Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny vo vianočných príspevkoch 2014

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny vo vianočných príspevkoch 2014

Autor Jozef Mihál   20.08.14
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 20.8.2014 schválila zmeny v zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku. Zmeny majú byť platné pri vyplácaní vianočných príspevkov za rok 2014, tj. pri výplate vianočných príspevkov v decembri 2014.

Cieľ návrhu:

- vyššia spravodlivosť pri určení nároku na vianočný príspevok (VP) a určení jeho výšky,
- vyššia miera solidarity - dôchodcom s dôchodkom do 351 eur sa VP zvýši, pri dôchodku nad 351 eur sa VP zníži,
- jednorazové zvýšenie VP za rok 2014 o 12,74 eura dôchodcom s dôchodkom do 396 eur.


Doterajší stav:

Nárok na VP je vtedy, ak dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca nepresiahne 60% priemernej mesačnej mzdy za predošlý rok.

Pri posudzovaní nároku na VP sa doteraz nebral do úvahy prípadný dôchodok poberaný zo zahraničia ani prípadne súbežne poberaný výsluhový dôchodok.

Pre nárok na výplatu VP za rok 2013 tak bola hranica dôchodku daná ako 483 eur = 60% z 805 eur.

Pre nárok na výplatu VP za rok 2014 bude hranica dôchodku daná ako 494,40 eura = 60% z 824 eur.

*

Výška VP bola 75 eur, ak dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca, nepresiahol sumu životného minima, teda sumu 198,09 eura.

Ak dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca, presiahol sumu životného minima, teda sumu 198,09 eura, VP sa určil podľa vzorca:

VP = 75 - 0,10 x (D - ŽM)

Pričom D = poberaný dôchodok, resp. suma dôchodkov
ŽM = životné minimum 198,09 eura

Napríklad:

Ak D = 300, VP = 75 - 0,10 x (300 - 198,09) = 64,81 eura
Ak D = 483, VP = 75 - 0,10 x (483 - 198,09) = 46,51 eura

*****

Po novom za rok 2014 (december 2014):

Nemení sa pravidlo, podľa ktorého nárok na VP je vtedy, ak dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca, nepresiahne 60% priemernej mesačnej mzdy za predošlý rok.

Pri posudzovaní nároku na VP sa však už bude brať do úvahy prípadný dôchodok poberaný zo zahraničia (jeho výšku musí dôchodca oznámiť Sociálnej poisťovni) alebo prípadne súbežne poberaný výsluhový dôchodok.

Pre nárok na výplatu VP za rok 2014 bude hranica dôchodku daná ako 494,40 eura = 60% z 824 eur.

*

Mení sa výška VP a vzorec na jeho výplatu.

Výška VP bude 87,26 eura, ak dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca nepresiahol sumu životného minima, teda sumu 198,09 eura, čo je to o 12,26 eura viac oproti doterajšiemu stavu.

V prípade, že dôchodok, resp. suma dôchodkov, ktoré poberá dôchodca presiahol sumu životného minima, teda sumu 198,09 eura, VP sa určí podľa vzorca:

VP = 87,26 - 0,18 x (D - ŽM)

Napríklad:

Ak D = 300, VP = 87,26 - 0,18 x (300 - 198,09) = 68,92 (+ 4,11 eura oproti doterajšiemu stavu)
Ak D = 483, VP = 87,26 - 0,18 x (483 - 198,09) = 35,98 (- 10,52 eura oproti doterajšiemu stavu)

Ďalšou novinkou je, že v decembri 2014 sa dôchodcom jednorazovo vianočný príspevok zvýši o ďalších 12,74 eura, ak ich dôchodok, resp. suma dôchodkov nepresahuje dvojnásobok životného minima, teda nepresahuje hranicu 396,18 eura.

To znamená, že pri sume dôchodku do 198,09 eura bude VP rovných 100 eur.

Pre zaujímavosť, uvedené zmeny budú výhodnejšie pre tých dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok do 351 eur a naopak, VP bude nižší ako doteraz pre dôchodcov s dôchodkom nad 351 eur.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

8
ľudí to zaujíma
mňa tiež