Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Materské v roku 2009 - diel IV.

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Materské v roku 2009 - diel IV.

Autor Jozef Mihál   02.08.09
V prvej časti seriálu príspevkov o materskej sme vysvetlili, kedy vzniká nárok na materské.

V druhej časti sme si ukázali, ako sa vypočíta výška materského.

V tretej časti sme popísali, ako sa postupuje v prípade, ak má budúca matka viacero nemocenských poistení.

V štvrtej časti sa pozrieme ako získať materské a to čo najvyššie, ak vôbec nie ste nemocensky poistená - napríklad ak ešte len študujete alebo ste doktorandka.

Ak ste doteraz neboli nemocensky poistená (napríklad preto, lebo ešte len študujete alebo ste začali podnikať a nie ste ešte povinne nemocensky poistená ako SZČO), tak nutnou podmienkou na získanie materského je samozrejme existencia nemocenského poistenia.

Ak chcete získať materské, musíte sa prihlásiť v Sociálnej poisťovni (SP) ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO).

Pozor, ak ste v posledných dvoch rokoch nemali žiadne nemocenské poistenie, musíte sa v SP prihlásiť ako DNPO ešte pred otehotnením! A to preto, lebo podmienkou na získanie materského je, aby ste boli nemocensky poistená aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom. Tehotenstvo trvá približne 40 týždňov, to je 280 dní - preto zdôrazňujem: ak chcete mať istotu, že materské mať budete, treba sa v SP prihlásiť pred otehotnením.

Ak ste ale v období posledných dvoch rokov pred otehotnením mali nemocenské poistenie - napríklad mali ste zamestnanie, dobrovoľné nemocenské poistenie alebo ste boli povinne poistená SZČO, s prihlasovaním do SP ako DNPO sa ponáhľať nemusíte. Stačí, ak sa ako DNPO prihlásite najneskôr v 8.-mom týždni tehotenstva. (prečo do 8.-ho týždňa si vysvetlíme ďalej). Treba si samozrejme spočítať, či trvanie dobrovoľného nemocenského poistenia do dňa pôrodu, spolu so započítaním predošlého - už skončeného - nemocenského poistenia za dva roky dozadu, bude spolu najmenej požadovaných 270 dní.

Skrátka: pri prihlásení sa v SP ako DNPO treba rešpektovať zásadu, že trvanie nového dobrovoľného nemocenského poistenia spolu s prípadným predošlým už ukončeným nemocenským poistením bude najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu.

Prihlásiť sa v SP ako DNPO znamená osobne zájsť do miestne príslušnej pobočky SP podľa miesta trvalého pobytu a vyplniť tzv. "Registračný list fyzickej osoby" s tým, že sa prihlasujete na dobrovoľné nemocenské poistenie.

Ak chcete mať materské čo najvyššie, čiže v súčasnosti je to okolo 600 € mesačne, v Registračnom liste uveďte vymeriavací základ 1084,55 €. Je to najvyššia možná suma (s platnosťou do 30.6.2010, od 1.7.2010 sa táto suma zvýši). Materské bude približne 55% z uvedeného vymeriavacieho základu (pozor, píšem to na tomto mieste zjednodušene, presný postup pri výpočte materského nájdete v druhom dieli seriálu).

Ak uvediete vymeriavací základ ako sumu 1084,55 €, budete každý mesiac platiť poistné 4,4% zo základu, teda zo základu 1084,55 € je to 47,70 € (vypočítané poistné sa zaokrúhľuje na celé desiatky eurocentov nadol). Ak budete platiť poistné nie za celý mesiac ale len za jeho časť, suma poistného sa prepočíta alikvótne podľa počtu dní, za ktoré poistné platíte.

Poistné potom prestávate platiť ku dňu ku ktorému začnete poberať materské.

Pozor - na to, aby ste mali materské v zaujímavej výške - čiže 55% z vami určeného vymeriavacieho základu (55% zo základu 1084,55 € znamená materské okolo 600 € mesačne), je dôležité rešpektovať ešte jednu zásadu:

Dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať aspoň 26 týždňov pred nástupom na materské!

Ak by trvalo menej, tak ak aj spĺňate podmienku existencie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v období posledných dvoch rokov pred pôrodom, materské vám síce priznajú - ale nie vo výške 55% z vymeriavacieho základu, z ktorého ste platili poistné pred nástupom na materskú, ale len 55% zo sumy 295,50 € (suma minimálnej mzdy).

Zrekapitulujme si to:

1. Nárok na materskú máte vtedy, ak ste v období posledných dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu mali nemocenské poistenie aspoň 270 dní.

Pre budúce matky, ktoré nemocenské poistenie predtým nemali, je preto dôležité, aby sa v SP prihlásili na dobrovoľné nemocenské poistenie ešte pred otehotnením.

Budúce matky, ktoré predtým boli nemocensky poistené, sa s prihláškou na dobrovoľné nemocenské poistenie ponáhľať nemusia - stačí, ak sa prihlásia v SP až vo 8.-mom týždni tehotenstva (ak po započítaní predošlého nemocenského poistenia dva roky spätne odo dňa pôrodu budú mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia).

2. Aby bola materská skutočne v zaujímavej výške - teda ideálne vo výške 55% z 1084,55 €, čiže cca 600 € mesačne - treba sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlásiť v každom prípade najneskôr vo 8.-mom týždni tehotenstva a určiť si čo najvyšší vymeriavací základ (1084,55 €). Ak by "čerstvé" dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov pred nástupom na materskú, SP by priznala materskú len vo výške 55% zo sumy minimálnej mzdy (aktuálne 55% z 295,50 €).

Na materskú sa pritom nastupuje 8 až 6 týždňov pred predpokladaným dňom pôrodu (de facto môžete na materskú nastúpiť povedzme 4 týždne pred predpokladaným dňom pôrodu, zákon to nevylučuje).

Pozrime sa na to ešte raz z iného uhla pohľadu

1. Ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom neboli nemocensky poistená - prihlásiť sa v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie treba pred otehotnením a zvoliť si vymeriavací základ najvyšší možný - v súčasnosti (platí do 30.6.2010) je to suma 1084,55 €.

2. Ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená aspoň 2-3 mesiace - prihlásiť sa v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie stačí do 8.-ho týždňa tehotenstva a treba si zvoliť vymeriavací základ najvyšší možný, čiže 1084,55 €.

Príklady

Jana je absolventka VŠ. Začala podnikať na živnosť, povinne poistená ako SZČO ešte nie je. Je vydatá, s manželom plánujú potomka. K 1.9.2009 sa v SP prihlási na dobrovoľné nemocenské poistenie, vymeriavací základ si určí ako 1084,55 €. Od septembra 2009 platí mesačne poistné 47,70 € (splatnosť poistného je do 8.-ho dňa nasledujúceho mesiaca).

V novembri 2009 otehotnie. Dátum pôrodu lekár stanovil na 10.8.2010. Jana požiada o materské od 1.7.2010. Poistné poslednýkrát zaplatí za mesiac jún 2010. Spolu teda zaplatí poistné za 10 mesiacov, v celkovej výške 477 €.

Jane sa narodí dieťa 4.8.2010.

Nárok na materské Jana mať bude, pretože v období dvoch rokov pred pôrodom (4.8.2008 až 3.8.2010) bola nemocensky poistená (dni od 1.9.2009 do 3.8.2010) viac než požadovaných 270 dní.

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 1.9.2009 - 31.12.2009 (viď druhý diel seriálu). Od prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie (1.9.2009) do dňa nástupu na materské (1.7.2010) prešlo s rezervou viac ako 26 týždňov, preto sa materské vypočíta zo základu, z ktorého platila Jana poistné v rozhodujúcom období a nie ako 55% z minimálnej mzdy.

Denný vymeriavací základ je: 4 (mesiace) x 1084,55 deleno 122 dní (1.9.2009 - 31.12.2009) = 35,5591 €.

Materské je 55% z denného vymeriavacieho základu, 55% z 35,5591 € = 19,56 € na deň, približne 595 € na mesiac. Jana získa za celé obdobie = 28 týždňov trvajúcu materskú (196 dní) približne 3833 €.

Rekapitulácia: Pani Jana zaplatí poistné celkom 477 €. Za to dostane materské celkom 3833 €.

..................................

Kamila mala od 1.1.2008 do 30.4.2009 zamestnanie (pracovný pomer). V súčasnosti zamestnaná nie je, nepodniká. Ako zamestnanec bola do 30.4.2009 nemocensky poistená.

Kamila otehotnela (približne) 1.8.2009. Lekár stanovil termín pôrodu na 25.4.2010.

Kamila sa prihlási k 15.9.2009 v SP na dobrovoľné nemocenské poistenie, vymeriavací základ si určí ako 1084,55 €. Za september 2009 za 16 dní zaplatí poistné 25,40 € (47,70 € deleno 30, krát 16). Za október 2009 a nasledujúce mesiace platí mesačne poistné 47,70 €.

Kamila požiada o materské od 18.3.2010. Poistné poslednýkrát zaplatí za mesiac marec 2010 vo výške 26,10 € (47,70 deleno 31, krát 17) . Spolu teda zaplatí poistné za približne 6 mesiacov, v celkovej výške 290 €.

Kamile sa narodí dieťa 27.4.2010.

Nárok na materské Kamila mať bude, pretože v období dvoch rokov pred pôrodom (27.4.2008 až 26.4.2010) bola nemocensky poistená (od 27.4.2008 do 30.4.2009 ako zamestnanec, od 15.9.2009 do 26.4.2010 ako dobrovoľne poistená) s veľkou rezervou viac než požadovaných 270 dní.

Materské sa vypočíta z rozhodujúceho obdobia daného ako 15.9.2009 - 31.12.2009 (viď druhý diel seriálu). Od prihlásenia sa na dobrovoľné nemocenské poistenie (15.9.2009) do dňa nástupu na materské (18.3.2010) prejde 26 týždňov a 2 dni, preto sa materské vypočíta zo základu, z ktorého platila Kamila poistné v rozhodujúcom období a nie ako 55% z minimálnej mzdy.

Denný vymeriavací základ je: 578,43 € (september od 15.-ho) + 3 x 1084,55 € (október - december), deleno 108 dní (15.9.2009 - 31.12.2009) = 35,4823 €.

Materské je 55% z denného vymeriavacieho základu, 55% z 35,4823 € = 19,51 € na deň, približne 593 € na mesiac, za 28 týždňov trvajúcu materskú (196 dní) približne 3824 €.

Rekapitulácia: Pani Kamila zaplatí poistné 290 € a dostane materské celkom 3824 €.

V piatej časti preskúmame možnosti budúcej matky - zamestnankyne.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

0
ľudí to zaujíma
mňa tiež