Zavrieť

Porady

ekonomické výrazy v angličtine

Už viackrát som potrebovala zistiť nejaký výraz v angličtine, a pomôcť som si vedela len so slovníkom, ktorý má samozrejme nejaké obmedzenia. Okrem toho sa v praxi určité výrazy prekladajú inak, ako jednotlivé slová. Tak dúfam, že si budeme aj naďalej pomáhať.

Potrebujem preložiť, alebo kratšie vysvetliť pojem reprezentačné náklady.

Za každú odpoveď ďakujem.
Usporiadat
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

representing expenses
(prave som na ICQ s dcérou, ktorá žije v Anglicku, tak to mam priamo od nej, este teple)
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Tak budem pokračovať. Môže byť....?

reprezentačné náklady - entertainment expenses

entertainment - pohostenie; uspokojovanie osobných potrieb

Je ešte niekto, kto súhlasí s Fany?
Naposledy upravil Gabi03 : 22.02.07 at 12:27
0 0
Fany Fany

Fany je offline (nepripojený) Fany

Gabi03 Pozri príspevok
Tak budem pokračovať. Môže byť....?

reprezentačné náklady - entertainment expenses
no entertainment je vraj zábavný, ako napr. v TV zábavný program. Tak tento príspevok radšej vymaž, aby niekoho neplietol.
0 0
suzuka suzuka

suzuka je offline (nepripojený) suzuka

Nesuhlasim s Fany. Entertainment expenses je spravne.
Tu je citat z danovej prirucky (USA):
"Entertainment expenses. You may be able to deduct
business-related entertainment expenses for entertaining
a client, customer, or employee. In most cases, you can
deduct only 50% of these expenses.
The following are examples of entertainment expenses.
• Entertaining guests at nightclubs, athletic clubs, or sporting events.
• Providing meals, a hotel suite, or a car to business
customers or their families."
0 0
martinaj martinaj

martinaj je offline (nepripojený) martinaj

suzuka Pozri príspevok
Nesuhlasim s Fany. Entertainment expenses je spravne.
Tu je citat z danovej prirucky (USA):
"Entertainment expenses. You may be able to deduct
business-related entertainment expenses for entertaining
a client, customer, or employee. In most cases, you can
deduct only 50% of these expenses.
The following are examples of entertainment expenses.
• Entertaining guests at nightclubs, athletic clubs, or sporting events.
• Providing meals, a hotel suite, or a car to business
customers or their families."
Súhlasím, že nie je možné súhlasiť s Fany.

representation = zastupovanie a teda "representation costs" sú náklady na zastupovanie a nie reprezentačné náklady. Entertainment expenses/costs je správny výraz.

1. Aj s krátkym prekladom sa radšej obráťte na odborníka.
2. Doslovné preklady nie sú vždy správne.
3. Slová, ktoré v AJ a SJ znejú podobne, nemajú ten istý význam.
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Objednávky, dodávky a fakturácia
Orders, deliveries and invoicing / billing

informujte nás prosím
please, let us know

fakturačné pokyny
invoicing instructions

objednávka
order

vyššie uvedené
aforementioned / above mentioned

samostatná faktúra
separate invoice

spoločná faktúra
joint invoice

faktúra na tovar
invoice for goods

vystaviť faktúru
make out an invoice

colná deklarácia
customs declaration

požadovať
request

ak sa uvádza nižšie
as given below

obratom
by return

doklady
documents

colné prerokovanie
customs clearance

doložka
clause

položka
item

zrážka
deduction

cena
price

prirážka
markup / surcharge

podľa
according

potvrdenie objednávky
order confirmation

posledná dodávka
last order

pri vystavovaní faktúry nastala chyba
when making out the invoice, an error has been made

... malo byť správne uvedené
... should correctly read

celková fakturovaná čiastka sa mení na ...
the total value of invoice is thus changed to ...

cena zostáva nezmenená
the price remains unchanged

zmena fakturovanej čiastky
alternation of the invoiced amount

dovoľujeme si Vás upozorniť na ...
please note, that ...

špeditér
forwarding agent

hmotnosť
weight

objem
volume

aby sa predišlo možným problémom ...
in order to avoid any difficulties

považujte našu faktúru za neplatnú
pleas, consider our invoice null and void

dobropis
credit note

v prípade potreby
if necessary

oprava
correction

v súlade s ...
in accordance with ...

v odvolávke na ...
we refer to ...

korešpondencia
correspondence

vzorka / exemplár
specimen

osvedčenie o pôvode
certificate of origin

poistka
insurance policy

potvrdenie
receipt

konzulárna faktúra
consular invoice

zákazník
customer

expedícia tovaru
dispatch of the goods

v najbližšej pošte
by next mail

definitívna faktúra
final invoice

k zásielke boli priložené nasledujúce doklady ...
following documents were enclosed with the consignment

kamión
truck / lorry

avízo
advice note

nevyžiadaná ponuka
unsolicited offer

obchodný list
sales letter

zaslanie objednávky
placement of an order

„papierovačka“
paperwork

vybaviť objednávku
process / fill an order

prosím, uveďte ...
please indicate ...

zaslali by ste nám ...
please, would you send ...

potvrdiť príjem platby
confirm, that the payment has been received

spôsob úhrady
method of payment

objednávka sa vystavuje s kópiou
order form is made in duplicate

odsúhlasiť si plnenie objednávky s prijatou dodávkou
check the order against the goods received

faktúra obsahuje rozpis objednaných a odoslaných položiek
invoice itemizes the goods ordered and shipped

náklady na balné
cost of packing

poistné
insurance expenses

cieľová krajina
country of destination

manipulovať
handle

s týmto tovarom neobchodujeme
we don´t handle that type of product

poslať
send / mail

provízia
commision

vyrovnať účet
settle an account

zaslať
ship

dobropis
credit memo

predložiť faktúru
submit an invoice

dátum splatnosť
due date

prosíme o odoslanie dodávky na nižšie uvedenú adresu
please, deliver the consginment to the adress below

faktúra bola vystavená vo vyššej sume než mala byť
the invoice contains an overcharge

splatné na konci obdobia
payable in arrears

mena
currency

okamžitá dodávka
immediate delivery

špedičné oddelenie
shipping department

zásoby na sklade
stock on hand

mať na sklade
carry in stock

máme záujem o ...
we were impressed by ...

objednať
place an order

očakávame ... zľavu
we would expect ... discount

tovar na skúšku
goods on approval

ďakujeme za váš list z ... 2007 v ktorom ste prejavili záujem
thank you for your enquiry of ... 2007 in which you asked about

potešil nás Váš záujem
we were plased to hear tha you were impressed

tešíme sa na Vašu ďalšiu objednávku
we are looking forward to your next order

v prípade ďalších otázok, kontaktujte prosím ...
if you have any further questions, please contact ..

posielame Vám objednávku číslo ...
please find enclosed our Order No. ...

sprievodný list
covering letter

zľava pri zrýchlenej úhrade
discount for prompt settlement

radi by sme upozornili na ...
we advise ...

oneskorenie
delay

dodávka podľa harmonogramu
scheduled delivery

ďakujeme za Vašu objednávku č. ... ktorú sme dnes obdržali
thanky you for your order No. ... which we received today

boli by sme radi
we would be gratefull

čo najskôr
at your earliest possible convenience

najbližší možný dodací termín pre položku ....
earliest delivery date for ....

oznámte nám prosím, či môžete dodať tieto položky do (10) dní
please, inform us, whether you can deliver thes items within (ten) days

vopred ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali našej objednávke / žiadosti
thank you in advance for you attention to our order / inquiry

na základe nášho dnešného telefonického rozhovoru
with reference to our telephone call this morneng

s radosťou Vám oznamujeme, že ...
we are pleased to let you know that ...

neváhajte nás kontaktovať
plese, feel free / do not hesitate to contact us

naše očakávania
our expectations

za predpokladu, že ...
provided that ...

kvôli ...
owing to / because / since

za prípadné škody ponesiete zodpovednosť
wyou will be held liable for any damages (caused!

boli by sme Vám vďační za rýchlu odpoveď
we would appreciate a prompt reply

čo nám umožňuje poskytnúť Vám zľavu 6%
which enables us to grant you a discount of 6 %

tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu v budúcnosti
we look forward to doing business with you again in the future

týmto Vás informujeme o vypovedaní zmluvy medzi ...
this is to notify you of the cancelllation of the contract between

všeobecné podmienky predaja
general conditions of sale

bod 8 obchodnej zmluvy
clause 8 of the business contract

akékoľvek oneskorenie oprávňuje zákazníka/dodávateľa stornovať objednávku
any delay entitles customer / contractor to cancel the order

nemáme inú možnosť než ...
we have no alaternative but to ...

akceptujeme vaše podmienky dodávky
we accept your terms of delivery

platba sa vykoná bankovým prevodom
payment will be made by bank transfer

Vašu objednávku sme odovzdali expedičnému oddeleniu
we have passed on your order to our despatch department

dúfame že dodávka bude zodpovedať vašim očakávaniam
we trust that the goods will meet your expectations

dodávka bude odoslaná zajtra
the order will be despatched tommorow

neodvolateľný akreditív
irrevocable letter of credit

budeme nútení objednávku zrušiť
we will unfortunatelly be obliged to cancel the orde

v súlade s podmienkami Vašej ponuky z 9. Apríla, vám zadávame objednávku
on the basis o the tarmes quoted in your offer dated April 9, we are pleased to place an order

na základe Vašej ponuky z 3. Júna, radi by sme si objednali ...
we reffer to your offer of June 3, and would like to place an order for

zľava pri platená v hotovosti
cash discount

vo výške ...
amounting to ...
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Reklamácie
Claims

akonáhle obdržíme ...
as soon as we receive ...

balenie
packing

bezdôvodný
unfounded

bližšie údaje
further details / mode detailed information

číslo reklamácie
claim number

do (dvoch týždňov)
within (two weeks/fourteen days/fortnight)

dodávka
delivery

dodávka podľa faktúry
delivery against invoice

dohodnuté technické podmienky
agreed technical specifications

došlo k ...
a(n) ... occurred

dôkaz
evidence

dôvod pre ...
reason for ...

dvojmo
in duplicate

hneď ako to bude možné
as soon as possible

chýbajúca položka
missing item

ihneď
immediately

je nám ľúto, že sme Vám spôsobili
we are sorry, that we caused you

krytá poistením
covered by/under insurance

ľutujeme, že ...
we are sorry, that

mať povinnosť nahradiť škodu
be liable for damages

možnosti uskutočnenia dodávky
dispatch options

náhrada škody
compensation / indemnification / recovery

nahradiť škodu
compensate a damage

nárok (uznaný)
title

nárok (vznesený)
claim

nasledujúci
following

nedbanlivosť
negligence

nepatrná vada
negligible fault

nepredvídané okolnosti
unforeseen circumstances

neskorý
late

neúplný
incomplete

nevylučujeme že,
we cannot rule out the possibility, that

obchodné podmienky
terms of trade

objasniť
clarify

očakávame
we are awaiting

oddelenie reklamácií
complaints department

odmietnuť reklamáciu
refuse a claim

odpovedať na reklamáciu
answer a claim

ohlásenie
notice / notification

ohlásiť
declare / report

omylom
by mistake

oneskorenie (dodávky)
delay (in the delivery)

úplne oprávnený / opodstatnený
fully justified

obojstranne prijateľné riešenie
solution acceptable to both parties

vo vašom liste z ...
in your letter of .

spravodlivé riešenie
fair solution / deal

dospeli sme k názoru, že
we came to the conclusion, that

ospravedlňujeme sa za ...
we apologize for ...

osvedčenie
certificate

overiť
check

písomne
in writing

plomba
seal

podať reklamáciu
lodge a claim

podrobne
in detail

posúdenie reklamácie
evaluation of the claim

potvrdiť oprávnenú sťažnosť
uphold a complaint

požiadali sme ...
we have requested ...

prehlásenie
statement

prejednať
discuss

navrhujeme
we suggest

poskytnúť zľavu
allow a reduction

uhradiť výdavky
cover expenditures

sme ochotní uznať
we are willing to recognize

vzhľadom k týmto okolnostiam
in view of theses circumstances

prekvapuje nás, že
we are surprised, that

presný opis
exact description

prešetrujeme ...
we are making inquiries ...

preukázať
prove

preukazný dôkaz
proof

pripomíname
we would like to point out

pripustiť
admit

prípustný
legitimate

prosím, informujte nás
please, let us know

protokol
report

reklamácia
complaint/claim/reclamation

reklamácia bola uplatnená
claim has been made

reklamácia kvality
quality complaint

reklamačný list
letter of complaint

reklamovaná vada
defect under claim

reklamovaný tovar zaslaný naspäť
return

reklamovať (písomne)
file a complaint

rezervy na reklamačné konanie
sales returns provisions

spokojný zákazník
satisfied customer

sťažnosť na nekompletnosť dodávky
complaint regarding the quantity

škoda
damages

škoda veľkého rozsahu
extensive damage

technická dokumentácia
technical documentation

trojmo
in triplicate

urovnať reklamáciu
settle a claim

uspokojiť nároky
satisfy demands

uspokojivý
satisfactory

utrpieť škodu
suffer a damage

uznanie nároku
acknowledgement of a claim

uznať
admit

v stanovenej lehote
in due time

vada
deficiency

Vaša reklamácia zo dňa ...
your claim of .

vašu reklamáciu okamžite prešetríme
we will examine your claim immediately

vrátenie peňazí
refund

vyhovieť reklamácií
meet a claim

vyhovieť rozsudku
satisfy judgment

vyjadrenie
comment

doteraz
so far

naše doterajšie dobré vzťahy
our previous good relations

vzhľadom k ...
in view of

vyriešiť reklamáciu
settle a claim / handle a complaint

výsledok
result / outcome

vyžiada si viac času
will take more time

vznikla škoda
damage has arisen

vzorka
sample

záležitosť
matter / issue

zámena
mix-up

zamietnuť
reject

zásielka
consignment

zástupca (obchodný)
(sales) representative

závada
defect

záznam
survey

zhoršenie kvality
deterioration in quality

zodpovedný pracovník
person responsible

domnievame sa, že
we believe, that

zanedbateľný rozsah
negligible degree

predložené
submitted

schválené
approved

zistili sme, že
we have ascertained / found, that

nepresné
inexact

dodávka bola uskutočnená presne v súlade
delivery has been made exactly according to

uprednostnili by sme
we prefer

pokyny
instructions

osobné jednanie
personal discussion

nižšia cenová kategória
lower price category

zasielame Vám dobropis
we are sending you credit not

zodpovedajúci rozdiel
respective difference

omylom dodané inému zákazníkovi
delivered by mistake to another customer

v našom sklade
in our warehouse

v rovnakej cenovej kategórii
in the same price category

po odoslaní tovaru z nášho skladu
after the goods has been dispatched from
our warehouse

obsah
content / volume

k ... došlo pravdepodobne počas prepravy
. probably arose during the transport

vydať ...
hand over .

rozdiel (nižší stav) v hmotnosti
shortage in weight

náhradná (dodávka)
replacement (delivery)

zdarma
free of charge

overili sme
we have examined

starostlivosť
care

nepríjemnosti
inconveniences

značný
considerable

termín dodávky bude posunutý
delivery time would be postponed

nový termín dodávky
new delivery time

chceli by sme Vám (pripomenúť)
we would like to (remind) you

v záujme (niečoho)
in the interest of

značný
considerable

formulácia
wording

súhlasíme s úhradou všetkých súvisiacich
nákladov
we are willing to pay or expenses involved

na úhrade straty by sa mali rovným dielom
podieľať obe zúčastnené strany
settlement of loss should be shared equally
by both parties

nesprávny
incorrect

formálna chyba
formal error

prehliadnutie
oversight

dohodnuté podmienky
agreed conditions/terms

v zásade uznávame
in principle we recognize

rozsah škody
extent of the damage

bez ohľadu na ...
in spite of .

tovar bol doručený v poriadku
goods were delivered in order

nasledujúce riešenie
following solution

cenník
price list

jednoznačne doložený
unambiguously evidenced

zodpovedať
correspond

ponúkame zľavu ... %
we offer a reduction of . %

zľava ... % z faktúrovanej čiastky
reduction of . % of the invoice value

colné prejednanie
customs clearance

vykonať nápravu
put it right

z obchodných dôvodov
for business reasons

náš návrh na riešenie reklamácie
our suggestion for resolving the claim

prikladáme
we enclose

týmto považujeme Vašu reklamáciu za
definitívne vybavenú
by this, we consider your claim to be
definitely settled

zamietnuť
turn down

nesprávne
inappropriately

snažíme sa vybaviť
we are trying to arrange

v záujme (niekoho)
on behalf of

protinávrh
counter-proposal

váš návrh nanešťastie nemôžeme akceptovať
unfortunately, we cannot accept your proposal

návrh je pre nás neprijateľný
the proposal is unfortunately not acceptable to us

vystaviť dobropis
make out a credit note

rozumné podmienky
reasonable terms

prijateľné podmienky
acceptable terms

bolo by možné urovnať reklamačný nárok ... ?
would it be possible to settle the claim

nesúhlasíme
we do not agree

ako je uvedené nižšie
as state below

prosíme, aby ste
will you please,

použiteľný
usable
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

CENY
PRICES

cena
price (aj prenesene, výnimkou je cena ktorá je niekým alebo v meno niekoho udelená, vtedy sa používa „prize“, napríklad „Nobelova cena“ je „Nobel prize“)

lacný
cheap (platí aj v prenesonom slova zmysle)

drahý
expensive

kalkulovať
calculate (ale kalkulovanie nákladov je „costing“)

berte alebo neberte
take it or leave it

trhový
market

cenová regulácia
price control

bezcenný
worthless (pozor, „priceless“ znamená presný opak – „nevyčísliteľnej hodnoty“)

má hodnotu ...
it is worth ....

neoceniteľný
invaluable

záverečný kurz
closing price

cena vychádzajúca z úrovne výrobných nákladov
cost price

polovičná cena
half-price

„za babku“ (vo význame „šialene nízka cena“)
knockdown price

cena podľa cenníka
list price

cenová vojna
price war

cenovka
(price) tag

maloobchodná cena
retail price

predajná cena
selling price

vstupné
admission (price)

ponuková cena
bid (price)

cena pri hotovostnej úhrade
cash price

ponuka
offer

zlacnený
cut-price; off-price; at reduced price

cenová súťaž
price competition

znižovanie cien
price cutting/reduction

zmrazenie cien
price fixing

cenová hladina
price level

cenník
price list

cenová vojna
price war

nákupná cena
purchase price

obstarávacie náklady
cost

intervenčná cena
support price

cena za jednotku
unit price

zrážka z ceny / rabat
abatement

poskytnúť rabat
allow an abatement

výhoda
advantage

vnútropodniková zúčtovacia cena
transfer price

úprava
adjustment

záloha na cenu
advance on a price

dohodnutý
agreed

rozbor
analysis

priemer
average

výhodná cena
bargain price

čierny trh
black market

paušálna cena
blanket price

cena pri objednaní vopred
booking price

kurz
rate

objektívna hodnota
fair value

čistá realizačná hodnota
net realizable value

metóda maloobchodného predaja (pri nej sa zásoby na sklade oceňujú tak, že sa na od stavu prijatých zásob odpočíta určité percento tržieb)
retail method

vážený aritmetický priemer
weighted average

metóda váženého aritmetického priemeru
AVCO (method)

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najstarších cien po najaktuálnejšie
FIFO (First in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najaktuálnejších cien po najstaršie
LIFO (Last in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najvyšších po najnižšie
HIFO (Highest in, First out) method

metóda, pri ktorej sa na ocenenie spotreby zásob používajú skutočné ceny nákupu a to v poradí od najnižších po najvyššie
LOFO (Lowest in, First out) method

opcia
option

ku každej dodávke sa budú účtovať ešte náklady navyše
further cost will be charged per shipment

dodávky ktoré presahujú ...
deliveries, that exceed ...

ceny sú uvádzané v ...
prices are stated in ....

mena
currency

prirážka
surcharge

réžia
overhead

cena je vrátane nákladov na ...
price include ... charges

faktúra
invoice

obmedzená platnosť
limited validity

úplná úhrada
full payment

zmena uvedenej ceny je vyhradená
price indicated is a subject to change

spĺňať podmienky na ...
to be eligible to ...

splniť podmienky
meet the conditions

pokiaľ nie je dohodnuté inak
unless we agreed otherwise

prekážka na strane nášho dodávateľa
hindrance on our suppliers´ part

bez predchádzajúceho upozornenia
without (prior) notice

cena (tovaru) pri dodávke do zahraničia
oversea price

cena (tovaru) pri dodávke v domovskej krajine
domestic price

primeraná cena
reasonable price

nárok na zľavu majú objednávky nad ...
discounts are eligible for orders over ...

ponuková cena závisí od celkovej úrovne spotreby
price offer is based on overall consumption

ponúknuť nižšiu cenu
bid a lower price

slušná cena
decent price

zistiť cenu
find out a price

uvádzané ceny nezahŕňajú dodatočné náklady a poplatky
prices are excluding any additional costs and charges.

odpočítať z ceny
deduct from a price

cenový strop
price ceiling

cenový vodca
price leader

garantujeme najnižšiu cenu
lowest price guarantee

zľavy sú poskytované na všetky/vybrané ponuky
price discounts can be used in conjunction with selected/all offers.

vyššie uvedené ceny sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH
the prices above are shown inclusive of VAT at the appropriate rate.

celkové náklady objednávky budú
total order cost

skutočné ceny sa môžu líšiť od cien uvádzaných v cenníku
please note that the actual prices may differ from those displayed on the price list (zdvorilé upozornenie)

cenové rozpätie
price margin

prirážka
markup

referenčná cena
price of reference

oživenie kurzu
price rally

cena s objemovou zľavou
volume discount price

úhrn
grand total

za neprimeranú cenu
at a price (celé slovné spojenie)

za rozumnú cenu
at affordable price

mohli by ste uviesť Vaše súčasné ceny
could you quote your current prices

prah
threshold

výsledná cena dodávky zodpovedá podmienkam v čase prijatia objednávky
final price of delivery is the price in force at the time of us accepting your order

zásobovanie
procurement

náhly pokles cien
price slump

vyhradzujeme si právo zmeny ceny na základe nášho uváženia
we reserve the right to adjust prices at our discretion

zľavy je možné uplatniť iba počas stanoveného obdobia
discounts are only valid for the specified period.

akcia (v zmysle akciový predaj)
promotion

cenové podmienky
price terms

veľkoobchodná prirážka
wholesaler markup

cena z výroby
factory price

zahraničný trh
foreign market

peňažná náhrada
refund

aj keď je našou snahou, aby ceny v cenníku boli správne ..
whilst we endeavour to ensure the prices on our pricelist are as accurate as possible ...

najnižšia cena
bottom price
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Koncesie na poskytovanie (verejnoprospešných) služieb
(public) service concession arrangements

Cesty
roads

Výstavba
construction

Mosty
bridges

Väznice
prisons

Nemocnice
hospitals

vodárenské systémy
water distribution facilities

Rozpočet
budget

pridelenie na základe rozpočtu
budgetary appropriation

súkromní účastníci
private participants

vláda (vládne inštitúcie)
government

subjekt pôsobiaci vo súkromnom sektore
private sector entity

subjekt pôsobiaci vo verejnom sektore
public sector entity

zmluvná úprava
(contractual) arrangement

prevádzkovanie (zariadenia)
operating / maintaining a facility

byť upravený zmluvou
be governed by contract

poskytnúť/udeliť
grant

prevádzkovateľ (poskytovateľ služby)
operator

stanoviť ceny
set prices

v mene (v zastúpení)
on behalf

odovzdať
hand over

vlastníctvo
ownership

oprávnenie (ktoré nevyplýva z vlastníckych práv)
beneficial entitlement

nfraštruktúra
infrastructure

previesť práva
convey the rights

renovácia (infraštruktúry)
upgrade of an infrastructure

protihodnota
consideration

deficit
shortfall

platba
payment

služby
services

náklady na obstaranie kapitálu
borrowing costs

pôžičky / úvery
loans

úvery
credits

ovládať (mať pod kontrolou)
control

dostatočne
sufficiently

stupeň dokončenia
stage of completion

vyšší ako stanovený zisk
excess profit

platba na základe úhrady nákladov a fixného zisku
payment on a cost-reimbursable basis

platba po uskutočnení dodávky
payment after delivery

harmonogram čerpania (prostriedkov)
drawing schedule

položka
item

prebytok
surplus

zahrnúť ... do zmluvy
embody ... in the contract

dohadovať
negotiate

stanoviť jednotkovú cenu
determine unit price

podniky verejných služieb
utilities

dodávky (vody, plynu, energií)
utilities

diaľnica (s mýtom)
motorway (with toll)

odsúhlasiť rozpočet so skutočnými výdavkami
reconcile the budget with actual expenditures

bežná prevádzka
routine maintenance

zvýšenie produktivity
improvement of productivity

bezpečnostné mechanizmy
safeguards

kanalizácia
sewerage

odpadová voda / splašky
foul water

zákazník
customer

prenájom
lease

konzorcium
consortium / syndicate / joint venture

dohodnúť zákazku u externých dodávateľov
contract out

verejné obstarávanie
public procurement

účelovo založený subjekt
special purpose vehicle

podpísať zmluvu
sign a contract

dlh
debt

projekt pri ktorom súkromný investor vybuduje zariadenie/prevádzku poskytujúcu verejnoprospešné služby a po istom čase ju odovzdá do verejného vlastníctva
Build-Operate-Transfer

zdravotná starostlivosť
healthcare

súlad/nesúlad so stanovenými pravidlami
compliance / non-compliance

výkonnostné výsledky
performance outcomes

metóda posudzovania dosiahnutých výsledkov
evaluation method

referenčný parameter
benchmark

špecifikácia
feature

realizovať projekt
execute a project

neuspokojivé výsledky
unsatisfactory outcomes

dozor
supervision

podiel
share

doby výstavby
construction time

refundácia
reimbursement

obchodné partnerstvá verejného a súkromného sektoru
public private partnership (PPP)

verejná súťaž
tender

kolaudácia
approbation / approval of an building

pokuty a penále
fine and penalties

rozvodné systém
distribution systems

zostaviť rozpočet
draw up a budget

rozpočtový limit
budget cap

skrátiť rozpočet
cut the budget

stimulačná prémia
incentive

subdodávateľ
subcontractor

nehmotné aktíva
intangible assets

poskytovateľ koncesie
grantor

poskytovateľ
provider

užívacie právo
right of use
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Výber na pracovné pozície
Personnel appointments
„balík“ (napríklad výhod)
package
„teplé miestečko“
cushy job
absolvoval som
I graduated from
bude sa vyžadovať plnenie rôznych úloh
duties will be varied
cieľová odmena
OTE / on target earnings
čiastočný úväzok
part-time
ďalšie informácie
further information / other details
diplom
diploma
dobré mzdové ohodnotenie
good salary
dočasný pracovné miesto
temporary position
dochádzať (do zamestnania)
commute
dokázať pracovať s počítačom
be computer literate
doterajšia prax
job history / working history
dovolenka
holidays
dovolenka 8 týždňov ročne
eight weeks annual leave
hľadať prácu
seek a job
hľadať zamestnanie
look for a job
hovoriť plynulou angličtinou
speak English fluently
inzerát
advertisement
inzerovaný
advertised
jazykové schopnosti
language skills
kľúčová náplň práce
key responsibilities
konkurzná komisia
selection board
krstné meno
forename
kvalifikácia
qualifications / competence
lokalita
location
máme osobitný záujem o ...
we are particularly interested in a ...
mať na starosti ...
be in charge of ...
motivačný list
covering letter
mzda
wage
na odporúčanie (napr.: píšem Vám na odporúčanie ...)
I was recommended
na plný úväzok
full-time
nábor
recruitment
náborová akcia
recruitment campaign
nadčas
overtime
náplň práce
job responsibilities
neprijať uchádzača
turn down an applicant
nevyžiadaná korešpondencia
unsolicited letter
od uchádzača sa očakáva, že ...
it is expected, that candidate will ...
oddelenie ľudských zdrojov
human resources department
odmena
bonus
odmeňovanie
remuneration
odporúčanie
reference
oprávnená osoba
beneficiary
opustiť prácu
leave a job
plat
salary
podmienky
conditions
podmienky ktorých splnenie je vítané
desirable criteria
podrobnejšie informácie
further details
pohovor
interview
ponúkame ...
we offer ...
popis
description
poskytnúť
supply
povolanie
occupation
pozadie
background
pozícia
position / appointment / post
požadovaná prax
relevant work experience
požadované podmienky
essential criteria
pracovná príležitosť (napr. v inzerátoch)
opening
pracovná úloha
task / assignment
pracovná zmena
shift
pracovná zmluva
contract of employment
pracovné príležitosti
job opportunities
pracovný postup
advancement
pracujem pre tento podnik už ...
I have been with this company for ...
praktické schopnosti
skills
pravidelná práca počas dňa
nine to five job
predchádzajúce skúsenosti
previous experience
prehľad dosiahnutých výsledkov
track record
preukázať schopnosť ...
demonstrate ... skills
priezvisko
surname
prijať zamestnanie
accept a job
prijatie pracovnej ponuky
accepting a position
priložiť k listu
attach to the letter
program dôchodkového zabezpečenia
pension scheme
provízia
commission
rád by som sa uchádzal o miesto ...
I would like to apply for the position of ...
náročná práca
hands-on job
riešiť ...
handle ...
ročne
per annum
rodinný stav
marital status
schopnosť
ability
schopnosť orientovať sa v ...
good understanding of ...
schopnosť vyjednávať
negotiation skills
stručne
in brief details
stupeň vzdelania
degree
školenie
training
tešíme sa na ...
we are looking for ...
trvalé pracovné miesto
permanent position
učeň
apprentice
uchádzač
applicant / candidate
uchádzanie sa o pracovné miesto
applying for a position
umiestnenie
placement
úspešný uchádzač
successful candidate
úvodný plat
starting salary
v reakcii na Váš inzerát z ... uverejnený v ...

1. I am writing to you concerning your advertisement on ... in ... 2. I am answering your advertisement on ... in ... 3. I am replying to your advertisement of ... in ...
v súčasnosti som zamestnaný
at present I am employed
v závislosti od praxe
depending on level of experience
verejné sviatky
public holidays
voľba (medzi niečím)
choice
voľné miesto
vacancy
voľné pracovné miesta
job vacancies / jobs available
voľné pracovné miesta na pozíciu ...
a vacancy for a ...
výhoda
advantage
vyžadovať
require
vzdelanie
education
zácvik
internship
začína sa ...
will commence on ...
základný plat .... euro
basic salary ... euro
záľuby
hobbies
zamestnanec
employee
zamestnanecké požitky
employee benefits / fringe benefits
zamestnanie
employment / job
zamestnávateľ
employer
závodná jedáleň
staff canteen
zdôrazniť
stress
zdravotná dovolenka
sick leave
zdravotné poistenie
health insurance
získať / nadobudnúť skúsenosti
gain experiences
žiadosť (formulár)
application form
životopis
curriculum vitae (c. v.)
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

výročná správa
Annual Report
účtovná závierka
Financial Statements
súvaha
Balance Sheet
výkaz ziskov a strát
Income Statement
prehľad peňažných tokov
Cash Flow Statement
prehľad zmien vlastného imania
Statements of Changes in Equity
poznámky k účtovným výkazom
Notes to the Financial Statements
bilančná politika
Accounting Policy
zverejňovanie
Disclosure
oceňovanie
Measurement
odpisovanie (dlhodobého hmotného majetku)
Depreciation
odpisovanie (dlhodobého nehmotného majetku)
Amortization
odpisovanie (prírodných ložísk)
Depletion
aktíva
Assets
pasíva
Equity and Liabities
vlastné imanie
Equity
záväzky
Liabilities
výnosy
Income
výnosy z bežnej činnosti
Revenues
náklady
Expenses
zisk (realizovaný)
Profit
zisk (nerealizovaný, nepochádzajúci z aktívnej činnosti účtovnej jednotky)
Gain
strata
Loss
výsledok hospodárenia
Profit or Loss


oceňovanie
measurement
bežný náklad
current cost
čistá predajná cena
net selling price
čistá realizačná hodnota
net realizable value
historická (obstarávacia) cena
historical cost
hodnota vyrovnania (záväzku)
settlement value
hodnota využitia
value in use
reálna (objektívna) hodnota
fair value
reprodukčná obstarávacia cena
replacement cost
súčasná hodnota
present value
trhová cena
market value
využiteľná hodnota
recoverable amount


Súvaha - Balance Sheet

AKTÍVA
ASSETS
neobežný majetok
non-current assets
dlhodobý hmotný majetok
property, plant and equipment
investície v nehnuteľnostiach
investment property
nehmotný majetok
intangible assets
investície (finančné)
investment
dlhodobé pohľadávky
non-current assets
odložené daňové pohľadávky
deferred tax assets
obežný majetok
current assets
zásoby
inventories
- materiál
- material
- nedokončená výroba
- work in process, work in progress, WIP
- výrobky
- goods
- tovar
- merchandise
pohľadávky (z obchodného styku)
(trade) receivables
pokladnica
cash
bankové účty
bank balances
PASÍVA
EQUITY AND LIABILITIES
vlastné imanie
equity
základné imanie
share capital
emisné ážio
capital paid in excess of par value
rezervné (kapitálové) fondy
reserves
nerozdelený výsledok hospodárenia
retained earnings
menšinové podiely
minority interests
dlhodobé záväzky
non-current liabilities
rezervy
provisions
bankové úvery
bank loans
krátkodobé záväzky
current liabilities
záväzky (z obchodného styku)
(trade) payables
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK - PLANT, PROPERTY & EQUIPMENT

Alternatívne riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Allowed alternative treatment
Doba životnosti
Useful
Fond precenenia
Revaluation surplus
Likvidácia (majetku)
Disposal
Metóda odpisovania
Method of depreciation
Náklady obstarania
Cost
Následné oceňovanie
Subsequent measurement
Odpisovaná suma
Depreciable amount
Precenenie
Revaluation
Prípustné alternatívne riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Allowed alternative treatment
Prvotné oceňovanie
Initial measurement
Účtovná hodnota (zostatková)
Carrying amount
Účtovná hodnota (obstarávacia, nadobudnutia)
Gross carrying amount
Vlastné imanie
Equity
Vyradenie (majetku z používania)
Retirement
Základné riešenie (účtovania alebo vykazovania)
Benchmark treatment
Zníženie hodnoty (faktické)
Impairment
Zníženie hodnoty (účtovnym zápisom)
Write-down


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - INCOME STATEMENT
Uvedený formát výkazu ziskov a strát vychádza z tzv. druhového členenia nákladov.

Výnosy z bežnej činnosti
Revenue
Iné prevádzkové výnosy
Other operating income
Zmena stavu zásob vlastnej výroby
Changes in inventories of finished goods and work in progress
Spotreba materiálu a majetku určeného na spotrebu
Raw materials and consumables used
Mzdové a iné osobné náklady
Staff costs
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Depreciation and amortisation expense
Iné prevádzkové náklady
Other operating expenses
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Finančné náklady
Finance costs
Podiely na ziskoch a stratách pridružených a spoločných podnikov
Share of the profit or loss of associates and joint ventures
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Daň z príjmu (splatná)
Tax expense
Výsledok hospodárenia
Profit or loss
Podiel menšinových vlastníkov na výsledku hospodárenia
Minority interest
Čistý výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Net profit or loss from operating activities
Mimoriadne položky
Extraordinary items
Čistý výsledok hospodárenia
Net profit or loss


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT - INCOME STATEMENT
Štandardy IFRS/IAS pripúšťajú zostavenie výkazu ziskov a strát aj na základe účelového členenia nákladov (uvedený nižšie).

Výnosy z bežnej činnosti
Revenue
Náklady na predaný tovar/výrobky
Cost of sales
Obchodná marža
Gross profit
Iné prevádzkové výnosy
Other operating income
Odbytová réžia
Distribution costs
Správna réžia
Administrative expenses
Iné prevádzkové náklady
Other operating expenses
Prevádzkový výsledok hospodárenia
Operating profit or loss
Finančné náklady
Finance costs
Podiely na ziskoch a stratách pridružených a spoločných podnikov
Share of the profit or loss of associates and joint ventures
Výsledok hospodárenia pred zohľadnením vplyvu daní
Profit before tax
Daň z príjmu (splatná)
Tax expense
Výsledok hospodárenia
Profit or loss
Podiel menšinových vlastníkov na výsledku hospodárenia
Minority interest
Čistý výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Net profit or loss from operating activities
Mimoriadne položky
Extraordinary items
Čistý výsledok hospodárenia
Net profit or loss
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

dôkazy, podklady
evidence
očakáva sa ...
it is expected that ...
neistoty
uncertainities
nenaplné zmluvy, t.j. zmluvy, ktorých obsah ešte nebol naplnený ani jednou zo zmluvných strán - napr. obchodník ešte nedodal tovar a kupujúci mu ešte nezaplatil
executory contracts
nepoužité rezervy
unused provisions
nevýhodná zmluva
onerous contract
ostatné záväzky /dlhy/
other liabilities
podmienené záväzky /dlhy/
contingent liabilities
pomienené aktíva
contingent assets
použitie rezerv
use of provisions
prednosť obsahu pred formou
substance over the form
refundácia výdavkov
reimbursements
reštrukturalizácia
restructuring
rezerva
provision
riziká
risks
rozpustené rezervy
reversed provisions
spoľahlivý odhad
reliable estimate
udalosť
event
udalosť ku ktorej došlo v minulosti
past event
udalosť ku ktorej došlo v minulosti a ktorá viedla ku vzniku súčasného záväzku
obligating event
udalosť vedúca ku vzniku záväzku
obligating event
viesť ku vzniku (povinnosti)
give rise to (an obligation)
záruka
warrant, warranty, guarantee
záväzky /dlhy/, z titulu nefakturovaných a neuhradených dodávok
accruals
záväzok /povinnosť/, ak je výsledkom právneho vzťahu
legal obligation
záväzok /povinnosť/, ak nie je výsledkom formálne uzavretého právneho vzťahu, ale existuje na základe neformálnych zvyklostí
constructive obligation
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

amortizovaná hodnota
amortised cost
cudzia mena
foreign currency
časová hodnota
time value
dlhové cenné papiere
debt securities
dohoda o spätnom nákupe (REPO)
repurchase agreement
efektívny úrok
effective interest
finančné deriváty
financial derivatives
finančné nástroje
financial instruments
finančné záväzky
financial liabilities
finančný majetok
financial assets
identifikácia (výsledku transakcie ako jednej zo známych položiek účtovnej závierky)
recognition
investície držané do doby ich splatnosti
held-to-maturity investments (HTM)
komodita
commodity
kontrakty zahŕňajúce komodity
commodity-based contracts
kótovaná trhová cena
quoted market price
majetok ktorý je k dispozícii na predaj
available-for-sale assets (AFS)
nástroje hedgingu (zabezpečovania)
hedging instruments
očakávaná životnosť
expected life
opcia (právo nákupu alebo predaja)
option
opcia na nákup
call option
opcia na predaj
put option
opcie
options
pevná čiastka
fixed amount
počiatočná investícia
initial investment
podielové cenné papiere
equity securities
podielové nástroje
equity intruments
podmienky na trhu
market conditions
poplatok
fee
poskytnúť peniaze
deliver cash
pôžičky iniciované podnikom
loans originated by enterprise
predaj "na krátko"
short sale
pridružený (včlenený) derivát
embedded derivative
stanovená cena
specified price, strike price
stanovená miera (sadzba)
strike rate
stanovené množstvo
specific quantity
stanovený termín
specified date
transakčné náklady
transaction costs
ukončenie
termination
ukončiť (sa)
cease
úroková miera
interest rate
vysporiadanie kontraktu
settlement of an contract
využiť (napr. opciu)
exercise
za účelom obchodovania
for trading
zmluvné právo
contractual right
zrušenie účinku identifikácie
derecognition
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Výnosy z bežnej činnosti
Revenues
dividendy
dividends
identifikácia (zložky účtovnej závierky)
recognition
implicitná úroková miera
imputed interest rate
oceňovanie
measurement
poplatky za autorské a príbuzné práva
royalties
poskytovanie služieb
rendering of services
predaj tovaru
sale of goods
úroková miera
interest rate
úroky
interests
výnos (výťažok)
yield
výnosy
income
zmluva o prenájme
lease
zverejňovanie
disclosure
Dane
Taxes
... vrátane dane
... including tax
bez dane
excluding tax / free of tax
cestná daň
road tax
daň z príjmu
income tax
daň z obratu
sales tax
daň z pridanej hodnoty
value added tax
daňová bilancia
tax balance
daňová legislatíva
tax legislation
daňové náklady
tax costs
daňové účtovníctvo
tax accounting
daňové výdavky
tax expenditures
daňový „štít“
tax shield
daňový delikt
tax offence
daňový priestupok
tax delinquency
daňový raj
tax shelter
daňový základ
tax base
DPH
VAT
krátiť daň
shorten taxes
neplatič daní
tax dodger
odložená daň
deffered tax
odpočítateľný/a (z daňového hľadiska)
(tax) deductible
po zdanení
after tax
pred zdanením
before tax
splatná daň
current tax
splatnosť dane
tax maturity
účtovanie dane
tax posting
uhradiť daň
pay taxes
úľava na dani
tax abatement
úprava dane
tax adjustment
vrátenie preplatku daní
tax refund
vypočítať daň
compute/calculate the tax
výška daňového základu
tax base amount
záloha na daň
tax prepayment
zdaňovacie obdobie
tax period
zraziť daň
deduct taxes
0 0
Braňo Braňo

Braňo je offline (nepripojený) Braňo

Pripájam dva súbory veľmi dobrej slovnej zásoby zo všetkých oblastí - business english.
0 0
joe.black joe.black

joe.black je offline (nepripojený) joe.black

inak dobre je to aj na gaap.cz, ias.cz od mladka
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

joe.black Pozri príspevok
inak dobre je to aj na gaap.cz, ias.cz od mladka
Už tam nie je.
0 0
Gabi03 Gabi03

Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

Prosím vás, ako by ste v angličtine vysvetlili (španielovi ) výraz daň z príjmu - income tax?
Môže byť: tax from receipts?
0 0
Meggi 1 Meggi 1

Meggi 1 je offline (nepripojený) Meggi 1

Gabi, podľa mňa je prvá fráza správna: income tax;
tú druhú by som nepoužila, receipt má význam: 1) príjem ako akt prijatia peňazí alebo 2) potvrdenka/ bloček o zaplatení. T.j. daň sa platí nie z aktu prijatia alebo z potvrdenky, ale z príjmu/platu a to je income
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať