Zavrieť

Porady

Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru

Potrebujem súrne poradiť, klient doniesol faktúru na 50.000.-Sk v ktorom je :
škrabanie omietky, malovanie kancelarie, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, danie pokládky v rátane materiálu. Musím poznamenať, že jedná sa o nebytový priestor a on je tam v prenájme. Súhlas od majiteľa budovy nemá.
Čo robiť s tým, je to vôbec uznateľný náklad?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  va1ke je offline (nepripojený) va1ke

  va1ke
  Treba vyžiadať súhlas od majiteľa budovy na TZ a prípadné potrebné opravy. V tedy môžeš účtovať v účtovníctve toho klienta o TZ alebo o opravách. V tomto prípade by som to čtovala na opravy a údržby účet 511.

  koalko je offline (nepripojený) koalko

  koalko
  Dala by si to celé do nákladov? Nie je to náhodou zvyšenie hodnoty budovy a potom ked mám súhlas, budem robiť odpis?

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Súhlasím, je potrebné mať buď zakotvené v zmluve, že prenajímateľ súhlasí s úpravami a opravami priestorov, alebo vypracovať dodatok k tejto zmluve a antidatovať ho pre začatím úprav. Ak nedošlo k výrazným zmenám priestorov - priečky, vonkajší vzhľad a účel použitia, účtuj na účet 511.

  KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

  audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
  ondrejvla
  Súhlasím, je potrebné mať buď zakotvené v zmluve, že prenajímateľ súhlasí s úpravami a opravami priestorov, alebo vypracovať dodatok k tejto zmluve a antidatovať ho pre začatím úprav. Ak nedošlo k výrazným zmenám priestorov - priečky, vonkajší vzhľad a účel použitia, účtuj na účet 511.
  dávam do pozornosti odst.23 v §17 zákona o dani z príjmov
  Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.
  preto treba mať jasnú zmluvu.

  elPi je offline (nepripojený) elPi

  elPi
  koalko
  Potrebujem súrne poradiť, klient doniesol faktúru na 50.000.-Sk v ktorom je :
  škrabanie omietky, malovanie kancelarie, elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, danie pokládky v rátane materiálu. Musím poznamenať, že jedná sa o nebytový priestor a on je tam v prenájme. Súhlas od majiteľa budovy nemá.
  Čo robiť s tým, je to vôbec uznateľný náklad?
  1. škrabanie omietky, malovanie kancelarie, - mohlo by ísť na 511
  (v nájomnej zmluve by mala byť klauzula o vykonávaní bežnej údržby, resp. o úprave priestorov do prevádzkyschopného stavu - potom na to netreba súhlas prenajímateľa)

  2. elektroinštalačné a vodoinštalačné práce, danie pokládky v rátane materiálu - treba zisťiť, či sa jednalo o nahradenie starých, už existujúcich inštalácií - potom na 511, - tiež by sa to možno zmestilo pod úpravu do prevádzkyschopného stavu,
  - ak sú to nové vedenia, alebo prekládka na iné miesto, či rozšírenie - potom je to zrejme tech. zhodnotenie prenajatého majetku - bude sa odpisovať (§ 22 ods. 6 ZDP)

  elPi je offline (nepripojený) elPi

  elPi
  Porovnaj s definíciou:

  § 29
  Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

  (1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.
  (2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
  (3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 30 000 Sk za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku,1) ktorého obstarávacia cena bola 30 000 Sk a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.
  (4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.
  (5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

  Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.