Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Autor Jana Motyčková   20.09.18
Novela zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení prijatá NR SR 13.9.2018 upravuje dôchodkový vek a určovanie dôchodkového veku v budúcnosti.
Novela určuje presný dôchodkový vek pre osoby narodené od r. 1957 do r. 1960. Pre osoby narodené od r. 1961 sa bude dôchodkový vek určovať prepočtom v závislosti od priemernej strednej dĺžky života.

Dôchodkový vek osoby, ktorá


  • v roku 2019 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2020 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 8 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2021 dovŕši vek 62 rokov, je 62 rokov a 10 kalendárnych mesiacov,
  • v roku 2022 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov,
  • v roku 2023 dovŕši vek 63 rokov, je 63 rokov a 2 kalendárne mesiace.

Upozorňujem na nezmysel v zákone - osoba narodená v r. 1959 dovŕši 62 rokov v r. 2021 a jej dôchodkový vek je teda 62 rokov a 10 mesiacov, ale zároveň dovŕši 63 rokov v roku 2022, takže jej dôchodkový vek podľa iného ustanovenia toho istého zákona má byť 63 rokov. V praxi bude platiť ustanovenie, že dôchodkový vek osoby narodenej v roku 1959 bude 62 rokov a 10 mesiacov.

Čiže osoba narodená


  • V roku 1957 má dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov
  • V roku 1958 má dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
  • V roku 1959 má dôchodkový vek 62 rokov a 10 mesiacov
  • V roku 1960 má dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace


Pre mladšie osoby dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch pre príslušný rok, referenčný vek v príslušnom roku ustanoví opatrením MPSVaR. Opatrenie MPSVaR vydá najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Prvýkrát ustanoví MPSVaR tieto údaje pre rok 2024 v termíne do 31.10.2019.

Dôchodkový vek sa od r. 2024 bude upravovať vždy oproti dôchodkovému veku v predchádzajúcom kalendárnom roku o celé mesiace, ich počet sa určí ako súčin čísla 12 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života v referenčnom veku zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet mesiacov sa zaokrúhľuje na celé mesiace. Takto určený dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dovŕši referenčný vek.

Referenčný vek je dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku zaokrúhlený na celé roky nadol.
Prvé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o dvanásť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
Druhé referenčné obdobie je obdobie piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré sa začína kalendárnym rokom, ktorý o trinásť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku,

Napr. v r. 2024
Predchádzajúci rok 2023 je dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace
Referenčný vek je 63 rokov
Zistí sa priemerná stredná dĺžka života vo veku 63 rokov za roky od r. 2013 do r.2017 (P1)
Zistí sa priemerná stredná dĺžka života vo veku 63 rokov za roky od r.2012 do r.2016 (P2)
Vypočíta sa (P1-P2)x12 a zaokrúhli sa na celé čislo = M
Dôchodkový vek v r. 2024 bude 63 rokov a 2+M mesiacov.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

9
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Zmeny v určovaní dôchodkového veku

Riešenie témy "Zmeny v určovaní dôchodkového veku" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu