Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Značky   , , , , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

Autor Jozef Mihál   04.11.13
Jednou z dôležitých zmien v sociálnom a zdravotnom poistení je s účinnosťou od 1.11.2013 zavedenie novej výnimky pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov.

Za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti sa nebude považovať fyzická osoba v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere (§ 4 ods. 1 písm. d) , ak:

- bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru dlhodobo nezamestnaný občan = občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

- dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,

- suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

- voči zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer,

- podobne voči zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa zamestnanca neeviduje pohľadávku na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a na úrokoch z omeškania,

- zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby.

Uvedení zamestnanci budú zvýhodnení aj pri zdravotnom poistení. Za zamestnanca s odvodovým zvýhodnením, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, platí zdravotné poistenie aj naďalej štát - ako keby bol naďalej v evidencií na úrade práce, viď § 11 ods. 7 písm. v) zákona o zdravotnom poistení.

Takíto zamestnanci sú však súčasne zdravotne poistení aj ako zamestnanci a zamestnávateľ ich prihlasuje do zdravotnej poisťovne - avšak sadzba poistného za takýchto zamestnancov je 0% pre zamestnanca (§ 12 ods. 1 písm. a) a rovnako 0% pre zamestnávateľa (§ 12 ods. 1 písm. d).

Odvodové zvýhodnenie sa uplatní počas prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf MU_3_6_2009_navrh_2013_na_zverejnenie.pdf (711.9 KB, 307 videní)

 • 13
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov

  Riešenie témy "Odvodová výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu