Zavrieť

Porady

Aké budú dôchodky sporiteľov v 2. pilieri?

Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

návrh zmeny zákona č. 43/2004 Z.z. je predložená v NR SR ....... 2. pilier a diskusia s odborníkmi na oblasť dôchodkov - s Radovanom Ďuranom, analytikom INESS, s Jánom Šebom, ekonómom plánu obnovy a s Ivanom Švejnom, riaditeľom ADSS z minulého týždňa.........
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

Pochváliť

Mila123
Dušky, reč je o DSS.......
DDS je niečo iné ......
................
UPS - trapas, to je teda preklep......
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

Pochváliť
misoft
No a to je ten problém.... Maká rokov, pchá to do DDS, očakáva, že v dôchodku si bude užívať, ale 10 rokov bude dostávať nejaké drobné a keď sa náhodou dočká a bude si ich chcieť vybrať a použiť na niečo iné, štát mu to zdaní (a pritom tie peniaze, ktoré tam vložil už boli zdanené), alebo v horšom prípade ich už neuvidí, lebo zomrie.
neboli spýtaj sa ktorejkoľvek mzdovej účtovníčky zamestnanec Hrubá mzda - odvody do soc a zdr poisťovní- nezdaniteľná časť=zdaniteľná časť daň zo mzdy. čistá mzda = Hrubá mzda - odvody -daň zo mzdy takže tak zamestnávateľ odvod cca 38% z hrubej mzdy zdanenie podnikania sa vykonáva až potom ak je z čoho odvody sú platené aj pri strate z podnikania
0 0
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

Pochváliť
duves
Odvody do SP 18% nie sú zdanene, kedže do 2.piliera ide časť, rovnako nie sú zdanene.
lenže autori hovoria o jednorazovom výbere, nie o zdanení výplaty pravidelných dôchodkov. Teda treba donútiť aby sa nevyberali a v prípade úmrtia sa zostatky určitých podmienok už nededia
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Pochváliť
Budú sa dôchodky z druhého piliera vyplácať aj bez ich zdanenia?
Áno, budú.
V zákone o starobnom dôchodkovom sporení boli schválené dve možnosti, ako sa môže čerpať dôchodok z druhého piliera.
Jednu možnosť sme si vysvetlili - ak váš dôchodok (I. + II. pilier) bude najmenej vo výške tzv. referenčnej sumy (cca 510 €), zvyšnú časť vám DSS-ka vyplatí tak, ako si poviete, hoci jednorazovo. Podľa predstavy ministra Krajniaka však z takto vyplatenej sumy zaplatíte daň.
*
Druhá možnosť je v zákone od začiatku legislatívneho procesu.
Vaše úspory si po dosiahnutí dôchodkového veku ponecháte v DSS-ke ešte približne 8-9 rokov a DSS-ka vám každý mesiac vyplatí približne 1/200-tinu nasporenej sumy.
Po uplynutí 8-9 rokov zvyšok úspor prejde do životnej poisťovne a tá vám bude vyplácať až do smrti doživotnú rentu.
Pri tomto spôsobe vyplácania dôchodkov určite žiadnu daň platiť nebudete.
*
Väčšina sporiteľov si tak zrejme zvolí druhú možnosť a naplní tak predstavu pána ministra.
*
A teraz sa pozrime na poplatky, ktoré platíte ako sporiteľ DSS-ke.
Po novom si bude DSS-ka účtovať len jeden poplatok - za správu dôchodkového fondu. A to vo výške 0,4 % z hodnoty vašich úspor.
Pre lepšiu predstavu, ak pôjdete do dôchodku s nasporenou sumou 15.000 €, za jeden rok si DSS-ka stiahne poplatok 60 €.
*
Nasleduje niekoľko výpočtov.
Odhadujem, že v jednom vekovom ročníku, odchádzajúcom do dôchodku, je približne 50.000 sporiteľov (celkovo je v SR 1,7 mil. sporiteľov), ktorí si úspory nevyberú (nebudú ochotní platiť daň) ale si ich nechajú na ďalších 8-9 rokov v DSS (viď vyššie).
Po 8-9 rokoch bude mať takto v DSS-kách dobrovoľne-nasilu svoje dôchodkové úspory asi 400.000 bývalých sporiteľov.
Budú to bývalí sporitelia, budú už na dôchodku. Radi by si svoje úspory už dávno vybrali, ale budú nútení si ich nechať v DSS-kách, kvôli dani.
Odhadujem, že jeden sporiteľ má pri odchode do dôchodku nasporených v priemere 15.000 €. Pretože každý mesiac mu DSS-ka bude časť úspor vyplácať, pred odchodom do životnej poisťovne mu po 8-9 rokoch zostane približne 8000 €.
Za jeden rok tak odhadom jeden sporiteľ pri sadzbe 0,4 % zaplatí DSS-ke za správu dôchodkového fondu v priemere okolo 45 €.
Pri týchto predpokladoch za jeden rok DSS-ky získajú od 400.000 sporiteľov na poplatkoch sumu:
400.000 x 45 € = 18.000.000 €
*
Upozorňujem, že ide o odhad. Táto suma môže byť nižšia, ale i vyššia.
*
Doterajší systém bol taký, že sporitelia si pri dovŕšení dôchodkového veku poväčšinou svoje úspory vybrali - samozrejme bez zdanenia. Malá časť úspor šla do životných poisťovní, ktoré dôchodcom vyplácajú doživotné dôchodky. V DSS-kách nezostávalo nič. A z toho "nič" samozrejme nemali DSS-ky žiaden profit.
Po novom však drvivá väčšina sporiteľov po dovŕšení dôchodkového veku voľky-nevoľky zostane v DSS a pointu sme si už povedali, respektíve vypočítali vyššie. (autor RNDr. Jozef Mihál)
1 1
pavol54 pavol54

pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

Pochváliť
Mila123
Budú sa dôchodky z druhého piliera vyplácať aj bez ich zdanenia?
Áno, budú.
V zákone o starobnom dôchodkovom sporení boli schválené dve možnosti, ako sa môže čerpať dôchodok z druhého piliera.
Jednu možnosť sme si vysvetlili - ak váš dôchodok (I. + II. pilier) bude najmenej vo výške tzv. referenčnej sumy (cca 510 €), zvyšnú časť vám DSS-ka vyplatí tak, ako si poviete, hoci jednorazovo. Podľa predstavy ministra Krajniaka však z takto vyplatenej sumy zaplatíte daň.
*
Druhá možnosť je v zákone od začiatku legislatívneho procesu.
Vaše úspory si po dosiahnutí dôchodkového veku ponecháte v DSS-ke ešte približne 8-9 rokov a DSS-ka vám každý mesiac vyplatí približne 1/200-tinu nasporenej sumy.
Po uplynutí 8-9 rokov zvyšok úspor prejde do životnej poisťovne a tá vám bude vyplácať až do smrti doživotnú rentu.
Pri tomto spôsobe vyplácania dôchodkov určite žiadnu daň platiť nebudete.
*
Väčšina sporiteľov si tak zrejme zvolí druhú možnosť a naplní tak predstavu pána ministra.
*
A teraz sa pozrime na poplatky, ktoré platíte ako sporiteľ DSS-ke.
Po novom si bude DSS-ka účtovať len jeden poplatok - za správu dôchodkového fondu. A to vo výške 0,4 % z hodnoty vašich úspor.
Pre lepšiu predstavu, ak pôjdete do dôchodku s nasporenou sumou 15.000 €, za jeden rok si DSS-ka stiahne poplatok 60 €.
*
Nasleduje niekoľko výpočtov.
Odhadujem, že v jednom vekovom ročníku, odchádzajúcom do dôchodku, je približne 50.000 sporiteľov (celkovo je v SR 1,7 mil. sporiteľov), ktorí si úspory nevyberú (nebudú ochotní platiť daň) ale si ich nechajú na ďalších 8-9 rokov v DSS (viď vyššie).
Po 8-9 rokoch bude mať takto v DSS-kách dobrovoľne-nasilu svoje dôchodkové úspory asi 400.000 bývalých sporiteľov.
Budú to bývalí sporitelia, budú už na dôchodku. Radi by si svoje úspory už dávno vybrali, ale budú nútení si ich nechať v DSS-kách, kvôli dani.
Odhadujem, že jeden sporiteľ má pri odchode do dôchodku nasporených v priemere 15.000 €. Pretože každý mesiac mu DSS-ka bude časť úspor vyplácať, pred odchodom do životnej poisťovne mu po 8-9 rokoch zostane približne 8000 €.
Za jeden rok tak odhadom jeden sporiteľ pri sadzbe 0,4 % zaplatí DSS-ke za správu dôchodkového fondu v priemere okolo 45 €.
Pri týchto predpokladoch za jeden rok DSS-ky získajú od 400.000 sporiteľov na poplatkoch sumu:
400.000 x 45 € = 18.000.000 €
*
Upozorňujem, že ide o odhad. Táto suma môže byť nižšia, ale i vyššia.
*
Doterajší systém bol taký, že sporitelia si pri dovŕšení dôchodkového veku poväčšinou svoje úspory vybrali - samozrejme bez zdanenia. Malá časť úspor šla do životných poisťovní, ktoré dôchodcom vyplácajú doživotné dôchodky. V DSS-kách nezostávalo nič. A z toho "nič" samozrejme nemali DSS-ky žiaden profit.
Po novom však drvivá väčšina sporiteľov po dovŕšení dôchodkového veku voľky-nevoľky zostane v DSS a pointu sme si už povedali, respektíve vypočítali vyššie. (autor RNDr. Jozef Mihál)
a predstav si že tie peniaze "pracujú" a dôchodca z toho nič nemá, naviac platí za ich správu, nakopať takých správcov. (Vždy si spomeniem na biblické podobenstvo kedy dal boháč dvom sluhom do správy peniaze jeden mu ich zveľadil a druhý schoval bez úžitku)
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Pochváliť
pavol54
Mila123
Budú sa dôchodky z druhého piliera vyplácať aj bez ich zdanenia?
Áno, budú.
V zákone o starobnom dôchodkovom sporení boli schválené dve možnosti, ako sa môže čerpať dôchodok z druhého piliera.
Jednu možnosť sme si vysvetlili - ak váš dôchodok (I. + II. pilier) bude najmenej vo výške tzv. referenčnej sumy (cca 510 €), zvyšnú časť vám DSS-ka vyplatí tak, ako si poviete, hoci jednorazovo. Podľa predstavy ministra Krajniaka však z takto vyplatenej sumy zaplatíte daň.
*
Druhá možnosť je v zákone od začiatku legislatívneho procesu.
Vaše úspory si po dosiahnutí dôchodkového veku ponecháte v DSS-ke ešte približne 8-9 rokov a DSS-ka vám každý mesiac vyplatí približne 1/200-tinu nasporenej sumy.
Po uplynutí 8-9 rokov zvyšok úspor prejde do životnej poisťovne a tá vám bude vyplácať až do smrti doživotnú rentu.
Pri tomto spôsobe vyplácania dôchodkov určite žiadnu daň platiť nebudete.
*
Väčšina sporiteľov si tak zrejme zvolí druhú možnosť a naplní tak predstavu pána ministra.
*
A teraz sa pozrime na poplatky, ktoré platíte ako sporiteľ DSS-ke.
Po novom si bude DSS-ka účtovať len jeden poplatok - za správu dôchodkového fondu. A to vo výške 0,4 % z hodnoty vašich úspor.
Pre lepšiu predstavu, ak pôjdete do dôchodku s nasporenou sumou 15.000 €, za jeden rok si DSS-ka stiahne poplatok 60 €.
*
Nasleduje niekoľko výpočtov.
Odhadujem, že v jednom vekovom ročníku, odchádzajúcom do dôchodku, je približne 50.000 sporiteľov (celkovo je v SR 1,7 mil. sporiteľov), ktorí si úspory nevyberú (nebudú ochotní platiť daň) ale si ich nechajú na ďalších 8-9 rokov v DSS (viď vyššie).
Po 8-9 rokoch bude mať takto v DSS-kách dobrovoľne-nasilu svoje dôchodkové úspory asi 400.000 bývalých sporiteľov.
Budú to bývalí sporitelia, budú už na dôchodku. Radi by si svoje úspory už dávno vybrali, ale budú nútení si ich nechať v DSS-kách, kvôli dani.
Odhadujem, že jeden sporiteľ má pri odchode do dôchodku nasporených v priemere 15.000 €. Pretože každý mesiac mu DSS-ka bude časť úspor vyplácať, pred odchodom do životnej poisťovne mu po 8-9 rokoch zostane približne 8000 €.
Za jeden rok tak odhadom jeden sporiteľ pri sadzbe 0,4 % zaplatí DSS-ke za správu dôchodkového fondu v priemere okolo 45 €.
Pri týchto predpokladoch za jeden rok DSS-ky získajú od 400.000 sporiteľov na poplatkoch sumu:
400.000 x 45 € = 18.000.000 €
*
Upozorňujem, že ide o odhad. Táto suma môže byť nižšia, ale i vyššia.
*
Doterajší systém bol taký, že sporitelia si pri dovŕšení dôchodkového veku poväčšinou svoje úspory vybrali - samozrejme bez zdanenia. Malá časť úspor šla do životných poisťovní, ktoré dôchodcom vyplácajú doživotné dôchodky. V DSS-kách nezostávalo nič. A z toho "nič" samozrejme nemali DSS-ky žiaden profit.
Po novom však drvivá väčšina sporiteľov po dovŕšení dôchodkového veku voľky-nevoľky zostane v DSS a pointu sme si už povedali, respektíve vypočítali vyššie. (autor RNDr. Jozef Mihál)
a predstav si že tie peniaze "pracujú" a dôchodca z toho nič nemá, naviac platí za ich správu, nakopať takých správcov. (Vždy si spomeniem na biblické podobenstvo kedy dal boháč dvom sluhom do správy peniaze jeden mu ich zveľadil a druhý schoval bez úžitku)
presne tak.....DUVES uvádzal 150 000,- € , že budú mať mladí robotníci z automobiliek ( že im závidím) ....... áno, budú mať vtedy ak jeden kilogramový peceň chleba bude stáť 20 €, za kávičku si zaplatíte miesto dnešných 2,50€ cca 30 €......za 40 rokov , i keď o tom pochybujem, že si nasporia až 150 000,- € s 5,5 % odvodom a zrážkou za vedenie účtu.....(overím % do budúcna, zmenou zákona ich zvyšovanie zastavili), pre objektivitu uvádzam aj fakt, že posledné 2 roky fondy či akcie prerábajú.......ale svitá na lepšie časy (možno)....
0 1
duves duves

