Zavrieť

Porady

1 3
Môže byť predmetom dedičského konania stavba nezapísaná v katastri? (20.09.23)
Má stavebné povolenie z roku 1969, bola dokončená cca. 1971, ale nebola zapísaná do katastra. Stavebník uvedený na stavebnom povolení zomrel. Dedičské konanie prebieha, ale notár rieši iba pozemky. Z...
1 3
Postup notára alebo súdu ak nedôjde ku dohode dedičov (21.08.23)
Ako v praxi postupuje notár (prípadne súd, ktorý mu záležitosť pridelil), ktorý by mal ukončiť dedičské konanie, keď ku dohode dedičov nedôjde z dôvodu zlých rodinných vzťahov? Už nás kontaktoval dva...
1 0
Výmena štatutára a platba Faktúry v tomto období (24.02.23)
0 odpovedí Otázka od Masl Neziskové organizácie Notár
Dobrý deň, v OZ prebieha zmena štatutára. Starý skončil k 31.12.2022, ale nový ešte nie je uznaný ministerstvom vnútra. Nový štatutár potrebuje zaplatiť faktúru, ale v banke nie je možné vykonať ...

...rístup k BÚ. Môže starý štatutár zaplatiť vystavenú faktúru? FA končí splatnosť. Ako to ošetriť? Notár? Potvrdenie? Ďakujem za rýchle odpovede....
1 1
Dedenie: Ako zistiť v ktorej banke mal zosnulý účet (21.08.22)
Dobrý deň, ​môj otec umrel pred 10 rokmi. Cez prideleného notára sa riešilo dedičské pokonávanie. Notár mi povedal že žiadne účty v bankách sa nenašli. Stále mi to vŕta v hlave a mám podozrenie či ...
1 2
Výmena notára (28.01.22)
Dobrý deň Chcem sa spýtať podal som návrh o konanie o dedičstve a mám pocit,že notár je voči našej rodine doslova zaujatý. Už skoro dva roky som čakal než sa dedičské po otcovi začne. Dedičské konani...
1 0
Bankový výpis - SZČO zomrel - ako ho získať? (15.01.22)
Dobrý deň, ak sa niekto stretol s podobnou situáciou, možno by mi vedel poradiť. SZČO zomrel v novembri, v živnosti nikto z dedičov nepokračuje. Keďže sa blíži lehota na podanie DP začalo sa riešiť aj...
1 2
Vydieranie zo strany jedného dediča (28.12.21)
Zdravím všetkých Chcem sa spýtať predeďujem si pozemok a je nás 5 dedičov. 3 dedičia boli ústretový dohodli sme sa a boli vyplatený na základe ohodnotenia pozemku a prenechali mi tak svoje podiely tý...
1 0
Dedičské konanie - tri znalecké posudky alebo žiaden (25.12.21)
Dobrý deň, sme dvaja dediči po poručiteľovi. Súrodenec, ktorý žije v zahraničí, mi podpísal splnomocnenie, aby som ho zastupovala v dedičskom konaní. Pracovník poverený notárom mi poslal emailom súp...
1 1
Dedičské konanie (03.09.21)
Dobrý deň, rodičia sa pominuli postupne behom jedného roka (ročník 1945 rádovo), nestihlo prebehnúť dedičské konanie po prvom (byt + veci menej podstatné =záhradka so skromným záhr. domčekom v záhradk...

...epísať za života -nestihlo sa.. Krátko po smrti (marec 2021) prebehol 1. kontakt dediča vs. notár. Notár: a. vraj ocení byt plus dal za úlohu b. oceniť si nejakou cenou auto, c. oceniť si nejakou cen...
1 6
Ocenenie nehnuteľností pre dedičské konanie (03.02.16)
- Dobrý deň,k dedičskému konaniu nás notár vyzval,aby sme si dali oceniť trhovú cenu nehnuteľností RK,ktorá bude predmetom konania.Je možný aj iný spôsob oceňovania bez RK..Pokiaľ vieme so súrodencami...
1 0
pravoplatnost osvedčenia (15.01.21)
0 odpovedí Otázka od j.oliva Právo Notár Dedičstvo
prosil by som o radu vo veci pravoplatnosti osvedčenia.Prevzal som osvedčenie o dedičstve z čoho vyplýva že platnost nadobudne po 15 tic dňoch po doručení. Požiadal som o potvrdenie pravoplatnosti ...
1 0
Preddavok na likvidáciu spoločnosti od 1.10.2020 (08.01.21)
0 odpovedí Otázka od Jarka 1 Účtovníctvo a dane Notár
Nová právna úprava zavádza preddavok na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora (preddavok na likvidáciu), ktorý bude musieť spoločnosť založiť, nehľadiac na to, či bol likvidátor ustanovený súdo...
1 1
Ako zdaniť predaj domu? (30.12.20)
Manžel zdedil po tete dom v 1/90 k celku teda sú 4 vlastníci s podielom 1/30 a 3 vlastníci s podielom 1/90. V dedičskom konaní sa stanovila cena domu na 50 tis. eur, predal sa za 69 tis. Eur. Akú sumu...

...zdedil po otcovi už skôr teda vlastní viac ako 5 rokov iba časť po tete vlastnil menej ako 5 rokov. Notár uviedol že tetin podiel na dome bol v hodnote 8333,33 Eur. Má sa teda tento jej podiel podeliť...
1 0
Ťarchy na LV po skončení likvidácie dedičstva (02.12.20)
0 odpovedí Otázka od Marduk2 Stavba Notár Pohľadávky
Dobrý deň, notár určený na likvidáciu dedičstva po zomrelom nám ponúkol na odkúpenie jeho podiel na pozemku, ktorého sme spolumajiteľmi. Na predmetný podiel bolo vydaných niekoľko exekučných titulov ...
1 1
Aký je najvýhodnejší postup na vyplatenie dedičov? (02.10.20)
Dostala som Uznesenie od notára. 30 dedičov súhlasilo, že dedičstvo prevezmem a všetkým podiely vyplatím do mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti Uznesenia. Predpokladám, že dedičom vyplatím sumu po...
Sleduj témy Notár
na hlavnej stránke Porada.sk