Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Autor Jana Motyčková   31.10.17
Novela zákona o sociálnom poistení prijatá 19.10.2017 ( po podpísaní prezidentom a zverejnení v Zbierke zákonov) upravuje (zjednodušuje) podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018.


Stav do konca roku 2017
Do konca roku 2017 platí, že nárok na dávku v nezamestnanosti majú :
- po dobu 6 mesiacov (podporné obdobie) osoby, ktoré v 3 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie boli poistení v nezamestnanosti najmenej 2 roky;
- po dobu 4 mesiacov osoby, ktoré v 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie boli poistení v nezamestnanosti najmenej 2 roky, ale nesmeli mať iné poistenie v nezamestnanosti, iba poistenie z pracovného pomeru na dobu určitú alebo dobrovoľné poistenie (napr. nesmeli mať žiadne poistenie v nezamestnanosti z dohody).
Nárok na dávku vzniká, pri splnení podmienok odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Stav od 1.1.2018
Od 1.1.2018 existuje jediná podmienka a jedna dĺžka podporného obdobia – nárok na dávku v nezamestnanosti majú osoby, ktoré v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli poistené v nezamestnanosti najmenej 2 roky. Podporné obdobie pre dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018 je 6 mesiacov. Do doby poistenia sa započítava doba dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti a doby poistenia v nezamestnanosti z ľubovoľného právneho vzťahu zamestnanca – v zásade s pravidelným príjmom, napr. :
- z pracovného pomeru,
- z dohody s pravidelným príjmom,
- iný právny vzťah s pravidelným príjmom.

Poznámka - napr. na dohody s nepravidelným príjmom sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje. Tiež povinné poistenie szčo neobsahuje poistenie v nezamestnanosti. Preto sa takáto doba nezapočítava do doby poistenia v nezamestnanosti pre účely dávky v nezamestnanosti.

Do doby poistenia v nezamestnanosti sa započítavajú aj doby, kedy poistenie v nezamestnanosti trvalo, ale bola vylúčená povinnosť platiť poistné (napríklad zamestnanec na PN, poberajúci materské, ošetrovné). Do doby poistenia v nezamestnanosti sa nezapočítava doba prerušenia poistenia, s výnimkou, ak bolo poistenie prerušené z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Za rok poistenia sa považuje 365 dní, doby poistenia v nezamestnanosti sa spočítavajú..

Naďalej platí, že doba poistenia sa zisťuje pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a do doby poistenia sa nezapočíta doba poistenia získaná pred vznikom nároku na predchádzajúcu dávku v nezamestnanosti.

Naďalej tiež platí, že dávka sa určí na deň ako 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). DVZ sa zistí z obdobia poistenia v posledných 2 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov vo zamestnanie. Vymeriavacie základy získané v toto období sa vydelia počtom dní, za ktoré sa platilo poistné (z dní poistenia sa vylučujú dni, kedy bola vylúčená povinnosť platiť poistné).

Ak uchádzačovi o zamestnanie zaradenému do evidencie na ÚP pred 1.1.2018 nevznikol nárok na dávku v nezamestnanosti podľa zákona platného do 31.12.2017, SP opätovne o nároku na dávku rozhodne na žiadosť poistenca podľa zákona účinného od 1.1.2018. Poznámka – znenie nie je jasné, predpokladám, že dávka sa prizná za obdobie od 1.1.2018 do uplynutia 6 mesiacov od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príklad 1 – rok 2018
Pani Eva bola do 15.6.2016 študentkou. Popri štúdiu pracovala na dohodu o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom od 2.3.2014 do 31.12.2014. 16.6.2016 sa zaevidovala na ÚP. Nárok na dávku v nezamestnanosti jej nevznikol – nemala 2 roky poistenia v posledných 3 rokoch.
Od 1.11.2016 sa zamestnala v pracovnom pomere na dobu určitú do 31.12.2017. Od 1.1.2018 sa eviduje na ÚP. Pre zistenie nároku na dávku v nezamestnanosti treba zistiť, či v posledných 4 rokoch (od 1.1.2014) má 2 roky = 730 dní poistenia v nezamestnanosti. Od 2.3.2014 do 31.12.2014 získala 305 dní poistenia z dohody. Od 1.11.2016 do 31.12.2017 získala 426 dní poistenia. Spolu 305+426 = 731 dní poistenia - nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018 jej vznikne (6 mesiacov). DVZ sa vypočíta z vymeriavacích základov získaných v období od 1.1.2016.

Príklad 2 – rok 2017
Pani Eva z predchádzajúceho príkladu ukončila pracovný pomer na dobu určitú 30.12.2017 a zaevidovala sa na ÚP 31.12.2017.
Pre dávku v nezamestnanosti bude SP k 31.12.2017 zisťovať :
1. či v posledných 3 rokoch (od 31.12.2014) získala 730 dní poistenia – získala 1 deň z dohody a 425 dní z pracovného pomeru, nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov nevznikol;
2. či v posledných 4 rokoch (od 31.12.2013) získala 730 dní poistenia a či nemala iné poistenie ako poistenie v nezamestnanosti z pracovného pomeru na dobu určitú. Pani Eva získala od 31.12.2013 spolu 730 dní poistenia, ale okrem pracovného pomeru bol poistená v nezamestnanosti aj s dohody. Nevznikne jej ani nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 4 mesiacov.
3. Na žiadosť pani Evy po 1.1.2018 SP prehodnotí priznanie dávky (od 1.1.2018) – dávku prizná, lebo v posledných 4 rokoch pani Eva má 730 dní poistenia
.

Príklad 3.
Pán Eugen bol zamestnaný od 1.1.2015 do 31.12.2016. Od 1.1.2017 sa zaevidoval na ÚP, vznikol mu nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov. Dávku poberal do 30.6.2017. Od 1.7.2017 sa opätovne zamestnal a zamestnanie bude trvať do 31.12.2018. Od 1.1.2019 sa zaeviduje v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚP.
Pán Eugen v posledných 4 rokoch pred zaevidovaním na ÚP (od 1.1.2015 do 31.12.2018) má viac ako 2 roky poistenia v nezamestnanosti, ale doba poistenia v nezamestnanosti, získaná pred vznikom predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti (do 31.12.2016) sa mu do doby poistenia nezapočíta. Pre dávku v nezamestnanosti od 1.1.2019 sa mu započíta iba doba poistenia v nezamestnanosti získaná v období od 1.1.2017 do 31.12.2018. V tomto období získal iba cca 1,5 roka poistenia v nezamestnanosti - od 1.1.2019 mu nevznikne nárok na dávku v nezamestnanosti.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

10
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Riešenie témy "Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu