Zavrieť

Porady

Je mozne spisat za trvania manzelstva Zápisnicu o vysporiadaní bezpodielového spoločného majetku?

Môže notár spísať za trvania manželstva Zápisnicu o vysporiadaní bezpodielového spoločného majetku, alebo k tomu potrebuje rozsudok súdu v mene SR, že manželstvo bolo rozvedené? V utorok som bol u advokáta a v jeho zastúpení so mnou rozprávala koncipientka, tak ta mi povedala, že žiadny notár nespíše s nami / manželmi / žiadnu Zápisnicu o vysporiadaní BSM, kým nebude mať rozsudok súdu o rozvedení manželstva.
Brat tvrdí opak a má skúsenosti s rozvodom ako aj s vysporiadaním BSM, keď sa rozvádzal so svojou manželkou v r. 1997. Súd môže taktiež vysporiadať BSM, ale v tomto prípade sa platí 6% z majetku / nemovitého ako aj movitého / pre štát + poplatky advokátovi, ak si ho zvolil, ktorý ma bude zastupovať na súde. Advokáta si môžem zvoliť a nemusím a môžem na súde sa sám obhajovať.
Takže ak si zoberiem, že súd by vysporiadal naše BSM, tak ak by sa vysporiadal iba náš spoločný byt, ktorý povedzme, že ma k dnešnému dňu hodnotu: 40.000,- Eur, tak ja by som tomuto štátu mal zaplatiť súdny poplatok vo výške: 2.400,- Eur (!)
Z uvedeného vyplýva, že pre mňa ako aj pre manželku by bola tá najlacnejšia verzia ísť k notárovi a spísať Zápisnicu o vysporiadaní BSM za nejaký ten poplatok, ktorý by bol zaručene oveľa nižší. Môžete mi prosím napísať, že koľko by stal poplatok u notára, či poplatok sa stanovuje od výšky riešeného spoločného majetku alebo aké sú vlastne kritéria, či notár ide podľa sadzobníka poplatkov, či ako?!

Ďakujem

Michal
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) zaniká zánikom manželstva (smrťou manžela, vyhlásením za mŕtveho, rozvodom alebo vyhlásením manželstva za neplatné). Zákon pozná výnimky, kedy môže BSM zaniknúť i počas trvania manželstva. Jedná sa o zánik na základe súdneho rozhodnutia alebo zo zákona. Súd rozhodne o zániku manželstva na návrh a to ak sú závažné dôvody, najmú ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Tiež na návrh zruší BSM, v prípade ak jeden z manželov získal oprávnenie pre podnikateľskú činnosť.

  viac info

  http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&...,d.Yms&cad=rja

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Vyporiadať BSM sa môže až po jeho zániku. Dohody o vyporiadaní pred rozvodom sa považovali za absolútne neplatné, diskutovalo sa však aj o tom, či ich nemožno považovať za zmluvy o budúcich zmluvách. Dosť často sa všk považujú za nátlak jedného z manželov. Kataster však takú dohodu nevezme.

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Mária27 Pozri príspevok
  Vyporiadať BSM sa môže až po jeho zániku. Dohody o vyporiadaní pred rozvodom sa považovali za absolútne neplatné, diskutovalo sa však aj o tom, či ich nemožno považovať za zmluvy o budúcich zmluvách. Dosť často sa všk považujú za nátlak jedného z manželov. Kataster však takú dohodu nevezme.
  Majka, vysporiadať BSM z titulu podnikania jedného z manželov je možné len na začiatku podnikania, alebo aj hocikedy v jeho priebehu? Pri neskoršom návrhu na vysporiadanie je nutné nejako to zdôvodniť ?

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Nie je to obmedzené žiadnou lehotou. Len sa trochu ťažšie dokazuje použitie BSM na podnikanie, lebo neskôr je už pomiešaný majetok z BSM a z podnikania.

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  Mária27 Pozri príspevok
  Nie je to obmedzené žiadnou lehotou. Len sa trochu ťažšie dokazuje použitie BSM na podnikanie, lebo neskôr je už pomiešaný majetok z BSM a z podnikania.
  Majka, ide o rodinný dom, ktorý bol postavený ešte predtým ako jeden z manželov začal podnikať. Dôvodom na vysporiadanie BSM nie sú žiadne dlhy z podnikania. Je na vysporiadanie BSM potrebný súhlas nepodnikajúceho manžela ?

  hubatá je offline (nepripojený) hubatá

  hubatá
  Je možné požiadať súd aj v priebehu konania o vyporiadaní BSM o prerušenie s tým, že predložíte súdu spísanú dohodu a súd ju len schváli a uvedie to v rozsudku.

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  veronikasad Pozri príspevok
  Majka, ide o rodinný dom, ktorý bol postavený ešte predtým ako jeden z manželov začal podnikať. Dôvodom na vysporiadanie BSM nie sú žiadne dlhy z podnikania. Je na vysporiadanie BSM potrebný súhlas nepodnikajúceho manžela ?
  Nie je potrebný súhlas manžela. Nemal by byť žiaden problém, ten býva v manželstve pri podnikaní zvyčajne s príjmami z podnikania.

  Je mozne spisat za trvania manzelstva Zápisnicu o vysporiadaní bezpodielového spoločného majetku?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.