Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Autor Iveta Matlovičová   10.12.22
Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2022, boli ustanovené nasledovne:


 • na základe Opatrenia MPSVR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima je s účinnosťou od 1. júla 2021 suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 218,06 €
 • na základe Oznámenia MPSVR č. 352/2021 Z. z. o minimálnej mzde sa suma minimálnej mzdy na rok 2022 ustanovuje vo výške 646 €.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2023, boli ustanovené nasledovne:

 • na základe Opatrenia MPSVR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima je s účinnosťou od 1. júla 2022 suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu 234,42 €
 • na základe Oznámenia MPSVR č. 300/2022 Z. z. o minimálnej mzde sa suma minimálnej mzdy na rok 2023 ustanovuje vo výške 700 €.


Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2022 a rok 2023 je uvedený v tabuľke, ktorá je vložená v prvom príspevku).

Daňový bonus na dieťa za I. polrok 2022 a za II. polrok 2022

V I. polroku 2022 rozlišujeme pri uplatnení daňového bonusu na dieťa tri vekové pásma:


 • na dieťa nad 15 rokov je vo výške 23,57 € (základná suma daňového bonusu)
 • na dieťa od 6 do 15 rokov je 1,85-násobku základnej sumy daňového bonusu, t.j. 43,60 €; nárok na bonus nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona 544/2010 Z.z.
 • na dieťa do 6 rokov je vo výške 2-násobku základnej sumy daňového bonusu, t.j. 47,14 €


V II. polroku 2022 (s účinnosťou od 1.7.2022) sa suma daňového bonusu na dieťa určí v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa, pričom od 1.7.2022 sa ustanovujú 2 vekové hranice (z pôvodných troch vekových pásiem). Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je naviac:


 • 40 € mesačne od 1.7.2022 do 31.12.2022, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku alebo
 • 70 € mesačne od 1.7.2022 do 31.12.2022, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; nárok na bonus nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona 544/2010 Z.z.


Poznámka: Dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti daňovníka, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku [zákon sa odvoláva na sumu daňového bonusu súvisiacu s vekom dieťaťa (dotácia na obedy podľa zákona č. 544/2010 Z.z.)].

​Prehľad jednotlivých súm, potrebných pre výpočet daňového bonusu je uvedený v tabuľke, ktorá je vložená v druhom príspevku.

Daňový bonus na dieťa za rok 2023

Podľa § 52zzp ods. 4 ZDP na prechodné obdobie dvoch rokov, t.j. rokov 2023 – 2024, si daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže uplatniť daňový bonus najviac:


 • 50 € mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
 • 140 € mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia k stravovacím návykom dieťaťa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové parametre r. 2022 a r. 2023

Riešenie témy "Daňové parametre r. 2022 a r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu