Zavrieť

Porady

stravné lístky - nespokojnosť so stravou

Pýtali sa ma baby, ktoré pracujú v nemenovanom veľkom závode, kde pred rokom ich zamestnávateľ spojazdnil závodnú kuchyňu, ale prijal tam nie kuchárky ale..... Stručne: to, čo navaria sa nedá jesť. Za lístky si doplácajú 32,-Sk. Chodia však na obedy len ak už od hladu nevidia, alebo si zabudnú jedlo doma. Zamestnávateľ im stravu neprepláca, keďže on si povinnosť splnil a jedlo im poskytuje aj keď nejedlé. Majú nejakú možnosť od neho dostať stravné lístky v podobe poukážok, alebo hotovosti?
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  vladan je offline (nepripojený) vladan

  žena, a ešte raz ŽENA!!! (aj keď môj nick o tom nevypovedá) ...viac vladan
  myslím, že jediná možnosť, čo tie babenky majú - zavolať nejakú hygienu, nech sa nato pozrú. lebo ináč si zamestnávateľ splnil povinnosť čo mu ukladá Zákonník práce.

  Fajdy je offline (nepripojený) Fajdy

  Fajdy
  Mám prípad, že zamestnanci sa stravujú v blízkej školskej jedálni. Hodnotu vydaných obedov (bez stravných lístkov) nám na konci mesiaca jedáleň fakturuje, ktorú im v plnej výške uhradíme. Zamestnanci nedoplácajú nič a my si uznáme do nákladov 55 % z celkovej sumy faktúry. 45 % je pre nás nedaňový náklad. Cena stravy je do 40,- Sk. Predpokladám, že ak si nedávame do nákladov celú hodnotu stravy, tak u toho zamestnanca by to nemal byť nepeňažný príjem. Uvažujem správne?

  jana je offline (nepripojený) jana

  jana
  o stravných lístkoch je dosť dobrá diskusia na stránkach o DPH a týmto aj
  všetkým diskutujúcim ďakujem

  nana je offline (nepripojený) nana

  nana
  Poradíte mi, ako najjednoduchšie stravovať zamestnanca, ktorý pracuje v mieste sídla firmy, ale chodí aj na tzv. týždňovky počas jedného mesiaca?

  ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA

  ZuzanaA
  Fajdy
  Mám prípad, že zamestnanci sa stravujú v blízkej školskej jedálni. Hodnotu vydaných obedov (bez stravných lístkov) nám na konci mesiaca jedáleň fakturuje, ktorú im v plnej výške uhradíme. Zamestnanci nedoplácajú nič a my si uznáme do nákladov 55 % z celkovej sumy faktúry. 45 % je pre nás nedaňový náklad. Cena stravy je do 40,- Sk. Predpokladám, že ak si nedávame do nákladov celú hodnotu stravy, tak u toho zamestnanca by to nemal byť nepeňažný príjem. Uvažujem správne?
  Fajdy, je super že zamestnanci nič nedoplácajú, ale vy si môžte dať do nákladov až 55 % nie z ceny obeda ale až do výšky 55 % z 80,--. To je momentálne výška stravného pri služ. cestách (5-12 hod.) Takto máte v nákladoch celú sumu lístka, keďže váš lístok má cenu 40 Sk, t. j. 55% z 80 je 44 Sk a 55 % zo 40 je len 22.

  ERRI je offline (nepripojený) ERRI

  žena ERRI
  Prosím o radu obecný úrad je zriadovateľom základnej školy a materskej školy,
  pracovníci OÚ poberajú stravné lístky. Majú na to nárok ? Veď majú dbe vývarovne.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Jedno alebo druhé, buď je strava zabezpečená cez jedáleň, alebo stravenkami v iných zariadeniach. T.j. ak sa stravujú v jedálni, nárok na stravenku zo zákona už nemajú.

  ERRI je offline (nepripojený) ERRI

  žena ERRI
  A nie je to tak, že zamestnávateľ dáva stravné lístky len vtedy, ak nemôže zabezpečiť stravu inak ? Ale ak je zriadovateľ oboch škôl tak by sa dvaja pracovnéci mali kde stravovať , nie?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Moja odpoveď hovorí presne o tom.Doplním pre ujasnenie: Buď stravenku, alebo stravovanie v jedálni, ak to nie je možné zabezpečiť, tak peňažné plnenie, ale to už podlieha zdaneniu u zamestnanca.

  ERRI je offline (nepripojený) ERRI

  žena ERRI
  Chápem to dobre, starosta aj pracovníčka berú stravné lístky a môžu ich aj brať, vlastne nie sú povinní sa v prvom rade stravovať v jedálni ?

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  PD Siladice Pozri príspevok
  Chápem to dobre, starosta aj pracovníčka berú stravné lístky a môžu ich aj brať, vlastne nie sú povinní sa v prvom rade stravovať v jedálni ?
  Pre nádjenie odpovede an Tvoju otázku treba dôkladne prelúskať znenie celého § 152 ZP - Stravovanie zamestnancov:

  "(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu.

  (2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

  (3) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

  (4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2."


  To, či by sa mali prednostne stravovať v jednálni alebo či môžu hneď dostať sttravné lístky je hra so slovíčkami v jednotlivých odsekoch. Ods. 4 by som napr. chápal tak, že pokiaľ má zamestnávateľ vlastnú jedáleň, tak má prednostne poskytnúť stravovanie v tejto jedálni. Je to ale myslené ako ochrana zamestnanca, aby zamestnávateľ neodbil zamestnanca nejakou stravenkou, aby nemal starosť so zabezpečním obeda. Keď sa ale dohodnú na tom, že im dá gastro lístok, nie je to v rozpore so zákonom.

  Rozpor by som videl, keby vedľa firmy bola závodná jedáleň inej firmy, ale zamestnávateľ by poskytol gastro lístky, ale na blízku by nebola možnosť za gastro lístky si nakúpiť stravu. Vtedy by sa mohli zamestnanci ohradiť, že by radšej chceli mať stravu v tej vedľajšej závodke, než gastro lístky.

  ERRI je offline (nepripojený) ERRI

  žena ERRI
  Neviem, možno som sa zle vyjadrila, ale ako zamestnanca som myslela
  starostu obce a ten je zriaďovateľom základnej aj materskej školy, kde sú
  jedálne, takže si myslím, že by sa mal stravovať tam a nie poberať stravné lístky, ..
  Už vopred ďakujem za odpoveď
  Naposledy upravil ERRI : 29.05.07 at 07:16

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  PD Siladice Pozri príspevok
  Neviem, možno som sa zle vyjadrila, ale ako zamestnanca som myslela
  starostu obce a ten je zriaďovateľom základnej aj materskej školy, kde sú
  jedálne, takže si myslím, že by sa mal stravovať tam a nie poberať stravné lístky, ..
  Už vopred ďakujem za odpoveď
  Už som ti to vysvetlil v príspevku č. 12, že zákon priamo neprikazuje zamestnávateľom zabezpečiť stravu výhradne v stravovacom zariadení. Navyše, možno je zriaďovateľom jedálne, ale tá jedáleň nepatrí miestnemu úradu, teda nie je to vlastné stravovacie zariadenie. A poznám aj firmy, ktoré majú aj vlastné stravovacie zariadenie ale niektorí zamestnanci si vydobili miesto obedov stravné lístky. Keď s tým súhlasia zamestnanci aj zamestnávateľ, tak kde je problém? Veď pre zamestnávateľa je to z hľadiska nákladov jedno, či stravu zabezpečí alebo či poskytne stravný lístok. Vždy sa musí pohybovať v presne stanovenom rozpätí nákladov.

  Komu to vadí, že starosta dostáva stravné lístky a nechodí sa stravovať do školskej jedálne medzi žiakov?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.