Zavrieť

Porady

Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

misoft je offline (nepripojený) misoft

misoft
Možno sa tu nájdu odbornejší Poraďáci - z môjho pohľadu:
1) pokiaľ prebieha vyšetrovanie, je na to určený buď prokurátor, alebo vyšetrovateľ, ktorý to riadi. Každý, kto má dočinenia s "prípadom" má právo doložiť dôkazový materiál buď prokurátorovi, alebo vyšetrovateľovi, ktorí ich musia evidenčne podchytiť, zaradiť (uložiť) do spisu - vyhotovuje sa o tom záznam. V spise je potom odkazová značka na uvedený dôkaz (dôkaz má svoje evidenčné čislov rámci spisu).
2) a prečo by nemohol? Taktiež aj obvinený má právo sa brániť a dokladať dôkazy.
Inak o dôkazoch musia vedieť obe strany - obžaloba i obhajoba - obe strany (zainteresované) majú právo nahliadať do spisov.

GabiZ je offline (nepripojený) GabiZ

GabiZ
Misoft to vyjadril jasne a zrozumiteľne. Ja len doplním, že toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému až vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie. Obvinený má právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, má však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. Má právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis. Má právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu. Obvinený môže už na začiatku konania pred súdom prvého stupňa uplatniť všetky dôkazy, ktoré sú mu známe a ktoré navrhne vykonať. Ak po podaní obžaloby podá obvinený návrh na vykonanie dôkazov pred začatím konania na súde prvého stupňa, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a poškodenému. Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, má nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.

Nakoľko nepoznáme podrobnosti, bolo by vhodné, aby ste si pozreli zákon 301/2005 Z.z. Trestný poriadok konkrétne štvrtý diel § 33-35 a piaty diel § 36. Tam sú práva a povinnosti obvineného a ustanovenia o obhajobe. V prípravnom konaní to však nie je potrebné, pokiaľ nebolo vznesené obvinenie. Čo sa týka prokurátora, ten dohliada nad úkonmi vyšetrovateľa-policajta, kedykoľvek sa možno na neho obrátiť, ak máte pochybnosti v konaní pri vyšetrovaní. Vyjadruje sa však až po preštudovaní vyšetrovacieho spisu, ktorý spravidla býva u vyšetrovateľa až do skončenia. V niektorých prípadoch sa prokurátor osobne zúčastňuje procesných úkonov pri vyšetrovaní, ale je to jeho rozhodnutie, prípadne ak je od vás podaný podnet z dôvodu pochybností pri vyšetrovaní.

srska je offline (nepripojený) srska

srska
buchač Pozri príspevok
....že aká otázka , taká odpoveď ??????

Je síce jasné , že sa málokto pochváli , o čo sa jedná ...
No aspoň približnú lokalitu by bolo dobré uviesť .....

...tí , čo sí môžu dovoliť najlepších právnikov v toho alebo onoho práva , tak títo majú Poradu v paži .....

Takýmto stačí jeden telefonát a právnik auto štartuje .......no za tie peniaze by som teda aj ja ...

....na najlepších proste NEMÁŠ LOVE.....
ani na sudcov

lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

lujza.j
enzinka1 Pozri príspevok
poradi niekto najlpesie pravnika v trestnom prave...
napr. peter filip

alebo svetozár chabada st.?
http://www.sme.sk/c/609845/advokati-...ou-paskou.html

predpokladám, že máš lóve ako píše buchi....

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man marjankaj
No tu máš hneď dvoch.
Ľubomír Samuel a Ľudovít Štanglovič
Daj si ich do googla abudeš mať ak kontakt. Sú oťukaní, viď.
http://www.aktuality.sk/clanok/17283...tal-dozivotie/

nely221 je offline (nepripojený) nely221

nely221
Dobrý deň,

potrebovala by som radu. Ak prebiehajú procesné úkony a dotyčný nemám právnika, akým spôsobom môže doplniť dôkazy do spisu?
Mám obvinený možnosť stretnúť sa s prokurátorom?

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
enzinka1 Pozri príspevok
poradi niekto najlpesie pravnika v trestnom prave...
marjankaj Pozri príspevok
Áno právnik by bol najvhodnejší.
....že aká otázka , taká odpoveď ??????

Je síce jasné , že sa málokto pochváli , o čo sa jedná ...
No aspoň približnú lokalitu by bolo dobré uviesť .....

...tí , čo sí môžu dovoliť najlepších právnikov v toho alebo onoho práva , tak títo majú Poradu v paži .....

Takýmto stačí jeden telefonát a právnik auto štartuje .......no za tie peniaze by som teda aj ja ...

....na najlepších proste NEMÁŠ LOVE.....

trestne pravo- najlepsi pravnici????

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.