Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

Autor Iveta Matlovičová   09.01.23
Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka § 11 ods. 2 písm. a) a b) zákona

Ak základ dane daňovníka <> 92,8xŽM
ZD < 20 235,97, tak NČZDD = 4 579,26 (21 x ŽM)
ZD > 20 235,97, tak NČZDD = 9 638,25 (44,2 x ŽM) – (ZD daňovníka: 4)

Príklad 1: Ak základ dane je 15 000,00 €, NČZDD je 4 579,26 €.
Príklad 2: Ak základ dane je 24 000,00 €, NČZDD sa určí ako: 9 638,25 – (24 000,00 : 4) = 3 635,25
Príklad 3: Ak základ dane je 38 553,01 €, NČZDD sa určí ako: 9 638,25 – (38 553,01: 4) = 0 €


Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (dôchodcu) § 11 ods. 6 zákona

ZD < 20 235,97, tak NCZDD = 4 579,26 (21 x ŽM) - dôchodok
ZD > 20 235,97, tak NCZDD = 9 638,25 (44,2 x ŽM) – (ZD daňovníka: 4) - dôchodok
*pod pojmom dôchodok sa rozumie starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok alebo predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia.

Príklad 4: Ak základ dane je 19 000 €, a výška vyplateného starobného dôchodku za rok 2022 (dôchodková dávka bola priznaná k 1.1.2020) bola v úhrnnej výške 4 360 €, NČZD sa určí ako: NČZDD = 4 579,26 - 4 360 = 219,26 €.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) § 11 ods. 3 písm. a) zákona

ZD < 38 553,01 (176,8 x ŽM) + manželka nemá žiadne príjmy, tak NČZDM = 4 186,75
ZD < 38 553,01 (176,8 x ŽM) + manželka má príjmy menšie ako 4 186,75, tak NČZDM = 4 186,75 – príjmy manželky
ZD < 38 553,01 (176,8 x ŽM) + manželka má príjmy viac ko 4 186,75, tak NČZDM = 0

Príklad 5: Ak základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje daňovú úľavu na manželku, je 20 000,00 € a:
· vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné sú vo výške 0, NČZDM je 4 186,75 €
· vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné sú vo výške 1 500,00; NČZDM sa určí ako: 4 186,75 - 1 500,00 = 2 686,75 €.
· vlastné príjmy manželky sú vo výške 4 500,00 €, NČZDM je 0 €.

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) § 11 ods. 3 písm. b) zákona

ZD > 38 553,01 (176,8 x ŽM) + manželka nemá žiadne príjmy, tak NČZDM = 13 825,00 (63,4 x ŽM) – (ZD daňovníka : 4)
ZD > 38 553,01 (176,8 x ŽM)) + manželka má príjmy menšie ako 4 186,75, tak NČZDM = 13 825,00 (63,4 x ŽM) – (ZD daňovníka : 4) – príjmy manželky

Príklad 6: Základ dane daňovníka je 40 000 €. Uplatňuje si uplatňuje daňovú úľavu na manželku, ktorá bola od 1.6.2022 do konca roka 2022 v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a poberala vlastné príjmy znížené o zaplatené povinné poistné vo výške 1 000 €, NČZDM sa určí ako:
{[13 825,00 – (40 000 : 4)] – 1 000} : 12 x 7 = 2 825 : 12 x 7 = 235,42 x 7 = 1 647,94 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

3
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

Riešenie témy "Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

Riešenie témy "Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

Riešenie témy "Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022

Riešenie témy "Daňové vzorce na vykonanie RZD za rok 2022" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu