Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Značky   , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Autor Jozef Mihál   24.11.15
ZÁKON O SOCIÁLNOM POISTENÍ


Zmena pre odvodovú úľavu (nezamestnaní z najmenej rozvinutých okresov)

Od 15. decembra 2015 je účinný nový zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V článku II. toho zákona sa novelizuje zákon o Sociálnom poistení a v článku IV. zákon o zdravotnom poistení.

Novelizáciou sa zmierňuje podmienka na uplatnenie tzv. odvodovej úľavy. Pre občana s trvalým pobytom v niektorom z najmenej rozvinutých okresov na uplatnenie odvodovej úľavy od 15.12.2015 platí, že pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru musel byť v evidencií uchádzačov o zamestnanie (len) najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Viď § 4 ods. 1 písm. d) bod 1.

Najmenej rozvinuté okresy sú (zjednodušene) také okresy, v ktorých je nezamestnanosť vyššia ako 1,6-násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Technicky budú tieto okresy zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov, ten bude viesť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a zverejní ho na svojej webovej stránke www.upsvar.sk.

Podľa neoficiálnej informácie zo Sociálnej poisťovne by sa na tomto zozname mali objaviť okresy: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Svidník, Sabinov, Vranov nad Topľou, Rožňava, Trebišov a Sobrance. Zoznam sa bude aktualizovať štvrťročne.

Pre občana ktorý nemá trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov aj naďalej platí podmienka vedenia v evidencií uchádzača o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ďalšie podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy sa nezmenili, pripomeňme si ich:

- dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik daného pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
- suma mesačného príjmu nesmie byť vyššia ako 67% priemernej mzdy,
- voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa (zdravotná poisťovňa) neeviduje pohľadávku staršiu ako 2 mesiace,
- zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto osoby.

Odvodová úľava sa uplatňuje najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov.

Podľa nového ustanovenia v § 20 ods. 4 písm. b) odvodová úľava predčasne skončí odo dňa, keď občan prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný podľa nového ustanovenia § 231 ods. 1 písm. b) bod 8. „doprihlásiť“ zamestnanca na povinné poistenia v Sociálnej poisťovni najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.


Materské

Od 1.1.2016 sa materské zvýši zo 65% na 70% denného vymeriavacieho základu (respektíve zjednodušene predchádzajúcej hrubej mzdy). Zvýšenie sa týka jednak materského, ktoré sa začne poberať po 1.1.2016 ale i materského, ktoré sa začalo poberať pred 1.1.2016 a to od januára 2016.Príklad

Pani Zuzana je na materskej od 1.11.2015. Materské jej bolo určené ako 65% DVZ, ktorý v jej prípade dosiahol sumu 20 eur. Za mesiac november (30 dní) tak mala vyplatené materské 30 x (65% z 20) = 390 eur a za mesiac december (31 dní) má materské 31 x (65% z 20) = 403 eur.

Za mesiac január 2016 jej bude vyplatené materské 31 x (70% z 20) = 434 eur.


Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2016

Minimálny vymeriavací základ pre povinne poistené SZČO a dobrovoľne poistené osoby je 429 eur.

Maximálny vymeriavací základ 4290 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.


SZČO

Od 1.7.2016 (resp. v prípade odkladu podania DP od 1.10.2016) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bol vyšší ako 5148 eur (12 x 429).

Od 1.1.2016 je z nového minimálneho vymeriavacieho základu (429 eur) poistné 142,20 eura.

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura


Dobrovoľne poistená osoba

Od 1.1.2016 je z nového minimálneho vymeriavacieho základu (429 eur) poistné:

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,58 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

12
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016

Riešenie témy "Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná