazuje vlastník tovaru, teda dodávateľ.
0 0
Kája. Kája.

Kája. je offline (nepripojený) Kája.

Ďakujem ti veľmi pekne za pomoc.
0 0
Evulinta Evulinta

Evulinta je offline (nepripojený) Evulinta

Dobry den, potrebujem poradit ohladne tovaru na komis.. tovar na komis bol dodany v decembri a na cast tovaru bola vystavena faktura v januari,kde bol datum vystavenia 4.1.2013 a datum dodania 20.12.2012 je to tak dobre? nemal by byt datum dodania aj vystavenia v januari? a dph sa potom odpisuje az v januari? dakujem za info
0 0
tifesa tifesa

tifesa je offline (nepripojený) tifesa

My tiež predávame aj na komis, našťastie nie sme platci dph a máme jednoduché účtovníctvo. Predávame na základe Zmluvy o obstaraní predaja veci, nič zložité, tovar nie je našim vlastníctvom, vlastnícke právo prechádza predajom priamo na kupujúceho.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať