Zavrieť

Porady

Dedicske konanie - novoobjaveny majetok

impulzívny optimista
Ahojte poradaci, nemate nahodou niekto vzor navrhu na zacatie konania o novoobjavenom majetku porucitela?
Dakujem za pomoc.
Usporiadat
aidalen aidalen

aidalen je offline (nepripojený) aidalen

impulzívny optimista
fakt nikto?
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

Ak nemožeš zohnať,možeš o to požiadať notára,ktorý ti to spíše a odošle na súd.
1 0
rada rada

rada je offline (nepripojený) rada

aidalen
fakt nikto?
Je to iba VZOR. Treba upraviť podľa vlastných podmienok.
Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
(§ 460 OZ a § 175x O. s. p.)

Okresnému súdu
………………….


navrhovateľka: …………………………………………

návrh
na prejednanie novoobjaveného majetku

I.

Moja matka …………………, nar. ……………………., naposledy bytom ………………………. zomrela ………………………...

Dôkaz: Úmrtný list
Dedičstvo po menovanej poručiteľke – nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. ………………. – dom číslo ……….. a dvor vo výmere ………… m2 a parc. …………5 – záhrada vo výmere ………… m2, ktoré poručiteľka vlastnila v celosti, som nadobudla ja. Uvedená skutočnosť vyplýva z rozhodnutia ……………………………… z ……………………., č.k. ……………………... Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť …………………...

Dôkaz: Spis ………………………….


II.

Nedopatrením došlo k tomu, že v pôvodnom dedičskom konaní po mojej matke (vedenom na bývalom …………………………………… pod sp. ………………………) nebola prejednaná ďalšia nehnuteľnosť nachádzajúca sa ……………………….. parc. č. ……………. – záhrada vo výmere …………………. m2. Predmetná nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností vedená na meno mojej matky. Podľa znaleckého posudku znalca ……………………….. predmetná záhrada má hodnotu ………………… Sk.

Dôkaz: Výpis z katastra nehnuteľností LV č. ……………….
Znalecký posudok ………………………..


III.

Záhradu, ktorá v pôvodnom dedičskom konaní po poručiteľke nebola prejednaná, chcem predať, no zatiaľ nemôžem preukázať, že som ju nadobudla do svojho vlastníctva.
Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol toto


uznesenie:

Súd potvrdzuje nadobudnutie dedičstva – nehnuteľnosti v kat. úz. ………………, vedenej na LV č. …………………….ako parc. č. ………………. – záhrada vo výmere ……………. m2 po poručiteľke ……………………….j, zomrelej …………………., jedinej dedičke ………………….., bytom v ................................ ..V ……………. 2007
2 0
aidalen aidalen

aidalen je offline (nepripojený) aidalen

impulzívny optimista
velka vdaka
0 0
SlavaK SlavaK

SlavaK je offline (nepripojený) SlavaK

Ahojte.
Prosim o radu, kde podavam navrh na sud pri novoobjavenom majetku? V mieste trvaleho pobytu, alebo, kde sa nehnutelnosť nachádza?

Vopred ďakujem.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Daj návrh na okresnom súde, ktorý potvrdil pôvodné dedičstvo. Ak by súd rozhodol o inej miestnej príslušnosti, bude ti to oznámené.
2 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

Poprosím o radu ohľadom novoobjaveného majetku.Po otcovi bolo dedičské konanie v r. 2005,ale mal napísaný závet,kde dedili deti,ale časť pozemkov,ktoré sa nachádzali ďalej od bydliska dedili jeho súrodenci.Teraz sa ešte jeden pozemok objavil a chcem sa opýtať,keď podáme návrh na súd,ten to pridelí notárovi,tak tento notár pozve k prerokovaniu tohoto dedičského len nás deti,alebo všetkých,čo boli zahrnutí v riadnom dedičskom konaní t.j. aj jeho súrodencov. Ďakujem
0 0
bubkoch bubkoch

bubkoch je offline (nepripojený) bubkoch

ilona Pozri príspevok
Poprosím o radu ohľadom novoobjaveného majetku.Po otcovi bolo dedičské konanie v r. 2005,ale mal napísaný závet,kde dedili deti,ale časť pozemkov,ktoré sa nachádzali ďalej od bydliska dedili jeho súrodenci.Teraz sa ešte jeden pozemok objavil a chcem sa opýtať,keď podáme návrh na súd,ten to pridelí notárovi,tak tento notár pozve k prerokovaniu tohoto dedičského len nás deti,alebo všetkých,čo boli zahrnutí v riadnom dedičskom konaní t.j. aj jeho súrodencov. Ďakujem
novoobjavené dedicstvo, ktoré nebolo v závete, budu dedit tí dedici, ktorí by toto dedicstvo dedili v case smrti porucitela zo zákona ...
0 0
ilona ilona

ilona je offline (nepripojený) ilona

bubkoch Pozri príspevok
novoobjavené dedicstvo, ktoré nebolo v závete, budu dedit tí dedici, ktorí by toto dedicstvo dedili v case smrti porucitela zo zákona ...
Podľa tejto odpovede budú na dedičské konanie ohľadom novoobjaveného majetku pozvané len jeho deti. Jedná sa mi o to,že súrodenci otca sú už zomretí a chcela som vedieť,či budú musieť zaťažovať aj ich deti keď niektoré sú aj v cudzine a ten pozemok nie je veľký,bolo by im to určite len na obtiaž.
0 0
LILIEZ LILIEZ

LILIEZ je offline (nepripojený) LILIEZ

ahojte poraďáci,
Po smrti mojej starej matky (r. 1991) bolo zistené, že nevlastnila žiadny majetok z katastrálneho územia, v ktorom žila. Dedičské konanie tak bolo skončené.
Predtým však žila v inom katastrálnom území (Žilina), kde nadobudla nejaký majetok(prevažne pozemky, ornú pôdu), o ktorých ale nikto zo šiestich detí nevedel.
V roku 2011 sa objavil človek, ktorý by chcel tieto pozemky kúpiť a tým sme sa dozvedeli o existencii majetku. Moje otázky sú:
1. je potrebné podať návrh na obnovu dedičského konania alebo návrh na dedičské konanie o novoobjavenom majetku?
2. sú potrebné listinné dôkazy... (myslím, že úmrtný list, číslo konania, v ktorom prejednával súd, že žiadny majetok stará mama nemala a asi aj LV z katastra zo Žiliny, na ktorom figurujú predmetné pozemky), aké ešte iné listinné dôkazy?
3. je potrebný aj znalecký posudok k predmetným pozemok?
4. podať to na okresný súd tam kde prebiehalo prvé konanie o dedičstve alebo tam, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú?
5. je určená lehota, po ktorej by nebolo možné niečo takéto podať?
6. dedičov by malo byť 6 - t. j. deti, nakoľko manžel už nežije...môže ich na základe plnomocenstva zastupovať jeden z nich, alebo ich treba všetkých šesť uvádzať v návrhu? (majú záujem napísať dedičstvo na jedného z nich, z dôvodu ľahšej manipulácie, ten by ich následne vyplatil)
Za vaše odpovede vopred ďakujem.
Prajem Vám príjemný deň.
0 0
LILIEZ LILIEZ

LILIEZ je offline (nepripojený) LILIEZ

Ahojte,
naozaj tu nie je niekto kto by mi vedel v tejto téme poradiť?
Ďakujem
0 0
pepsikova pepsikova

pepsikova je offline (nepripojený) pepsikova

...originál...
..však odpovede máš v príspevku 7 a 9...
0 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Ja? Muž.
Ja mám iný problém, nie vlastnou vinou som sa stal dedičom, nejakých pozemkov (lesy, lúky, polia) vyzerá to na zemepána, ale nie je to tak. Preto ma zaujíma čo s takým dedičstvom a či z takéhoto dedičstva vyplýva aj nejaká povinnosť, ako platiť nejaké dane a či čo. Lebo ani neviem čo vlastne mám, v notárskom zápise sú iba nejaké podielové časti, ale kde sa konkrétne nachádza môj meter štvorcový neviem. Súrodenci súhlasili s notárkou aby to napísali na mňa, ja som bol na dovolenke, to budem musieť platiť za to čo nie je moje? Vôbec sa v tom nevyznám. Budem vďačný za akýkoľvek poznatok.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Nebudeš platiť, zrejme to všetko platia užívatelia, je treba zistiť, kto to je. Aj si pohľadaj na internete - sú rôzne súdne spory medzi vlastníkmi a užívateľmi, možno ti poradia bližšie tí skúsení. Podľa mňa by si mal dostávať nejakú odplatu.
Tvoj meter štvorcový nenájdeš, ak ide o spoluvlastníctvo. Zisti si, v akom pozemkovom spolku si a prevezmi vedenie
4 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

Mária27 Pozri príspevok
Nebudeš platiť, zrejme to všetko platia užívatelia, je treba zistiť, kto to je. Aj si pohľadaj na internete - sú rôzne súdne spory medzi vlastníkmi a užívateľmi, možno ti poradia bližšie tí skúsení. Podľa mňa by si mal dostávať nejakú odplatu.
Tvoj meter štvorcový nenájdeš, ak ide o spoluvlastníctvo. Zisti si, v akom pozemkovom spolku si a prevezmi vedenie
Mária, prosím, vieš poradiť spôsob ako sa zisťuje to podčiarknuté ? mám ten istý problém.
Ďakujem
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Zákon 181/1995 Z.z. (o pozemkových spoločenstvách)
§ 2

(1) Pozemkovým spoločenstvom (ďalej len "spoločenstvo") sa rozumie

a) lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov majetku bývalých urbarialistov (urbárnikov), komposesorátov a podobných právnych útvarov, /1/ ktoré sa vydali podľa osobitných právnych predpisov /2/ a boli obnovené ku dňu účinnosti tohto zákona,
b) lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov, /3/
c) pozemkové spoločenstvo založené podľa tohto zákona.

(2) Členom spoločenstva podľa odseku 1 sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti.

§ 11 (2) Spoločenstvo podľa odseku 1 vzniká dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie príslušný obvodný lesný úrad.


Vyhľadaj si na katastri svoje meno v danej oblasti, daj vytvoriť zostavu z LV a uvidíš všetkých spoluvlastníkov, skús sa spojiť.
4 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Ja? Muž.
Spoluvlastníkov viem, je to na Osvedčení o dedičstve, ale neviem, kde sa presne tie pozemky nachádzajú, či sú zastavané a kto ich užíva. Keď som kupoval záhradu alebo garáž, tak na geometrickom pláne bola jasne vyznačená moja parcela, ale tu nič, iba nejaké čísla LV-čok a tie nepovedia viac.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Na tých LVčkach sú aj čísla parcel, na katasterportal niekedy aj funguje mapa. Ale tvoju parcelu nenájdeš, lebo si spoluvlastníkom celého pozemku. Spoj sa so spoločenstvom, tí majú určite podrobnosti.
5 0
Katy a R Katy a R

Katy a R je offline (nepripojený) Katy a R

No v prvom rade treba zistiť, čo je s tými pozemkami? určite to rodina vie
lebo môže obhospodarovať spoločenstvo .. alebo aj roľnícke družstvo .. alebo nejaký SHR, ktorý berie dotáciu .... alebo aj nikto
Vlastník pôdy je povinný oznámiť aj zmenu majiteľa a spraviť v januári nasl.
roka DP (obec)
Pri spoločenstvách neviem ... ale ak pôdu obhospodaruje družstvo ... tak sa ti asi ozvú .. kôli prenájmu .. v tom prípade platia oni aj dane a nejaký prenájom (väčšinou v naturáliách, alebo aj nič).
Ak to obhospodaruje nejaký SHR .. tak tiež by si mal spraviť nájomnú zmluvu... a dohodnúť nájomné.
Ale v prvom rade zistiť, či je to prenajaté ...a dokedy? .. podľa toho sa zariadiš.
0 0
Gapo Gapo

Gapo je offline (nepripojený) Gapo

Ja? Muž.
Vidím, že lepšie je nemať nič a je po starostiach.
Aj tak ďakujem za snahu
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať