Zavrieť

Porady

Verzia v MRP

Ahojte,

chcem sa len spytat ohladom verzie MRP. Ja robim na verzii 3.11, co nie je asi prave najnovsia verzia.

Mozem na nej uctovat dalej, alebo je treba up-date?

dakujem za odpoved.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Prikladám Ti rozdiely pri MRP v jednotlivých verziách, podľa toho čo používaš sa treba rozhodnúť či je potrebný upgrade, ale ak si platca DPH tak určite:
  Verzia 4.30

  údržba - funkcia na okamžitý upgrade dát

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - hromadná tlač pokladničných dokladov
  - kurzové rozdiely prijatých a vydaných faktúr
  - nové predlohy výstupných zostáv:
  - pokladničný doklad v zahraničnej mene
  - banková kniha v zahraničnej mene

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - hromadná tlač pokladničných dokladov
  - kurzové rozdiely prijatých a vydaných faktúr
  - nová predloha výstupnej zostavy:
  - pokladničný doklad v zahraničnej mene

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - upozornenie na nesplatené faktúry / predfaktúry pri pridavani novej
  - nový modul kontroly
  1 - celkové čiastky vo faktúrach a predfaktúrach
  2 - faktúry a predfaktúry mimo rozsah dátumu
  3 - chýbajúce a duplicitné čísla - postupnosť čiselného radu
  - aktualizácia úhrad
  - možnosť tlače objednávok a vydaných faktúr - zotriedenie položiek podľa textu
  - nové predlohy výstupných zostáv:
  - pokladničný doklad v zahraničnej mene
  - zoznam faktúr prijatých - 09 Odsúhlasenie zostatkov
  - faktúra v zahraničnej mene vo formáte HTML

  SKLAD
  - automatický systém objednávok
  - výstupné zostavy v sklade - Doplnenie zásob na kartách
  - zaradenie do vydanej objednávky
  - prepočet / priemerovanie skladovej ceny po zaradení príjemky
  - podpora 32 znakového paragónu pre FM AXIS
  - výber predajnej ceny po prebratí skladovej karty do faktúry
  - automatické ponúkanie zadávania výrobných čísel
  - prenos kurzu z faktúry do skladového pohybu
  - kontrola duplicity skladovej karty v prijatej objednávke
  - aktualizácia výkazov o odoslaní a prijatí tovaru - INTRASTAT
  - možnosť nastavenia zákazu zmeny pri editácii výdajky
  - nové predlohy vystupných zostáv:
  07 Príjemka so zostatkom
  10 Výdajka so zostatkom

  Nové funkcie v pomocnej knihe pokladní:
  - aktualizácia príznakov zaúčtovania
  - možnosť priameho prechodu do modulov faktúr, pohľadávok a záväzkov


  __________________________________________________ ___

  Verzia 4.20

  - Pomocná kniha pokladne
  - Nastavenia:
  - učtovný dátum, učtovné obdobie, 2. kontrolný dátum

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - rozúčtovavanie výnosov predplatených ročných služieb
  - zmena systému výpočtu DPH pri prijatých faktúrach
  - kurz pre výpočet DPH: zadávanie, kontrola
  - úprava výpočtu DPH
  - nové tlačivo DPH pre r. 2005
  - Cash Flow
  - Nastavenia:
  individuálne nastavenia spôsobu automatického zaúčtovania dokladov

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - zmena systému výpočtu DPH pri prijatých faktúrach
  - kurz pre výpočet DPH: zadávanie, kontrola
  - úprava výpočtu DPH
  - nové tlačivo DPH pre r. 2005

  EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
  - nové tlačivá pre daň z príjmu za rok 2004

  HOMEBANKING
  - importovanie výpisov zasielaných Slovenskou poštou

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - EdiFact - elektronická komunikácia s obchodnými reťazcami
  - prijaté objednávky - import
  - vydané faktúry - export

  SKLAD
  - 4 desatinné miesta
  - IČO na skladovej karte
  - do Nastenenia
  - otázka na duplicitu karty v skladovom pohybe


  __________________________________________________ ___

  Verzia 4.10

  - akualizovaný tlačový modul Sinea
  - jednotný modul kontroly
  - kontrola zadania sadzieb DPH

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nová výstupná zostava Záznamná povinnosť
  - kontroly :
  - chýbajúcich a duplicitných čísel zápisov
  - chýbajúcich a duplicitných skupín zápisov
  - skupín neobsahujúcich zápisy
  - zápisov nezaradených do skupín
  - duplicitných zdrojov v skupinách zápisov
  - upravená kontrola počiatočných hodnôt
  - čislené rady
  - rozpočtové organizácie - výkazy v dátovej forme

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nová výstupná zostava Záznamná povinnosť
  - čislené rady

  HOMEBANKING
  - aj v module Jednoduché účtovníctvo
  - SWIFT kód ( nastavenie firmy, adresy, príkazy na úhradu )
  - nové predlohy :
  08 CitiDirect Online Banking
  09 VÚB - Comma Delimited
  10 ČSOB - Multicash

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - nová výstupná zostava Zoznam faktúr s položkami
  - nová predloha výstupnej zostavy v module vydaných faktúr
  02 Pokladničný doklad v zahraničnej mene
  - pridanie položiek Text a Poznámka
  - do výstupnej zostavy zoznam faktúr pridaný počet dní po splatnosti + nová predloha

  SKLAD
  - hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru v rámci EÚ ( Intrastat )
  - počet položiek v skladovom pohybe
  - kontroly :
  - výdaja do mínusu
  - zadania počiatočnej ceny
  - pohyby mimo rozsah dátumu
  - chýbajúcich a duplicitných čísel sklad. pohybov
  - otazka na spriemerovanie ceny
  - prepojenie na Euro pokladnice

  POMOCNÉ KNIHY
  - doplnenie novej zostavy v knihe majetku:
  02 Zoznam majetku - členený (podľa typov)


  __________________________________________________ ___

  Verzia 4.00

  - zadávanie zahraničných PSČ
  - čísla bankových účtov vo formáte IBAN
  - doplnenie IČ DPH (identifikačné číslo - pre DPH) do identifikácie firmy a zostáv

  ADRESY
  - doplnenie IČ DPH (identifikačné číslo - pre DPH) do identifikácie firmy a upravené výstupné zostavy
  - individuálna splatnosť faktúr

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nové typy DPH platné od 1.5.2004
  - zadávanie údajov pre nové tlačivo pre DPH
  - zadávanie údajov pre Súhrnný výkaz DPH pre EÚ
  - účtová osnova, súvaha, výkaz ziskov a strát aj v angličtine a nemčine

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nové typy DPH platné od 1.5.2004
  - zadávanie údajov pre nové tlačivo pre DPH
  - zadávanie údajov pre Súhrnný výkaz DPH pre EÚ

  EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
  - funkcie pre prenos údajov z predchádzajúceho roku do aktuálneho roku

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - úhrady v zahraničnej mene
  - nové predlohy výstupných zostáv: Predfaktúra, Faktúra, Dodací list v anglickom a nemeckom jazyku

  SKLAD
  - doplnené položky do skladovej karty:
  - hmotnosť, doplňujúci kod (30 znakov) a skupina karty
  - nový číselník Skupina karty + filtrovanie vo vystupoch
  - číselné rady pre skladové pohyby
  - zadávanie údajov pre štatistický výkaz - INTRASTAT
  - zahraničná mena v skladových pohyboch - prepočet do cien v SKK

  KNIHA JÁZD
  - zadávanie normy ES

  POMOCNÉ KNIHY
  - nový číselník Typov majetku + filtrovanie vo vystupoch
  - nové predlohy výstupných zostáv: Objednávka v anglickom a nemeckom jazyku


  __________________________________________________ ___

  Verzia 3.50

  - úprava pre prácu s jednotnou sadzbou DPH,
  - zaokrúhľovanie na 50 halierov,

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - výstupné zostavy výkazov pre podnikateľský typ organizácie ( Súvaha, Výkaz ziskov a strát ) na rok 2003 ( schválené v decembri 2003 )
  - nové tlačivo k priznaniu DPH,
  - nová účtovná osnova pre typ organizácie rozpočtová/príspevková,
  - úprava 10-tich predlôh výstupných zostáv pre jednu sadzbu DPH,
  - kontrola zápisov v denníku mimo rozsah dátumu,

  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nový výkaz o majetku a záväzkoch,
  - nový výkaz o príjmoch a výdajoch,
  - nové tlačivo k priznaniu DPH,
  - nová sadzba dane z príjmu,
  - úprava 11-tich predlôh výstupných zostáv pre jednu sadzbu DPH,

  EDITOR FORMULÁROV DANE Z PRÍJMU
  - nové tlačivá pre daň z príjmu za rok 2003,

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - doplnená výstupná zostava Časové rozlíšenie pohľadávok a záväzkov
  + 2 predlohy v plnom a skrátenom formáte,
  - úprava 53-tich predlôh výstupných zostáv pre jednu sadzbu DPH,
  - voliteľné nastavenie zaokrúhľovania celkovej čiastky vydaných faktúr,

  SKLAD
  - voliteľné nastavenie zaokrúhľovania celkovej čiastky skladových výdajok,

  POMOCNÉ KNIHY
  - nové odpisové sadzby pre majetok,
  - nové sadzby stravného a základnej náhrady v knihe jázd,
  - úprava 10-tich predlôh výstupných zostáv objednávok pre jednu sadzbu DPH.


  __________________________________________________ ___

  Verzia 3.40

  - novela zákona 289/95 Z.z.o DPH - zálohové platby zaradené do DPH
  - prepracovaný systém hesiel a prístupu do jednotlivých agiend
  - samostatné knihy bankových operácií (príkazy na úhradu a bankové výpisy)
  - prepracovanie bezpečnosti dát: optimalizacia a ukladanie dát

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - výstupné zostavy výkazov ( Súvaha, Výkaz ziskov a strát ) na rok 2003 pre všetky typy organizácií
  ( podnikateľská, rozpočtová/príspevková, nezisková )
  - poloautomatické zaúčtovanie bankových výpisov
  - nová výstupná zostava Hospodárenie stredísk (náklady, výnosy, zisk, ...)

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - upozornenie na splatnosť prijatých faktúr
  - doplnené predlohy výstupnej zostavy Faktúra
  - 16 Faktúra (s rozšírenou adresou)
  - 17 Faktúra s odpočtom zálohy + info z predfaktúry
  - zostava Zoznam položiek faktúry rozšírená o výber typu faktúry a spôsob zotriedenia
  - nová predloha obsahujúca sumár za jednotlivé skladové karty
  - nová predloha zostavy Zoznam faktúr
  - Sumarizícia vydaných faktúr a predfaktúr na zákazku

  SKLAD
  - zmenený systém výrobných čisel (kontrola príjmu, výdaja, ...)
  - povolená súčasná zmena čísel skladových kariet pri sieťovej verzii


  __________________________________________________ ___

  Verzia 3.20

  - bankové operácie - obojstranný HomeBanking
  - ukladanie prikazov k úhrade
  - import a uloženie bankových výpisov
  - kontrola zadávania čísla účtu
  - nový číselník zahraničných mien

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
  - nové výkazy ( Súvaha, Výkaz ziskov a strát ) na rok 2003 pre všetky typy organizácií
  ( podnikateľská, rozpočtová/príspevková, nezisková ),
  - rozšírenie účtovania podľa rozpočtovej klasifikácie ( rozpočtová/príspevková org. ),
  - nový číselník klasifikácií,
  - nové predlohy hlavných kníh: Podrobný výpis podľa klasifikácie,

  FAKTÚRY VYDANÉ/PRIJATÉ
  - prepracovaný export údajov do programu Pošta podľa nových podmienok SP a.s.

  SKLAD
  - priame ( OnLine ) prepojenie s programom Maloobchod,

  OBJEDNÁVKY PRIJATÉ/VYDANÉ
  - rozšírenie počtu položiek objednávok ,

  POMOCNÉ KNIHY
  - nová predloha zákaziek: Zoznam zákaziek - Výsledovka.

  Verikef je offline (nepripojený) Verikef

  Verikef
  Treba zavolať do MRP 0905 821 211, nadiktuješ svoje zákaznícke číslo, ktoré nájdeš na faktúre, a môžeš si objednať up-greit. Najviac sa oplatí objednať celoročný up-greit cez internet. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Veľa šťastia!

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  Verikef Pozri príspevok
  Treba zavolať do MRP 0905 821 211, nadiktuješ svoje zákaznícke číslo, ktoré nájdeš na faktúre, a môžeš si objednať up-greit. Najviac sa oplatí objednať celoročný up-greit cez internet. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Veľa šťastia!
  Ten predchádzajúci príspevok je viac ako 2 roky starý.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.