Zavrieť

Porady

SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu?

habdula

habdula je offline (nepripojený) habdula

SZČO - účtovníctvo habdula
SVB prerába balkóny, pri čom vzniká železný odpad. So spoločnosťou na to určenou dohodli likvidáciu tohto odpadu. Železný odpad spoločnosť prevzala a požaduje vystavenie faktúry za dodanie železného odpadu na likvidáciu, inak nevyplatí peniaze za železo. SVB má s danou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu, no táto im nepostačuje na vyplatenie prostriedkov. SVB nebolo založené na podnikanie. Môže vôbec takúto faktúru spoločenstvo vystaviť? Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  sito

  sito je offline (nepripojený) sito

  sito
  Hmm? Železa je vôkol , až, až. Recyklacia? Vojna - kojná, myšky, - mníšky.

  A koľko TON toho železa bolo?
  habdula nepíšu mernú jednotku, ale hmotnosť 1560 predpokladám kíl - suma 202,80 €
  mackoivan Pre dvesto eur sa neoplatí naťahovať sa
  Firma to má ako tringelt .. však aj s likvidáciou mala náklady
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  habdula Ďakujem, trochu sa tu však potom strácam. Ak ide o predaj majetku, ako postupujem účtovne - JÚ. Na fin. správe som sa dočítala nasledovné:
  "Predaj hmotného majetku

  Príjem z predaja majetku je u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie predmetom dane (§ 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Treba však rozlišovať, či sa jedná o predaj odpísaného alebo neodpísaného majetku, resp. o predaj neodpisovaného majetku. Takýto daňovník musí predovšetkým postupovať pri účtovaní predaja majetku v súlade s postupmi účtovania a účtovou osnovou stanovenou osobitne pre takéto účtovné jednotky. Z pohľadu zákona o dani z príjmov ak sa jedná o predaj neodpísaného majetku, výnos z predaja je zdaniteľným príjmom, pričom daňovým výdavkom je zostatková cena predávaného majetku, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s predajom (napr. poplatky, sprostredkovateľská provízia). Daňovým výdavkom pri predaji neodpisovaného majetku (napr. pozemkov) je vstupná cena predávaného majetku. Pri predaji hmotného majetku môžu títo daňovníci vstupnú alebo zostatkovú cenu predávaného majetku zahrnúť do výdavkov len do výšky príjmu z predaja (§17 ods. 16 zákona o dani z príjmov)."
  Onko Keď neviem, o čo presne ide, ťažko sa presne vyjadriť. Ak ten predaný železný odpad je vlastne staré balkónové zábradlie, tak predpokladám, že to zábradlie sa neodpisovalo, teda v zmysle vyššie uvedeného by mal byť daňový výdavok vo výške príjmu, keďže obstarávacia hodnota zábradlí bola určite vyššia, než je teraz príjem za železo, treba zaúčtovať jednorazový odpis vo výške toho príjmu.
  habdula Veľmi pekne ďakujem .Pôvodne som to považovala za príjem fondu opráv vzhľadom na to, že odpad - zábradlie sa odstraňuje z dôvodu opravy/údržby a mení sa za nové. Podľa zákona o SVB ale takýto príjem nie je v zákone definovaný ako príjem do FOaÚ. Čo ma máta je ale to, že nejde o majetok spoločenstva ale majetok vlastníkov - zmena zákona v tomto bode v novembri 2018 neprešla. Podľa zákona o dani z príjmov mi to vychádza ako príjem podľa § 8 ods. 1 o).
  Ak by šlo o neodpisovaný majetok, ktorý sa vlastne predáva, i keď ide o likvidáciu kovového odpadu (čo sa dokladuje aj životnému prostrediu), tak zaúčtujem príjem (zdaniteľný) a zároveň jednorazový odpis vo výške príjmu (ovplyvňujúci základ dane) a sa mi to vlastne vyrovná? Pýtam sa ako hlúpa, ale skutočne mi to nie jasné.
  mackoivan Zábradlia patria do spoločných zariadení domu, sú spoločným vlastníctvom. O tom ako sa s nimi naloží, nerozhodujú jednotliví vlastníci bytov, ale SVB.
    zbaliť
  Idiotka

  Idiotka je offline (nepripojený) Idiotka

  Idiotka
  SVB spravidla nie je platiteľom DPH, nevystavuje preto daňový doklad/faktúru. Používa doklady, ktoré majú zmysel pre SVB. Svojho času som sa pýtala FS, lebo aj jeden z vlastníkov pýtal faktúru.
  habdula Ďakujem moc, len neviem, ako sa s nimi dohádam FR SR už týždeň neodpovedá.

  SVB a likvidácia železného odpadu - môže SVB vystaviť faktúru za likvidáciu železného odpadu?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.