Zavrieť

Porady

Kupno predajna zmluva

Manželka predala švagrinej 1.16Ha ornej pody za dohodnutu sumu.Avšak po 2rokoch sme zistili že švagrina sa dostala aj k dalšiemu množstvu ornej pody čo jej manželka nepredala.Je spravena kupna zmluva ktoru manželka nema.Ako postupovať aby sme sa dozvedeli čo vlastne kupna zmluva obsahuje.Svagrina sa vyhovara že ju niekde stratili...možme si vypytať kopiu kupnej zmuvy na katastralnom urade?Jedna sa zrejme o podvod ktory musime doriešiť.
ivka70 manzelka este stale vlastni nejaku cast ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  zo zákona tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/162/20230201

  § 8 Katastrálny operát - obsahuje (1)c zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, ...

  § 68 Verejnosť katastrálneho operátu
  (3) Verejnosť zbierky listín je obmedzená. Prístup k listinám uloženým v zbierke listín sa umožňuje len vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ich právnym predchodcom a právnym nástupcom.

  Manželka je priamo právnym predchodcom súčasného vlastníka, účastníčka zmluvy. Má právo vidieť zmluvu, najmä ak je podozrenie na faľšovanie zápisu. Prečítaj si aj iné, napr.
  § 70 Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
  (1) Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.
  romana147 hodnovernosť
  bol som pri tom , ked baby z PK našli , že zo 138 dielov rolí bolo zápisom zdedených IBA 137
  (V ROKU 1907 ! )

  pavol54 je offline (nepripojený) pavol54

  pavol54
  zápis na katastri sa robí na základe predloženej kúpnej zmluvy

  wilby je offline (nepripojený) wilby

  wilby
  Zakon vravi, že

  Kataster nehnuteľností je štátny informačný systém o nehnuteľnostiach, súčasťou ktorého sú aj vlastnícke a iné práva k nehnuteľnostiam. V záujme ochrany vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam je potrebné, aby vlastník nehnuteľnosti bol jednoznačne určený, a preto je potrebné, aby bol označený menom, priezviskom, prípadne rodným priezviskom, dátumom narodenia, rodným číslom a miestom trvalého pobytu. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. súhlas dotknutej osoby, teda vlastníka, so spracúvaním jeho osobných údajov v katastri nehnuteľností sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Týmto zákonom je novela katastrálneho zákona, ktorá ustanovuje zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb. Vlastníkovi sa však umožňuje, aby mu správa katastra pri nahliadnutí do katastrálneho operátu alebo pri vydávaní výpisov z katastra nehnuteľnosti či už vo forme verejnej listiny alebo neverejnej listiny poskytla aj údaj o rodnom čísle.
  Do zbierky listín majú právo nahliadať len taxatívne vymedzené osoby, a to:
  -- vlastníci,
  -- iné oprávnené osoby, ktorými sú osoby oprávnené oprávnených z práv k nehnuteľnostiam -- správca majetku štátu, správca majetku obce, nájomca, oprávnený z práv k cudzím veciam,
  -- osoby vykonávajúce geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu,
  -- osoby, ktoré vyhotovujú geometrické plány alebo vytyčujú hranice pozemkov,
  -- osoby vykonávajúce znaleckú činnosť v odbore geodézie, kartografie a katastra,
  -- osoby, ktoré vyhotovujú cenové mapy.
  https://hnonline.sk/prakticke-hn/102...alneho-operatu

  romana147 je offline (nepripojený) romana147

  romana147
  Toto nie že "brat na brata", ale skôr
  sestra na sestru urobila habaďúru

  alebo je manželka jednoduchšieho VZRASTU = PODPÍSALA / NEMÁ

  ps podla mena a k.ú. si na "kapor" vieš pozrieť vlastníctvo hocikoho // je tam aj právny titul nadobudnutia !
  Naposledy upravil romana147 : 14.03.23 at 05:55

  Kupno predajna zmluva

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.