Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Značky   , , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

Autor Jozef Mihál   17.10.13
V stredu 16.10.2013 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zároveň sa novelizuje aj zákon č. 462/2013 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 338/2013.

Účinnosť väčšiny zmien je k 1.1.2014.

Zmeny týkajúce sa odvodovej úľavy pre zamestnávanie predtým dlhodobo nezamestnaných sú účinné už od 1.11.2013.

Zmeny týkajúce sa automatického prihlasovania a odhlasovania SZČO voči Sociálnej poisťovni sú účinné od 1.1.2015.

Z najzaujímavejších zmien vyberáme:

- zavádza sa nová odvodová úľava, týkajúca sa zamestnávania predtým dlhodobo nezamestnaných občanov,
- mení sa definícia SZČO, vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia bude SZČO oznamovať Sociálna poisťovňa,
- zavádza sa automatický zánik dobrovoľného poistenia,
- zmäkčujú sa podmienky, pri ktorých má zamestnanec nárok na nemocenskú dávku,
- sprísňuje sa výpočet invalidného dôchodku pre osoby od 18 do 20 rokov veku na základe dobrovoľného poistenia,
- v prospech žien na MD, RD sa upravuje výpočet dávky v nezamestnanosti z príjmov dosiahnutých počas MD, RD,
- upravuje sa výpočet vymeriavacieho základu SZČO – vždy sa bude brať 1/12-tina, namiesto pomernej časti podľa počtu mesiacov podnikania,
- zaplatením pohľadávky na poistnom postúpenej podľa § 149 sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú,
- ...a ďalšie úpravy pri postúpení pohľadávok,
- sadzba poistného na úrazové poistenie 0,8% pre všetkých zamestnávateľov a možnosť presúvania prebytočných financií medzi fondmi zostáva v platnosti až do konca roku 2017,
- atď.

Pozrime sa na niektoré navrhované zmeny podrobnejšie.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: rtf NRSR 651 schvalene znenie.rtf (252.9 KB, 198 videní)
 • File Type: pdf 13-z338.pdf (94.2 KB, 109 videní)

 • 22
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015

  Riešenie témy "Komentár k schválenej novele zákona o sociálnom poistení k 1.11.2013/1.1.2014/1.1.2015" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu