Zavrieť

Porady

Doporučený list sa vrátil späť - považuje sa za doručený?

Spoluvlastníčke som poslala doporučený list, kde jej ponúkam na odpredaj svoj spoluvlastnícky podiel, aby sa vyjadrila do 2 mesiacov, či ho kupuje za ponúkanú cenu.List sa vrátil späť, adresát ho neprebral. Poslala som druhý krát, taktiež sa vrátil, adresát ho neprebral. Považuje sa za doručený pri prvom vrátení a tie dva mesiace sa počítajú od dňa vrátenia listu? A potom môžem ten spoluvlastnícky podiel predať inému záujemcovi? Ďakujem sa odpovede.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  https://www.ulpianus.sk/blog/8492

  Právna teória i súdna prax takou možnosťou chápe nielen samotné prevzatie písomného hmotnoprávneho úkonu adresátom, ale i také prípady, kedy doručením listu či telegramu, obsahujúceho prejav vôle, do bydliska alebo sídla adresáta či do jeho poštovej schránky, poprípade i hodením oznámenia do poštovej schránky o uložení takej zásielky, nadobudol adresát hmotnoprávneho úkonu objektívnu príležitosť zoznámiť sa s obsahom zásielky. Pritom nie je nevyhnutné, aby sa adresát skutočne zoznámil s obsahom hmotnoprávneho úkonu, postačuje, že mal objektívnu možnosť spoznať jeho obsah (napr. rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 8.6.2011, sp.zn. 26 Cdo 268/2011; uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28.1.2011, sp.zn. 5 Cdo 129/2010).
  3 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  misoft Netreba vypisovať nepodstatné!
  Podstatné je táto časť o fikcii doručenia:


  1) zásielka sa považuje za doručenú uplynutím xy dní odo dňa jej odoslania;
  2) zásielka sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielajúcemu subjektu z dôvodu neprevzatia adresátom.
  T.z. v prípade alenky57 sa uplatní bod 2) - zásielka sa vrátila späť, považuje sa za doručenú - po dvoch mesiacoch (ako uviedla v návrhu v liste) už sa nemusí ponúkať spoluvlastníkovi, ale môže predať tretej osobe. Inštitút predkupného práva listom použila, spoluvlastník naopak toto nepoužil, neakceptoval ponuku.

  Malá rada pre alenku: podacie lístky i vrátené listy uschovať! V prípade, že by nastal nejaký majetko-právny spor - týmto dokážeš, že si spoluvlastníka 2x oboznámila s ponukou a on nereagoval. Ako dôkaz by to stačilo, aby prípadnú námietku odpor zo strany spoluvlastníka, aby to súd zamietol a jeho žalobu/návrh/odpor zmietol zo stola.
  Mária27 Fikcia doručenia sa vzťahuje len ne tie prípady, ktoré sú zákonom tak uznané. V tomto prípade ide o zákonnú povinnosť ponuky s konkrétnymi podmienkami, ktorej doručenie sa musí preukázať.
  alenka57 Mária 27, akým spôsobom mám teda preukázať doručenie zásielky, ked fikcia doručenia sa na tento prípad nevzťahuje?
    zbaliť

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Zvyčajne sa to odovzdáva osobne, podpíše sa prevzatie na kópii. Nerozprávate sa? Myslíš, že vie, o čo ide? Môžeš jej to odovzdať so svedkami, že sa to dozvedela.

  Ak to predáš, ale ona nebude súhlasiť, má tri možnosti:
  1) do troch rokov sa môže domáhať relatívnej neplatnosti zmluvy, kde by si s mohla brániť práve vrátenými zásielkami
  2) žiadať od nového vlastníka, aby jej to predal z tých istých podmienok, ako to kúpil - to si mohla kúpiť aj od teba
  3) bude mať nového spoluvlastníka - to aj vtedy, ak do troch rokov nezareaguje.

  Doporučený list sa vrátil späť - považuje sa za doručený?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.