Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
nezamestnany

Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018

Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Obmedzenie práce uchádzačov o zamestnanie od 1.5.2017

Odvodová úľava - najmenej rozvinuté okresy

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Obmedzenie práce na dohodu - pripomienkové konanie

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných (video)

RZZP 2010 - typ A - zamestnanec s kolísavým príjmom, ÚP

RZZP - časť roka zamestnanec, časť roka evidovaný nezamestnaný, časť roka samoplatca

RZZP - príklad typ X - XB, XC - evid.nezamestnaný+samoplatiteľ+SZČO

RZZP 2007 - Príklad typ C - časť roka uchádzač o zamestnanie, časť roka samoplatiteľ

RZZP - môžeme vykonať RZZP zamestnancovi, ktorý bol evidovaný na úrade práce?

RZZP - časť roka SZČO, časť roka evidovaný nezamestnaný, plus príjem na dohodu

Nárok na dávku v nezamestnanosti pri znovuzaradení do evidencie nezamestnaných

[ Populárne značky ]