Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

13. a 14. plat od 1.5.2018

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

13. a 14. plat od 1.5.2018

Autor Jana Motyčková   25.02.18
Novelou Zákonníka práce sa od 1.5.2018 sa zavádza možnosť poskytnúť zamestnancom peňažné plnenie – odmenu pri príležitosti :  • Obdobia letných dovoleniek, ktorá musí byť vyplatená v júni príslušného roka;
  • Vianočných sviatkov, ktorá musí byť vyplatená v decembri príslušného roka;

(tzv. trinásty a štrnásty plat).

Odmena vyplatená v júni, resp. v decembri znamená, že v týchto mesiacoch má byť odmena fyzicky vyplatená, čiže spravidla pôjde o odmenu zúčtovanú za mesiac máj, resp. november.

Zamestnávateľ môže poskytnúť aj inú odmenu nazvanú trinásty, či štrnásty plat, ktorý nebude spĺňať zákonné podmienky (napr. bude vyplatený v júli), ale odmena pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov má špecifické postavenie v tom, že sa pri splnení ďalších podmienok na ňu vzťahujú niektoré úľavy pri platení dane, zdravotného alebo sociálneho poistenia z týchto odmien. V ďalšom texte používam zjednodušene (mediálne známy) pojem 13. plat a 14. plat pre odmenu pri príležitosti letných dovoleniek a odmenu pri príležitosti vianočných sviatkov.


13. a 14. plat sú mzdou – započítavajú sa do priemerného zárobku na pracovnoprávne účely. Výšku 13. alebo 14. platu Zákonník práce neurčuje, ale úľavy v daňovo-odvodovej oblasti sú viazané na splnenie určitých podmienok.

Daň.
Suma 13. platu, najviac do výšky 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov bude oslobodená od dane od sumy vyplatenej v júni 2019 , ak :


  • 13. plat je vyplatený v júni príslušného roka,
  • 13.plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca a zároveň
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4. príslušného roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov

Suma 14. platu najviac do výšky 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov je oslobodená od dane od sumy vyplatenej v decembri 2018 , ak :


  • 14. plat je vyplatený v decembri príslušného roka,
  • 14. plat je najmenej vo výške priemerného zárobku zamestnanca,
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10. príslušného roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a
  • zamestnancovi v príslušnom roku (v júni) bol vyplatený 13. plat, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane, resp. v roku 2018 je suma 14. platu, najviac 500 € oslobodená od dane iba v prípade, že v júni 2018 bol zamestnancovi vyplatený aj 13. plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (na ktorý sa ešte nevzťahuje oslobodenie od dane).


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

9
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE 13. a 14. plat od 1.5.2018

Riešenie témy "13. a 14. plat od 1.5.2018" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná