Zavrieť

Porady

predaj bytu iba na základe Osvedčenia o dedičstve

Máme s manželom vybratý byt. Predáva ho pani ktorá ho zdedila po otcovi. Má už pravoplatné Osvedčenie o dedičstve a však v liste vlastnícstva figuruje ešte stále jej otec. Môže ho ona predať a môže vystupovať ako predávajúci na zmluve o prevode vlastníctva bytu? Ak som správne pochopila na kataster ani žiadosť o zmenu vlastníka nedávali, má iba to dedičské osvedčenie. Znamená to že ďalším vlastníkom budeme rovno my. Je to možné takto spraviť? Bude zmluva relevantná ak v liste vlastníctva nebude figurovať aj pani ale rovno iba my? Nie že zistím o pár mesiacov pri ďalších vybavovačkách že predaj vlastne ani nebol keďže mi byt predala zlá osoba.
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Dada
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

draik je offline (nepripojený) draik

draik
Dedičia po právoplatnom skončení dedičského konania môžu byt predať vo svojom mene, keďže sú jeho vlastníkom bez ohľadu na zápis na LV. Dedičské veci sa zapisujú do katastra záznamom, keďže ide iba o zosúladenie skutočného stavu s informáciami v katastri. Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (nie zápisom v katastri), z osvedčenia o dedičstve je jasné, kto je vlastníkom bytu. Dedičia teda budú predávajúcimi bytu, v zmluve uvedú, že ho nadobudli na základe osvedčenia o dedičstve a toto osvedčenie priložia k návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich.

§460 OZ:
Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa.

§30 Katastrálneho zákona
(5) Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

Halli je offline (nepripojený) Halli

Halli
Darina Pašková Pozri príspevok
ďakujem draik. no keby to bolo takto tak super. dúfam že to bude v poriadku. návrh na vklad vlastníckeho práva bude vybavovať realitka. kde zistím že ten návrh naozaj podala?
Návrhy sa dávajú dva, jeden realitke vrátia orazený s číslom konania V xxxx/2012, nech ti ho ukáže.A možeš si to podľa tohto čísla aj sledovať v informáciach na www.katasterportal.sk , čo ti priložila ivka....

luja5 je offline (nepripojený) luja5

luja5
Darina Pašková Pozri príspevok
ďakujem. práveže byt je čo sa týka blomby čistý to som si overovala.
Len na vysvetlenie: súd má lehotu 30 dní na zaslanie právoplatného osvedčenia o dedičstve správe katastra a táto lehota sa počíta od právoplatnosti dedičského osvedčenia. Okrem toho ak si si to overovala cez www.katasterportal.sk, tam sa aktualizujú údaje tuším len raz za týždeň. To len aby Ťa neprekvapilo, ak by sa tam medzičasom príslušná plomba objavila, možno je osvedčenie na ceste, možno už bolo správe katastra aj doručené, len plomba sa ešte na katastrálnom portáli neobjavila.

luja5 je offline (nepripojený) luja5

luja5
doktor23 Pozri príspevok
To si nie som tak úplne istý, že súd má 30 dní a hlavne, že ich dodržuje. Jednoducho - prílohou k návrhu na vkald bude aj jedno právoplatné Osvedčenie o dedičstve.
Napísala som na základe vlastných skúseností a informácií o lehotách, ktoré sme dostali a u ktorých sme neskúmali ich možné spochybnenie, lebo nikto z nás (predávajúci-kupujúci) nebol právnikom a lehoty neboli pre nás v podstate až také prioritné.
Boli sme v podobnej situácii ako zadávateľka témy, len my sme boli na strane predávajúcich (dediči). Boli sme informovaní, že vraj súd má 30 dní podľa katastrálneho zákona (asi § 21 ?), ďalšiu lehotu 60 dní má vraj potom správa katastra na vykonanie zápisu (asi § 43 ?). Nakoniec sa "naši" kupujúci rozhodli, že si počkajú na LV s našimi menami. Boli me si vedomí lehôt, o ktorých sme boli informovaní, ktoré nakoniec aj vyšli tak, ako sme to orientačne spočítali (plomba sa objavila na LV pri dodržaní lehoty 30 dní) a obchod sme ukončili k obojstrannej spokojnosti.
Nemám dôvod spochybňovať, že to môže byť tak, ako si napísal. Len som chcela poukázať na to, že plomba sa môže na LV medzičasom objaviť, tak aby to zadávateľku témy nezaskočilo, ak by sa tak stalo.
doktor23 určite môže. Kvôli prebiehajúcemu dedičskému konaniu sa žiadna plomba nevyznačuje
ďakujem draik. no keby to bolo takto tak super. dúfam že to bude v poriadku. návrh na vklad vlastníckeho práva bude vybavovať realitka. kde zistím že ten návrh naozaj podala?
mareko je to tak ako píše draik....vlastná skúsenosť :-)

Emka Roman je offline (nepripojený) Emka Roman

Emka Roman
Halli Pozri príspevok
Návrhy sa dávajú dva, jeden realitke vrátia orazený s číslom konania V xxxx/2012, nech ti ho ukáže.A možeš si to podľa tohto čísla aj sledovať v informáciach na www.katasterportal.sk , čo ti priložila ivka....
A ak chce sledovať tak zabehne za právničkou na kataster, že či už buchla povolenie vkladu na to číslo xxxx

doktor23 je offline (nepripojený) doktor23

právnik - nesporová agenda (nezastupujem na súde, nie som advokát) ...viac doktor23
luja5 Pozri príspevok
Len na vysvetlenie: súd má lehotu 30 dní na zaslanie právoplatného osvedčenia o dedičstve správe katastra a táto lehota sa počíta od právoplatnosti dedičského osvedčenia. Okrem toho ak si si to overovala cez www.katasterportal.sk, tam sa aktualizujú údaje tuším len raz za týždeň. To len aby Ťa neprekvapilo, ak by sa tam medzičasom príslušná plomba objavila, možno je osvedčenie na ceste, možno už bolo správe katastra aj doručené, len plomba sa ešte na katastrálnom portáli neobjavila.
To si nie som tak úplne istý, že súd má 30 dní a hlavne, že ich dodržuje. Jednoducho - prílohou k návrhu na vkald bude aj jedno právoplatné Osvedčenie o dedičstve.

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.