duves je offline (nepripojený) duves

Niekto
Pochváliť
150T.jpg  
Mila123
presne tak.....DUVES uvádzal 150 000,- € , že budú mať mladí robotníci z automobiliek ( že im závidím) .......
No skus to najst, kde som to takto napísal. Prosím ťa, čítaj s porozumením. A netrep 5-e cez 9-e.
0 0
Mila123 Mila123

Mila123 je offline (nepripojený) Mila123

Pochváliť
Mila123
duves
V petícii 1065 podpisov, zjavne to sporitelov nezaujíma............To už prešlo v parlamente? Lebo malo byt len druhe čítanie. Mnohých to na*erie riadne, lebo si tam nasporia možno 100-150 tisic.
ale, ale nepreháňaj......a počítaj
II. pilier je od 1.1. 2005 ak by si niekto chcel ku dnešnému dňu nasporiť tvojich 100 000 €, musel by si mesačne (v priemere počas 16 rokov 9 mesiacov ) prispievať cez 450,- €........nastav si exelovskú tabuľku a počítaj každý jeden rok 10% prínos z indexových fondov , ale pokiaľ mal iba v kapitalizačných fondoch tak nič nepripočítavaj, maximálne dávali po 1-1,5% a ešte aj správcovská spoločnosť chce žiť (a to na vysokej nohe) tak nebudeme počítať poplatky.......koľko v takom prípade by si musel zasielať ? aj mimoriadnymi platbami i tak by to nestačilo 497,- € v priemere???? .........neverím, že sa nájde viac bláznov, ktorí dokážu veriť II. pilieru ako "spasiteľovi" na dôchodku.......
pozri si štatistiku k 31 12 2021 koľko € vyplácajú teraz poisťovne........a ak si vôbec nič mimoriadne nevkladal, tak potom mal mesačnú akú mzdu, pri napr. 4,25% aby mu poslal štát do II. piliera 425,- € musel by mať odmenu vo výške 10 000,-/ mesiac, a to nie je možné ani teraz, pretože v SP je horná hranica príspevkov..........prepáč, ale podľa mňa tvoje tvrdenie nie je v poriadku...........

https://www.employment.gov.sk/sk/soc...porenie-2.html
DUVES čítať viem, prosím ťa , prečo si tak hrubý, nikdy som ti nenapísala to čo si si dovolil ku mne!!!
0 1
duves duves

duves je offline (nepripojený) duves

Niekto
Pochváliť
Ešte raz skusim, a skúsim konkrétnejšie.
1. Druhy.pilier nie je pre slabo zarabajucich - od min.mzdy po napr. 1000€ v hrubom. Resp. po priemernu mzdu.
2. jednoznačne je to výhodné pre ludí čo maju hruby príjem vo výše 1,5 násobku priemernej mzdy a viac
3. Mnohí majú mzdy 3, 4 či 5 tisíc EUR v hrubom. Takže je reálne, že si tam nasporia 100-150 tisíc EUR.
Ak sa ťa to netýka, tak nečítaj.
0 0

Porady, ktoré by ťa mohli zaujímať

Prihlás sa a sleduj na hlavnej stránke len Porady, ktoré ťa zaujímajú.

Podobné témy

  1. Príspevkov: 2, Posledný príspevok: 08.09.12
  2. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 24.07.12
  3. Príspevkov: 0, Posledný príspevok: 07.10.09
  4. Príspevkov: 5, Posledný príspevok: 08.01.08
  5. Príspevkov: 1, Posledný príspevok: 14.01.06