Zavrieť

Porady

Obnovenie dedicskeho konania, ako sa dopatrat pozostalych?

Dobry den,
mama je majitelkou pozemku, kde jeho jednotlive casti su majetkom dalsich majitelov, ktori su dnes uz mrtvi. V dedicskom konani tieto pozemky vysporiadane neboli. My by sme mali zaujem o ich odkupenie, no na to by bolo treba obnovit dedicske konanie. Existuje nejaky register, resp. viete mi poradit, kde sa dopatrat pozostalych?

Velmi pekne Vam dakujem za odpoved!
Moskova
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Podľa Notárskeho poriadku na vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vyžaduje vyjadrenie osôb,ktoré sú známe, ich podpisy nemusia byť overené. Treba pravda uviesť dôvod, prečo tvrdíte, že ste oprávnenými držiteľmi - aspoň čestne vyhlásiť, že ste sa tak niekedy v minulosti s vlastníkmi tak dohodli, vyhlásenie svedka či iný dôkaz. Podstatné je potvrdenie obce.

  § 63 zák. 323/1992 (Notársky poriadok)
  Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

  Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať
  a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu, 6) najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá
  1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, 6b) že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
  b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
  c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
  AmmiS K bodu č. 1, túto podmienku uvedený pýtajúci nemôže splniť, pretože od neznámych (nežijúcich) vlastníkov - ktorým ako posledným vlastníkom zápis v LV preukazuje vlastnícke právo - nedostane, keďže nežijú. Preto je potrebné zahájiť nové dedičské konanie a následne jednať o odkúpení so živými (potomkami určenými v osvedčení o dedičstve) vlastníkmi.
  doktor23 Tie súhlasy by samozrejme neziskaval od mŕtvych, ale od ich právnych nástupcov, pričom predmetné podiely nemuseli byť predmetom dedičského konania. Dôležitá je ale predovšetkým dobromyseľnosť, či existuje nejaký dôvod domnievať sa, že tie podiely Vám patria, či bola v minulosti nejaká dohoda medzi vašimi právnymi predchodcami a pôvodnými vlastníkmi.

  AmmiS je offline (nepripojený) AmmiS

  AmmiS
  Vo vašom konkrétnom prípade, ak máte záujem odkúpiť ostávajúce časti podielov na pozemku, ktorý vlastní vaša mama, potrebujete dosiahnuť to, aby prebehlo dedičské konanie tak, aby všetci ostatní spoluvlastníci podielov na pozemku boli žijúci spoluvlastníci. A s nimi potom jednať od odkúpení ich podielov.

  Potomkov môžete skúsiť vypátrať v na obecnom úrade, alebo šetrením a zisťovaním informácií od susedov, alebo menovcov v obci. (Ak je to teda menšia obec). V minulosti pozemky vlastnili ľudia, ktorí boli príbuzní. Môžete navštíviť Notárske úrady a podľa dátumu úmrtia zistiť, ktorý z uvedených prejednával dedičstvo po nebohom. Ale v konečnom dôsledku musia iniciovať návrh na prejednanie dedičstva potomkovia neznámeho (nežijúceho) vlastníka.

  Môže sa vyskytnúť aj neznámy vlastník, ktorý opustil krajinu. Ešte pred II alebo dokonca aj I svetovou vojnou a stále je ako vlastník na LV uvedený. Takto to môže byť komplikovanejšie, ale nie nemožné.

  Vydržaním taký pozemok alebo časť pozemku - ak chcete dodržať zákonný postup - nezískate, pretože nie je splnená najdôležitejšia podmienka a to dobrá viera, že pozemok patrí vám. (Podiely totiž patria nežijúcim vlastníkom, ktorí sú v LV označení, to vylučuje skutočnosť, že si niekto iný môže myslieť, že pozemky mu patria.)
  Naposledy upravil AmmiS : 06.05.14 at 17:56

  Obnovenie dedicskeho konania, ako sa dopatrat pozostalych?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.