Zavrieť

Porady

Občan si kúpi pre osobné užívanie v Polsku z bazáru, alebo od občana, ojazdené auto za 24000 zloty, musí zalatiť DPH na Slovensku?

Napíšte mi paragraf zákona o DPH, prosím, kde je napísaná hranica do koľko eur za rok nemusím platiť DPH z dovezeného auta pre seba? Ďakujem Elys.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  Občan platí DPH len z nového vozidla
  ZoDPH § 11
  Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
  (3) Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu každou osobou. Za nadobudnutie nového dopravného prostriedku podľa prvej vety sa považuje aj prevzatie nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.
  (12) Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je
  a) pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
  b) plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
  c) lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

  Ty si myslel asi toto, ale to sa ťa ako občana netýka:
  ZoDPH §11
  (4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak
  a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
  b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 14 000 eur za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.
  (6) Do hodnoty 13 941,45 eura 14 000 eur podľa odseku 4 písm. b) sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený; do hodnoty sa nezapočítava hodnota nových dopravných prostriedkov a hodnota tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  Elys Srdečne Ti ďakujem Žabinka, Ty si rýchla. Elys.
  Elys Mala som na mysli práve §11 (4) a (6), to sa týka občana SR. Ešte raz díky, Elys.
  Gabhus A ak je osoba registrovaná podľa §7 a dovezie auto za cca 8000 eur (ojazdené) platí DPH? Máme taký prípad a nevieme, poradí niekto? Veľká vďaka.
    zbaliť

  Občan si kúpi pre osobné užívanie v Polsku z bazáru, alebo od občana, ojazdené auto za 24000 zloty, musí zalatiť DPH na Slovensku?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.