Zavrieť

Porady

Počítať do obratu pre povinnú registráciu DPH aj výnosy budúcich období??

Dobrý deň, chcem Vás týmto poprosiť o vaše názory. Účtujem sro neplatiteľa DPH, ktorá v októbri dosiahla obrat cez 49790 €. Zákon o DPH v § 4 ods 9 hovorí, že do obratu sa počítajú výnosy. A ja mám otázku, či do týchto výnosov počítať len výnosy z účtovnej triedy 6 alebo aj výnosy budúcich období na účte 384. Ak by som počítal len 6 triedu, tak obrat neprekročím.

Ja si myslím, že som povinný tam počítať aj 384, lebo:
- keby som účtoval v JÚ, tak nemáme o čom diskutovať, všetko je príjmom roku 2011,
- zákon o DPH nepozná pojem VBO, to len zákon o účtovníctve mi prikazuje výnosy časovo rozlíšiť. A tržbu som dosiahol v roku 2011.

Takže Vás prosím o Vaše názory. Dnes mám posledný deň pre zaslanie žiadosti o registráciu. Ďakujem
Roman
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Aljok je offline (nepripojený) Aljok

  Aljok
  MF SR k § 4 ods. 9 vydalo usmernenie:

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

  Usmernenie k § 4 ods. 9 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona c. 350/2004 Z.z.

  aktualizované dna: 20. 05. 2005

  Císlo: MF/12 860/2004-73

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpecenia jednotného postupu pri uplatnovaní § 4 ods. 9 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona c. 350/2004 Z.z. (dalej len "zákon") vydáva toto usmernenie:

  1. Definícia obratu

  Podla § 4 ods. 9 zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podla § 28 až 36 zákona a podla § 40 až 42 zákona (poštové služby, zdravotná starostlivost, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané clenom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, zhromaždovanie financných prostriedkov, služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, predaj poštových cenín a kolkov, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, dodanie tovaru, pri ktorom nebola odpocítaná dan, soslobodením od dane).
  Výnosy (príjmy) z dodania a nájmu nehnutelnosti sa zahrnajú do obratu, a to aj v prípade, ak sa jedná o dodanie alebo nájom nehnutelnosti, ktorý je oslobodený od dane podla § 38 zákona.

  Výnosy (príjmy) z poistovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podla § 37 zákona, a financných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podla § 39 zákona, sa zahrnajú do obratu, okrem týchto služieb, ak sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové
  služby. Do obratu sa nezahrnajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.

  Zdanitelná osoba zahrna do obratu výnosy (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb za predpokladu, že tieto zdanitelné obchody sú predmetom dane. Zdanitelná osoba zahrna výnosy (príjmy) do obratu za kalendárny mesiac, do ktorého je povinná tieto výnosy (príjmy) zaúctovat v súlade s úctovnými predpismi, inak za mesiac, v ktorom prijala platbu.

  2. Zahrnanie výnosov a príjmov do obratu

  Zdanitelná osoba, ktorá je úctovnou jednotkou úctujúcou v sústave jednoduchého úctovníctva, zahrna do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
  Zdanitelná osoba, ktorá je úctovnou jednotkou úctujúcou v sústave podvojného úctovníctva, zahrna do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.
  Zdanitelná osoba, ktorá nie je úctovnou jednotkou, zahrna do obratu definovaného v § 4 ods. 9 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.

  Ing. Branislav Durajka
  generálny riaditel
  sekcie danovej a colnej

  Copyright © 2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
  Aljok Stránka MF nefunguje, preto som ti to skopírovala....
  EPk Je to stara definicia obratu z r 2005. v sucasnom je pridane tuzemsko

  namor111 je offline (nepripojený) namor111

  namor111
  Ahoj Aljok, ja som toto usmernenie čítal. Aj som čítal komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty. Prepáč, ale ja stále neviem, ako mám teda postupovať. Môžem mi to vysvetiť "ako pre de...". Dakujem

  marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

  I am a man marjankaj
  namor111 Pozri príspevok
  Dobrý deň, chcem Vás týmto poprosiť o vaše názory. Účtujem sro neplatiteľa DPH, ktorá v októbri dosiahla obrat cez 49790 €. Zákon o DPH v § 4 ods 9 hovorí, že do obratu sa počítajú výnosy. A ja mám otázku, či do týchto výnosov počítať len výnosy z účtovnej triedy 6 alebo aj výnosy budúcich období na účte 384. Ak by som počítal len 6 triedu, tak obrat neprekročím.

  Ja si myslím, že som povinný tam počítať aj 384, lebo:
  - keby som účtoval v JÚ, tak nemáme o čom diskutovať, všetko je príjmom roku 2011,
  - zákon o DPH nepozná pojem VBO, to len zákon o účtovníctve mi prikazuje výnosy časovo rozlíšiť. A tržbu som dosiahol v roku 2011.

  Takže Vás prosím o Vaše názory. Dnes mám posledný deň pre zaslanie žiadosti o registráciu. Ďakujem
  Roman
  V JU je príjmom, iba to čo je zaplatené. Nie všetko
  V PU je obratom výnos. Nakoľko v zákone o DPH nie je definovaný výnos, tak výnos prevezmeš ako je v účtovníctve. Teda trieda 6. Alebo v účtovníctve chceš mať dva výnosy? Jeden zvlášť pre účely DPH?
  Naposledy upravil marjankaj : 20.11.12 at 08:51

  Počítať do obratu pre povinnú registráciu DPH aj výnosy budúcich období??

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.