Zavrieť

Porady

Odpočítanie DPH, keď bol tovar nakúpený ešte pred registráciou za platcu DPH

Dobrý deň,
máme aj s účtovníčkou dilemu

Nakúpili sme tovar (s DPH) ešte v čase, keď sme neboli platcami. Teraz potrebujeme vyfaktúrovať tovar+prácu s vyúčtovaním DPH - so zákazníkom sme sa dohodli, že s faktúrou počkáme až do doby, kým nás na DÚ zaregistrujú ako dobrovoľných platcov, keďže ide o väčšiu sumu a zákazník je takisto platiteľ DPH.

Otázka je, či sa dá (ak áno, akým spôsobom) odpočítať DPH z nákupu tovaru, ktorý bol realizovaný ešte v dobe, keď sme boli neplatci ale faktúru vystavíme už v čase, keď DPH platíme.

Ďakujem vopred za odpovede.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Pozri § 55 odst. 1 Zákona o DPH

  § 55
  Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
  Na začiatok

  (1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu 27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

  ----

  Odpočet uplatníte v prvom zdaňovacom období na základe inventúrneho súpisu ku dňu registrácie za platitela DPH. Neviem či je to ale váš prípad, lebo ku dňu registrácie už tovar na zásobe asi mať nebudete.

  Odpočítanie DPH, keď bol tovar nakúpený ešte pred registráciou za platcu DPH

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.