Zavrieť

Porady

účtovanie ZŠ s MŠ zriadenej obcou

Prajem Vám pekný deň....čím dlhšie pracujem v RO tým mám viac nervov.....poprosím o radu, alebo o nejaké diskusie na túto tému....
od 9/2011 mám veľké zmeny dľa príkazu starostu obce.....ale mám s tým problém....k veci:
stravujeme cudzích stravníkov, ktorým vystavuje faktúru za réžiu a za stravu. Fa je jedna, úhrada prichádza na môj príjmový účet. € presuniem na obec a tá mi ich vráti na dva účty, réžiu na výdavkový a stravu na účet školskej jedálne...moje účtovanie je nasledovné: 318/602 /nedá sa rozčleniť na hlavnú činnosť a na stravovanie/ predpis
223/318 - úhrada
351/223 - odvod
588/351 - predpis odvodu
222/354 - príjem na výdavkový, ale len časť sumy
221 8 / 324 - príjemn na potravinový, ale len časť sumy
podľa mňa je to hlúposť, bo v "G" - čiže v čerpaní rozpočtu mi vyskakuje aj príjem za stravu, má to tam vôbec byť?/suma za stravu, ktorá je "vysoká" podľa skutočne odobratých jedál/
zároveň, keď účtujem aj predpis suma za skutočne odobraté jedlo mi ide aj do výnosov na 602, a tým pádom mi skresľuje výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti....

ďalej by som chcela vedieť o účte 357...má mať zoststok, či nie? ja tam mám rezervu na dovolenku za rok 2011 ale len prenesené kompetencie....

ďaľšia moje otázka je: refakturujem e. energiu...úhrada ide na môj výdavkový účet, bo je to v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách....ale tento rok mi zaplatili refaktúru až 31.12.2011. v banke mám žiadosť o vynulovanie účtov k 31.12. v prípade zostatkku mi € presunú na depozit....to sa aj stalo teraz....ja som si to zaúčtovala tak, že som nahodila fa, ktorá sa týka roku 2011, prišla až v januári2012 a dala dala som ju, že som ju aj uhradila k 31.12.2011. To som urobila účtovne, aby som mala výdavkový účet rovný 0. Skutočne som fa uhradila až v 1/2012 a z depozitného účtu....Je to veľká chyba? Alebo ako to mám zaúčtovať? ĎAKUJEM ZA RADU!!!!
Usporiadat
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

K účtu 357: účet 357 môže mať zostatok, a to z vytvorených rezerv na dovolenku pri prenesených kompetenciách. V súvahe sa vykazuje na strane Aktív. Pokiaľ účtuješ vo WINIBEU, musíš mať správnu analytiku účtu pri tvorbe rezerv, aby účet 357 ťahalo do aktív, teda 357 112. Pasívny zostatok nemá. Nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií je potrebné do 31.12. presunúť zriaďovateľovi, ktorý ich v r. 2012 vráti.

K refakturácii: zostatok na VÚ ako účtuješ? Ten prevod na depozit? Neviem presne. Cez 261? Neuhrádzala by som fa z depozitu, nemôžeš tam dať položku. Vráť to akože späť na výd. účet, iba účtovne, reálne sa už nedá a uhradiť z výdavkového účtu s použitím položky. V prípade zostatku finančných prostriedkov na výdavkovom účte k 31.12. /majú to byť originálne kompetencie/ sa tieto preúčtovávajú 354/355, v r. 2012 odvod zriaďovateľovi 355/222. U nás ich zriaďovateľ nevracia. Je tam len zostatok malý po odčítaní poplatkov, napr. 1€. Dá sa však dohodnúť a zriaďovateľ Ti ich mohol v novom roku vrátiť a bolo by to čisté. Skús alebo napíš účtovanie.
1 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

'DAKUJEM....rezervy mám teda v poriadku, aj účet 357....
V skutočnosti mám VÜ nulový, je to na základe žiadosti, ktorú mám v banke...ale prišla refaktúra ja som to zaúčtovala 222 09121632..../502....to je ten príjem...zároven som si zaúčtovala iný predpis na došlú fa / zhodou okolnosti prišlo zúčtovanie ee za 2011 /...502/321 a 321/222 - úhradu ale len vo výške tej došlej refaktúry.....tým sa mi vyrovnal VU a v čerpaní nie je vidno, že mi prišli dalšie €. príjem na 354,357 sa rovná čerpaniu. ale v skutočnosti mám tie peniaze na depozite /vidno to len na bankovom výpise, ale v účtovníctve nie/ . cez účet 261 ich až v 2012 presuniem na VU a naozaj uhradím tú došlú fa na ee / zúčtovanie/ . v 2012 budem mat čerpanie ee nižšie o úhradu došlu v 2011...dúfam, že si ma pochopila....
0 0
eva7 eva7

eva7 je offline (nepripojený) eva7

Ja skúsim k tej strave:
Mali by ste vystavovať dve faktúry - režijné náklady na príjmový účet: 318/602, 223/318, 588/351, 351/223, 222/354 , ktoré môžeš použiť na čokoľvek s KZ 72 - to je v hlavnej činnosti a druhú na účet ŠJ a V činnosti stravovanie použiješ predpis stravy 315/602 a príjem 221/315 ako úhradu poplatku za stravu podľa skutočne odobratých jedál. Tam už nepoužiješ 324, lebo to nie je preddavok. Ak účtuješ za celú jedáleň predpis 315/602 podľa stavu vedúcej ŠJ, potom znížiš celkovú čiastku o tých cudzích stravníkov, lebo to máš už raz predpísané.
Ak už to máš všetko na príjmovom, dala by som to asi nejak ako mylnú platbu a previedla priamo z príjmového na účet ŠJ a zriaďovateľovi odviedla len režijné náklady. Len neviem, či sa dá použiť mylná platba na PRU. Možno len zápisom na holý účet 223/318 príjem a 223/318 mínusom odvod. A bez predpisu 318/602.
Naposledy upravil eva7 : 19.01.12 at 20:38
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

Ďakujem, Evka!!!Presne takto som to robila do jesene, ale hold príkaz je príkaz, Faktúra je jedna, teda aj zúčtovanie úhrady je jedno 318/223 / rozdeľujem analitikou/ je tam aj strava aj réžia....Zúčtovanie réžie mám presne podľa teba..... Účty v ŠJ mám s 8, a hlavnú činnosť mám s 1, a potom keď účtuješ úhrady tak ťa zápis nepustí, pokiaľ chceš použiť buď 8 alebo 1..... Keď nezaúčtujem predpis stravy na hlavnej činnosti, tak mi vyskakuje účet 318 s mínusovou hodnotou, keď ho zaúčtujem, tak 318 je v poriadku, ale zas na 602 mám výnos o to vyšší, a teda ovplyvňujem hospodársky výsledok na hlavnej činnosti a popri tom, strava s tým nemá nič spoločné.....s tou mýlnou platbou by som aj súhlasila, ale ja som tie € musela, a už sa aj tak stalo, previesť na účet zriaďovateľa a ten mi ich vrátil na účet ŠJ......
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Nebude Ti sedieť čerpanie v r. 2012. Ak si ešte neuhrádzala túto faktúru a peniaze sú stále na depozite, skús takto:
1. 222.09121.632 KZ41/502 - prišla refakturácia - toto máš zaúčtované
2. 691/354 - korekcia zúčtov. vzťahu - neviem, či toto máš zaúčtované /tu Ti zostane zostatok na 354/
3. 354/355 - preúčtovanie zostatku výd. účtu k 31.12., ktorý v novom roku odvedieš, avšak Tebe banka vynulovala účet, teda:
4. 261/222 - prevod na depozit
5. 221/261 - prijem na depozite
6. 261/221 - v novom roku prevod z depozitu na výdav. účet
7. 222/261 - prijem na VU
8. 355/222 - odvod fin.prostriedkov z ORIGIN. KOMPETENCII
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Prepáč, zle som klikla, takže ešte
k bodu 8. 355/222 - odvod zriaďovateľovi - tento účet sa konsoliduje, takže zriaďovateľ musí vedieť o jeho výške, dohodni sa s ním, aby Ti tieto prostriedky v r. 2012 vrátil.
9. 222/354 - vrátka od zriaďovateľa
10. 5../321, 321/222, 354/691 - úhrada fa

V tomto roku by som neriešila nulovanie výdav. účtu. Na depozite majú zostať iba mzdové prostriedky. Na konci roka účtuj tak, aby Ti zostali na účte iba prostriedky zriaďovateľa, tie môžeš preúčtovať na 355 ako som napísala a v novom roku ich odvedieš a zriaďovateľ Ti ich vráti a zapojí do rozpočtu. Neviem, či som správne pochopila, skús pozrieť.
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

mcinga Pozri príspevok
Prepáč, zle som klikla, takže ešte
k bodu 8. 355/222 - odvod zriaďovateľovi - tento účet sa konsoliduje, takže zriaďovateľ musí vedieť o jeho výške, dohodni sa s ním, aby Ti tieto prostriedky v r. 2012 vrátil.
9. 222/354 - vrátka od zriaďovateľa
10. 5../321, 321/222, 354/691 - úhrada fa

V tomto roku by som neriešila nulovanie výdav. účtu. Na depozite majú zostať iba mzdové prostriedky. Na konci roka účtuj tak, aby Ti zostali na účte iba prostriedky zriaďovateľa, tie môžeš preúčtovať na 355 ako som napísala a v novom roku ich odvedieš a zriaďovateľ Ti ich vráti a zapojí do rozpočtu. Neviem, či som správne pochopila, skús pozrieť.
Ďakujem Ti za všetko
určite to spravím tak, ako si mi poradila.....Musím sa ešte dohodnúť so OcU.....Dúfam, že sa nebude moc čertiť...ale toto všetko sa mi stalo prvýkrát, potom, ako mi kázali veľa veci robiť inak...nechcem obviňovať, ale....
Myslíš, že ak sa mi ešte raz na konci roka niečo takéto stane, tak bude lepšie nenulovať výdavkový účet......teda pokiaľ budú financie z OK???

Môžem ešte niečo sa spýtať? Podobná situácia sa m stala aj na príjmovom účte...zaplatená réžia 318/602 223/318......príjem na účte 31.12.2011 a tie na základe žiadosti mi banka vynulovala účet na depozit...? Mám pokračovať tak ako pri okruhu príjmovom: 351/223 /tuná by som nepoužila 351 ale peniaze na ceste/ potom tam nemôžem dať ani predpis odvodu.... no neviemmmmm prosím
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Ak nepoužiješ predpis odvodu, budeš tvoriť hospodársky výsledok. Možno by som použila namiesto 588 účet 589 - predpis budúceho odvodu príjmu oproti 351, čiže 589/351, odvod na depozit 261/223, 221/261 - príjem na depozit a potom späť v novom roku. O účte 351 tiež musí vedieť zriaďovateľ. Ešte sa poraď.
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

ĎAKUJEM PEKNE ! som nesmierne rada že si si našla čas...v pondelok idem na OcU, tak tam sa dohodneme...a s inou RO v mojom blízkom okolí sa nemám s kým poradiť, všetci, čo mali cudzích stravníkov sa ich zriekli.....351 môže mať zostatok, alebo ho mám presunúť na 355, tak ako 354....
Môžem vedieť, koľko rokov pracuješ v RO, alebo kde pracuješ? Ja by som tiež chcela mať takýto ohromný prehľad...ešte raz ĎAKUJEM za ochotu a čas....
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

AJ JA ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ! Pracujem v ZŠ zriadenej obcou. Tretí rok. Nikdy predtým som neúčtovala. Prvá uzávierka bola katastrofa. Druhá sadla na šup, ale celý rok som účtovníctvo kontrolovala krížom-krážom ako sa len dalo. A dá sa, lepšie každý mesiac pri uzávierke, ako naraz za celý rok. My máme na ročnú uzávierku málo času, odovzdali sme ju 10.1.2012. Takže mala som na Teba čas, rada pomôžem, keď môžem...
0 0
adelka111 adelka111

adelka111 je offline (nepripojený) adelka111

Ahojte dievčatá, ani neviete, ako mi táto téma uľahčila uzávierku....ale poprosím ešte odpoveď na jednu otázočku...čo ak mám zostatok vo výške 183 € ale na prenesené kompetencie, ktoré sú tiež na depozite, na základe žiadosti o vynulovanie účtov.....nebude ľahšie preúčtovať tento zostatok na OK a modliť sa, že nik na to nepríde....ale dala by som to na stravné alebo SF? bude to moc prešpekulované....môže byť, že sa neminie dotácia na PK.....OcU nám bol stále čosi dlžný na OK, tak sme šetrili až sme ušetrili spomínaných 183 €...už len tot doriešiť a uzáviedrka bude hotová, ešte konzultácie z OcU a hotovo? Ďakujem za všetko
1 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií sa musia odviesť zriaďovateľovi do 31.12. Keďže si to nestihla, preúčtuj tak, aby to boli prostriedky zriaďovateľa z originálnych kompetencií. Napr.
1. na str. D mínusom 222.O9121.63...KZ 41 vo výške -183 €
2. na str. D plusom 222.09121.63... KZ 111 vo výške 183 €
3. korekcia zúčtovacieho vzťahu mínusom 354/691 vo výške -183 €
4. zúčtovací vzťah k PK plusom 357/693 vo výške +183 €
Tak budeš mať vyčeprané FP na prenesené kompetencie. Ostanú ti OK na 354. Sú na depozite. Účet 354 ako som už písala monke111 sa preúčtuje ku koncu roka na 355/354. Postup rovnaký. Skús prekonzultovať so zriaďovateľom, či Ti ich v novom roku vráti.
0 0
adelka111 adelka111

adelka111 je offline (nepripojený) adelka111

Ďakujem veľmi pekne, aj som si to takgto myslela, len mám z toho obavy...dúfam, že sa do toho nik neobuje....ĎAKUJEM PEKNE
0 0
dežka dežka

dežka je offline (nepripojený) dežka

Dobrý večer! pripojím sa aj ja k Vašej diskusií...keďže dotácie na PK sa musia minúť, preúčtovala som z OK 500 € na PK, ale aj tak mi vyskaje zostatok na PK vo výške 201,25 €, čo s tým, poraďte, prosím....mám to vykazovať ako zostatok na OK? To bude asi rozumnejšie, že? Ďakujem, a prajem príjemný večer, ba aj celú nedeľu....a tiež to treba zúčtovať cez 355, či?
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

Ja si myslím, že áno preúčtovať na OK! Je to podľa vynikajúcej rady mcinga.....som rada, že nie som sama s takýmito problémami....
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

Môžem ešte trošku pootravovať? To už len pre kontrolu: Dotácia z VUC na príjmový účet: 223/359 - príjem dotácie 359/693 - predpis dotácie 351/223 - odvod zriaďovateľovi 354/351 - predpis odvodu a 227/354 príjem na výdavkový......kolegyňa od susedov tam dáva 318 a na predpis odvodu 588/351
mcinga ĎAKUJEM
0 0
1gabika1 1gabika1

1gabika1 je offline (nepripojený) 1gabika1

mcinga Pozri príspevok
AJ JA ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ! Pracujem v ZŠ zriadenej obcou. Tretí rok. Nikdy predtým som neúčtovala. Prvá uzávierka bola katastrofa. Druhá sadla na šup, ale celý rok som účtovníctvo kontrolovala krížom-krážom ako sa len dalo. A dá sa, lepšie každý mesiac pri uzávierke, ako naraz za celý rok. My máme na ročnú uzávierku málo času, odovzdali sme ju 10.1.2012. Takže mala som na Teba čas, rada pomôžem, keď môžem...
ja by som ťa veľmi chcela poprosiť o radu čo a ako si kontroluješ v účtovníctve?
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Vynechala by som predpis dotácie - 359/693; máš výnos, náklad nikde, preto kolegyňa používa predpis odvodu. Možno by stačilo zaúčtovať:
1. príjem dotácie 223/359
2. odvod dotácie 359/223
a účty Ti vypadnú. Pozor však na výdavkový účet - tam už si použila účet 354 a nie 359. Takže:
3. 222/359 - príjem na VU
4. 5../321
321/222
359/693 - pri čerpaní dotácie z VUC

Pozor však na to, ako o tejto dotácii účtuje zriaďovateľ. Ja podobne účtujem projekt a v mesačnom avíze o príjmoch dávam tieto prostriedky pod čiaru, čo znamená, že u mňa nie sú zaúčtované na 588/351.
0 0
mcinga mcinga

mcinga je offline (nepripojený) mcinga

Kontrola mesačne: náklady a výnosy - zisťujem, z čoho tvorím hospodársky výsledok. Stiahni rekapituláciu /neviem v akom programe účtuješ/, ja mám výberové okno SU /syntetický účet/ - zadám 5, vytlačím, zadám 6 - kontrolujem, či sa náklady a výnosy rovnajú alebo je tam rozdiel. POZOR - ak účtuješ aj o originálnych kompetenciách, musíš odčítať sumu z predpisu miezd, ktoré sa týkajú OK, pretože pri predpise je náklad a výnos máš až pri výdavku. Pokiaľ zisťujem po odčítaní nákladov na mzdy pre OK rozdiel aj naďalej, vytlačím hlavnú knihu za SU 5 a SU 6. Škrtám rovnaké sumy, ktoré sú zaúčtované na 5 a 6. Napr. u mňa bol rozdiel o čerpanie rezervy na dovolenku pri OK - zlepšuješ HV /323/653/. A tiež nájdem svoju vlastnú chybu, preklep, omyl. Tu krásne zistíš chybu a jednoducho opravíš. Vrelo odporúčam. Toto mi zachránilo krk pri druhej uzávierke.

Kontrola 354, 357: 354 = 691, 357 = 693

účet 354 je jednoduchší, pri 357 = 693 je to horšie, tam Ťa možno zamotá čerpanie rezerv.


Kontrola 222 = zostatok na 354, 357
Tak toto si musíš odskúšať sama a prísť tomu na koreň. Priebežne počas mesiaca sčítam zostatok na 354 a 357, v programe mám okno Stavy a obraty, kde sú zostatky účtov a zisťujem, či sa mi rovná v daný deň výpisu - stavu na účte. Pozor - od 354 a 357 odčítam 261, 211, 314, 321 a pod. Nerobím to začiatkom mesiaca, keď mám prevody cez účet - napr. prídel do SF, výber do pokladne a pod. Zaúčtujem, čo môžem, počkám deň-dva a skontrolujem. Toto je ťažšie, sama musíš na to prísť, ale dá sa to. Logicky na 222 musíš mať predsa zostatok dotácií - peňazí, ktoré si dostala a tie sú zaúčtované na 354 a 357. Prvý mesiac som to kontrolovala každý deň, nevedela som na to prísť a potom sadlo. Sama zistíš, čo máš odčítať, ktorý účet.

Priebežne /sem - tam/ skontrolujem aj čerpanie rozpočtu podľa kódov zdroja - strana MD 357 = strana D 222 KZ 111
strana MD 354 = strana D 222 KZ 41

Držím palce, skús hlavne kontrolovať náklady a výnosy, určite to pôjde.
0 0
monka111 monka111

monka111 je offline (nepripojený) monka111

Ahoj mcinga ďakujem, takže ešte sa dohodnúť so zriaďovateľom....a nevadí keď na 359 budú 2x zúčtované obraty? a 351 a nemá rovnať s 588? aby som tam nejako nepochybyla...ĎAKUJEM

doteraz nebola elektrika, des, práve teraz keď sa ponáhľame...papa
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať