Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Autor Jozef Mihál   05.11.13
Cieľom článku je ukázať občanom, ktorí dosiahnu dôchodkový vek tesne pred koncom roka 2013, či je pre nich výhodnejšie požiadať o starobný dôchodok ešte v roku 2013 alebo či je lepšie počkať si a požiadať o starobný dôchodok až v roku 2014, napríklad k 2.1.2014.

Fakty, z ktorých vychádzame

1. Suma starobného dôchodku je daná podľa základného vzorca

dôchodok = priemerný osobný mzdový bod (POMB) x získané obdobie dôchodkového poistenia (ODP) x aktuálna dôchodková hodnota (ADH)

(viď § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ďalej len "zákon")

POMB zistený ako priemer osobných mzdových bodov (OMB) sa ohraničuje maximálnou hodnotou 3.

OMB za každý z rokov rozhodujúceho obdobia je najviac v hodnote 3.

2. Od POMB vyššieho ako 1,25 sa v roku 2013 odpočíta 20% rozdielu medzi POMB a 1,25.

V roku 2014 sa odpočíta až 24% rozdielu medzi POMB a 1,25 (§ 63 ods. 3)

3. K POMB nižšiemu ako 1,0 sa v roku 2013 pripočíta 17% rozdielu medzi 1,0 a POMB.

V roku 2014 sa pripočíta až 18% rozdielu medzi 1,0 a POMB (§ 63 ods. 4)

4. Suma dôchodku občana, ktorý nepožiadal o dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku a bol naďalej dôchodkovo poistený (naďalej pracoval), sa zvýši o súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa ďalej zvýši o 0, 5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania starobného dôchodku (§ 66 ods. 2 zákona).

5. Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pre rok 2013 je 10,0098 eura

6. Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) pre rok 2014 bude odhadom približne 10,3 eura (presná hodnota bude známa začiatkom decembra 2013)

7. Starobný dôchodok priznaný v roku 2013 sa zvyšuje o valorizáciu pre rok 2013 a to o 11,20 eura

8. Starobný dôchodok priznaný v roku 2014 sa zvyšuje o valorizáciu pre rok 2014 a to o 8,80 eura

9. Vianočný príspevok v roku 2013 bude priznaný osobe, ktorá poberá starobný dôchodok za december 2013 a jeho suma je nižšia ako 483 eur. V prípade, že suma dôchodku nepresiahne 198,09 eura, je výška vianočného príspevku 75 eur.

V ostatných prípadoch je výška vianočného príspevku daná podľa vzorca:

VP = 75 - 0,10 * (Dôchodok - 198,09)

10. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2014 bude 3803,33 eura


***

Rozdiely vo výpočte dôchodkov v roku 2013 a roku 2014 si ukážeme na troch príkladoch.

Vo všetkých príkladoch bude ODP = 40 rokov.

Vo všetkých príkladoch porovnáme dôchodok vypočítaný k 30. decembru 2013 a dôchodok vypočítaný k 2. januáru 2014.

V príkladoch preto budeme zanedbávať ustanovenie § 66 ods. 2 zákona (viď vyššie).


Príklad 1 - Občan s POMB 0,75

(jeho vymeriavací základ dosahoval v priemere 75% slovenského priemeru)


*** A. Dôchodok vymeraný k 30.12.2013

K POMB nižšiemu ako 1,0 sa v roku 2013 pripočíta 17% rozdielu medzi 1,0 a POMB. To znamená:

17% rozdiel medzi 1,0 a 0,75 = 17% z 0,25 = 0,0425

POMB sa zvýši o 0,0425. Výsledný POMB bude 0,7925

Dôchodok = 0,7925 x 40 x 10,0098 = 317,40 eura

Táto suma sa zvýši o 11,20 eura (valorizácia v roku 2013) na 326,60 eura

Zároveň vznikne nárok na vianočný príspevok za rok 2013 v sume 75 - 0,10 * (326,60 - 198,09) = 62,15 eura

Od 1.1.2014 sa dôchodok zvýši o 8,80 eura (valorizácia v roku 2014), výsledok je 337,40 eura

Dôchodok priznaný k 30.12.2013, bude dôchodca od 1.1.2014 poberať vo výške 337,40 eura


*** B. Dôchodok vymeraný až k 2.1.2014

K POMB nižšiemu ako 1,0 sa v roku 2014 pripočíta 18% rozdielu medzi 1,0 a POMB. To znamená:

18% rozdiel medzi 1,0 a 0,75 = 18% z 0,25 = 0,0450

POMB sa zvýši o 0,0450. Výsledný POMB bude 0,7950

Dôchodok = 0,7950 x 40 x 10,3 = 327,60 eura

Táto suma sa zvýši o 8,80 eura (valorizácia v roku 2014) na 336,40 eura

Dôchodok priznaný k 2.1.2014, bude dôchodca poberať vo výške 336,40 eura

Rozdiel: +1 euro v prospech dôchodku, priznaného k 30.12.2013

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

12
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?

Riešenie témy "Požiadať o starobný dôchodok koncom roka 2013 alebo počkať na rok 2014?" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná