Zavrieť

Porady

Exekúcia

Prišiel nám exekučný výmer (príkaz). Musíme nášmu zamestnancovi zrážať zo mzdy určitú čiastku. Že vraj je potrebné zriadiť si v banke nejaký podúčet a tie zrazené peniažky posielať tam. Je to pravda? Viete mi niekto ohľadom tohto poradiť viacej? Ako to účtovať a ako účtovať o tom podúčte v prípade, že je nutné ho zriadiť?
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

MURKA je offline (nepripojený) MURKA

MURKA
My máme tiež také kvietko vo firme. Už mi prišla druhá exekúcia. Netvorili sme žiadny nový účet. Zo mzdy sme mu zrážali 1/3 mzdy, tak nám napísal exekútor. Účtovanie 331/379. Potom následne šéf odrátal od výplaty sumu zrážky a odvádzal priamo na účet exekútora. Na exekučnom príkaze by si mala mať účet, na ktorý sa má zrážka uhrádzať aj VS /číslo exekúcie/

Ešte by si mala exekútorovi oznámiť č. účtu, na ktoré daný zamestnanec dostáva výplatu.

Mirka

Dada je offline (nepripojený) Dada

Dada
Nie je na exekúčnom príkaze žiaden účet, kam ho odvádzať. Boli sme za právnikom a ten vravel, že treba to odvádzať na náš podúčet a že potom si to celé vyžiada exekútor, aby mu to nechodilo po čiastkach.

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Ja som sa s podobným tiež stretla.Jednalo sa o výživné.Vtedy nám prišlo,že zamestnancovi máme zrážať zo mzdy.Tie peniaze sme mali v trezore,(asi pol roka),a až keď prišlo konečné vyjadrenie zo súdu tak sme žene poslali celú čiastku.To bolo tak pred 10rokmi.

Veva je offline (nepripojený) Veva

Veva
Keď je na zamestnanca poslaná exekúcia ešte nemusí byť kvietok, ale pojednáva o tom ZP - stať zrážky a Z.z.č.89/1997 / rozsah zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia/. Ak nemáte pravoplatné rozhodnutie o zrážkach/EX konanie/ musíte v predpisanej 1/3 alebo 2/3 výške z netto mzdy odvieť na účet vo vašom učtovníctve do tz.depozitu, /už spomínaný účet 331/379/kde tieto peniaze dávate kým Vám nepošlú právoplatné rozhodnutie, lebo dotyčný zamestnanec sa môže odvolávať. Spomínanný zákon 89/1997 hovorí o nepostihnuteľnej časti mzdy .

Dada je offline (nepripojený) Dada

Dada
Na 379 to bude dovtedy, kým exekútor nepošle právoplatné rozhodnutie? A musí to byť bankový účet? Zase platiť poplatky za zavedenie bankového účtu? Nestačí to len odkladať bokom do trezora napríklad?

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Šikovný ľudkovia pomôžte.
Mám zamestnanca,ktorý niekedy podnikal a neplatil odvody do fondov,teraz mu prišla exekúcia aj zo Soc.poisť.aj z VZP.
Jeho hrubá mzda je 8000,-
Súdom má naridenú vyživovaciu povinnosť na dieťa 1 200,-
Na exekúciu do SP si zobral úver,ktorý platí zo súkromného účtu 1 500,-Sk
Teraz mu prišlo zo VZP zaplatiť exekúciou cca 57 000,-
Zamestanec je rozvedený žije u priaťeľky v spoločnej domácnosti.

Moja otázka znie:Koľko a čo skôr mu môžem zraziť zo mzdy?
Dalej na exekuč.príkaze je formulka citujem: PROTI TOMUTO EXEKUČNÉMU
PRÍKAZU MOŽNO PODAŤ ODVOLANIE DO 15 DNÍ ODO DŃA JEHO DORUĆENIA NA RIADIŤEĽSTVO VZP,CESTOU POBOČKY VZP V BB,KTORÁ EXEKUČNÝ PRÍKAZ VYDALA.

On sa chce odvolať,dá sa to ešte?

Beata je offline (nepripojený) Beata

Beata
Luna, ale tebe neprišiel príkaz od exekútora, na mesačné zrážky?! Ten príkaz, v ktorom od neho žiadajú 57.000,- dostal ten zamestnanec?! Alebo ako to je?

mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

optimistka mlyn16
Dda ,nie bankový účet treba vytvárať ,ale účet v učtovníctve bude to v takzvanom depozite ak Vám príde právoplatné rozhodnutie kde budú uvedené bankové účty tak potom to odvediete podľa požadovaných súm.

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Bea aj mne to prišlo na firmu aj jemu domov.Jemu o čosi skôr domov.Neviem čo mám s tým robiť.Na exekučnom príkaze mám čísla účtov,kde to mám posielať.V príkaze je napísané,že zrážky mu mám robiť za mesiac 05/2004.To chápem,ale on sa chce ešte odvolať,ale potom ja neviem či mu urobiť zrážku a poslať peniaze,alebo čakať na vyjadrenie od exekútora na to odvolanie. Ešte neviem ako to urobiť keď on už jednu exekúciu má, ale platí ju zo súkromného účtu.Ak mu stiahnem všetko okrem,životného mimima,tak mu nezostane na druhú exekúciu.Za všetky rady ďakujem.

mlyn16 je offline (nepripojený) mlyn16

optimistka mlyn16
Pri exekúciach sa nevychádza z brutto mzdy ,ale netto mzdy vo vašom prípade to
bude 6.956,-Sk . Zákon č.89/1997 v § 1 nepostihnuteľná suma sa uvádza
a/ 1600 Sk na osobu povinného
b/ po 600 Sk na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné
2/Suma 600 Sk sa započítava na manžela, aj keď má samostatný príjem.
3/ Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa suma 600,-Sk na dieťa ,ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne
4/ Suma 600Sk sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá nútený výkon rozhod.na vymoženie vyživného.
§ 2 žrážky bez obmedzenia
1/ Suma ,nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia / § 279 odst.3 Občians.súdny poriadok/ je 3000 Sk
2/Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osob.pred./§ 279odst.1 prvá veta OSP, §71 odst.1 prvá veta č.233/1995/ toľko zákon
Postup : netto mzda 6956
6956-1600-600=4756
4756 -3000= 1756 3000/3 = 1000,1000,1000
§ 279 OSP hovorí o prednostných pohľadávkach /t.j. platenie výživného 1200,-/
tie tri čiastky 1000 sú rozložením ,že sa z nich odratávajú tie prednostné pohľadávky
Zrážka z jeho mzdy 1756 +(3000-1200-/1500 čo síce platí z osob,účtu by bolo na diskusiu/ = " 2056 " Sk ,asi takto zákon . Vo vašom prípade je to zložitejšie,lebo zamestnávateľ sa môže odvolať a tým sa predlžuje doba nadobudnutia pravoplatnosti, ale vy by ste mali podľa zákona mu túto zrážku vykonať a v účtovníctve ošetriť účet napr.331/37..kde to bude uložené a bude čiastka 57.000,-SK kontrolovateľná Inak sa to dá pekne v programe výpočet miezd ošetriť ,aby mzdárka to sledovala.
Pekný deň

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Ďakujem všetkým za super odpovede.Ten zamestnanec má dlhy aj voči Soc.poisť.aj voči VZP.

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Otázka pre MLYN16.Prečo 6956? mne to vychádza 6891,mýlim sa niekde?

Prosím Vás dobre to chápem?
6956,-čistá mzda
1600,-na osobu povinného
1200,- výživné
4156,- toľko mu ostáva na zrážku?

Alebo môžem ísť len do výšky 3000,-zrážky.

1500,- 1 exekúcia (to asi do úvahy nebudem brať,lebo mne na firmu nič neprišlo)
On žije v spoločnej domácnosti s priaťeľkou a dvoma deťmi na ňu sa 3x600,-
nevzťahuje?
Som proste blbá z toho.
Naposledy upravil Luna : 14.06.04 at 06:58

Veva je offline (nepripojený) Veva

Veva
Áno, mali sme prípad ,že zamestnanec sa odvolával proti rozhodnutiu, ale zamestnávateľ má aj tak povinnosť previesť zrážku zo mzdy a zadržiavať do právoplatného rozhodnutia.Čo v takomto prípade nemá peniaze ani zamestnanec ani veriteľ. Ak má zamestnávateľ určenú zrážku na výživné mali by ste zohľadniť na základe predloženia o výmere čiastky, ktorú si dáva zrážať z účtu lebo ústne podanie nie je doklad. Aj v prípade " Luna "
Ak má brutto 8000 netto by mal 6892,-Sk
6892-1600 na osobu nepostihnuteľná časť mzdy § 89/1997Z.z.
6892-1600-600 /600 na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné/
/600 sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá nútený výkon rozhod.na vymoženie pohľadávky výživného /
6892-1600= 5292 § 2 zrážky bez obmedzenia : Suma nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia je 3000,-Sk
5292-3000= 2292 táto čiastka by mala byť zrazená pre VZP
§ 279 Občiansko súdny poriadok pojednáva o prednostných pohľadávkach
výživné, .....
3000/3 1000 1000 1000 tieto tri čiastky tvoria /§ 2/
V rozhodnutí musí byť uvedené či ide o bežnú alebo prednostnú pohľadávku
- platiteľ mzdy má vyznačené či ide o zrážku 1/3 alebo 2/3 čistej mzdy
- z prvej tretiny (1000) sa uspokojú bežné pohľadávky /1000- výživné 1200/
- z druhej tretiny (1000) len prednostné pohľadávky /1000-200 ešte výživné ,ostáva 800 to je možné dať na už spomínanú ex. SP/
- tretia tretina (1000) sa pripočíta k základnej nepost.sume 1600 /1600+1000/
§ 280 (1)Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, uspokoja sa jednot.pohľad.z prvej tretiny ...
(2)Ak podľa § 279 odst.1 dochádza k zrážkam z druhej tretiny zvyšku čistej mzdy má prednosť výživné a podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky.
V našom prípade jednoznačne by malo ostať jeho mzda -
2600 1600+1000
1200 výživné
1500 /prednostná pohľadávka //800 z druhej tretiny a 700,-Sk zoberieme z 2292/
/2292-700= 1592/
1592 VZP / vyšlo nám ,že by malo byť 2292 ,/
§ 280odst 3 poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručilo nariadenie výkonu rozhodnutia.Ak sa mu doručilo toho istého dňa nar.výkon.pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie, ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne.

Luna je offline (nepripojený) Luna

Luna
Ďakujem za krásne vyčerpávajúce odpovede.Zas som o niečo múdrejšia.Dík.

jana991 je offline (nepripojený) jana991

jana991
Na nášho pracovníka som dostala daňový exekučný príkaz. Nie je tam písané, či ide o prednostnú exekúciu, ale podľa zákona 99/1963, §279

2) Prednostnými pohľadávkami sú

a) pohľadávky výživného;
b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví;
c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi;
d) súdne pohľadávky; /34i/
e) pohľadávky daní a poplatkov, .............

by som usudzovala, že ide o prednostnú pohľadávku a vtedy sa strhávajú 2/3 mzdy.

čistý príjem je 5437,-
pracovník je manželku a dieťa:
5437 - 1600 - 600 - 600 = 2637,-

suma 2637,- je menej ako 3000,- tak ako teraz

2637/3 * 2 = 1758,- toto strhnem

alebo

1000, 1000, 637, z toho 2/3 = 1637,-

Máte s tým skúsenosti? Alebo nejde o prednostnú pohľadávku?
A na dotyčného mám 3 exekúcie, prednostne potom musím začať uspokojovať tú z DÚ a až potom ostatné?
Naposledy upravil jana991 : 06.04.05 at 06:24

Naile je offline (nepripojený) Naile

Naile
Podľa mojho názoru, pri exekukúciach je potrebné posúdzovať zrážky a z hľadíska životného minima u povinnej osoby. Pre samostatné posudzovanú osobu ŽM je 4 580 Sk plus ŽM pre ďalšie spoločne posudzované osoby.

Jara je offline (nepripojený) Jara

Jara
Exekúciu je zamestnavateľ povinný zrážať vo výške 1/3 čistej mzdy po odrátaní životného minima. Súd určuje exekútorovi na vymáhanie po právoplatnosti rozhodnutia. Môj názor je, že sa mal odvolať vtedy, keď dostal rozhodnutie súdu a tam mal určené že napr. účinnosť nadobúda do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia. To nevyužil?

Jednoznačne sťahovať a ak dostaneš nejaký iný príkaz tak potom budeš plniť iný... Je to povinnosť zamestnavateľa.

Badko je offline (nepripojený) Badko

Badko
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať:
pre jedného zamestnanca došli dve exekúcie v rozpätí jedného týždňa 1/3-neprednostné exekúcie,
viem tom vyrátať ale ide mi o to či mám sumu rozdeliť pre každú exekúciu pomerne alebo najskôr mám vybaviť prvú a po zaplatení začať zrážať druhú.

Díky

Erislava je offline (nepripojený) Erislava

Erislava
Ak tie exekúcie neprišli v jeden deň a obidve sú neprednostné, tak najprv treba vysporiadať tú, ktorá prišla prvá. Tú druhú zaevidovať a napísať im, že sú v poradí.
Dav 23.05.16 08:15 priradil do Porady
Dav 23.05.16 08:15 odstránil(a) z Porady

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.