Zavrieť

Porady

Príjem v hotovosti

ADA ADA

ADA je offline (nepripojený) ADA

Môžete mi prosím niekto poradiť v ktorom paragrafe nájdem informáciu, že platba pokladňnu v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 50.000,- SK Ďakujem
Usporiadat
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

Ja viem len o jednom usmernení z roku 1996 (Metodický pokyn č. 61/123/1996 Min. financií), ale neviem v ktorom č. FS bol uverejnený. Tam bolo toto:
"Ak deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby (§ 2 písm. j) vyhl. MF SR č. 55/1994 Z.z.) je zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 prím ch) vyhlášky MF SR č. 55/1994 o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektr. reg. pokladnicou."
Keď som mala kontrolu na DPH ešte v r. 1996, tak som mala práve problém s hotovostnými úhradami v deň vystavenia faktúry. Prerábala som potom na všetkých faktúrach dátum vystavenia o deň dopredu (a to na doporučenie kontrolóra, aj také sa stáva!!!).
Ale veru teraz si myslím, že tento met. pokyn už asi neplatí, ak nevyšlo medzitým niečo novšie?
0 0
Janina7 Janina7

Janina7 je offline (nepripojený) Janina7

Čaute všetci na porade

Citácia z Poradcu č.11-12/2003 "Elektronické registračné pokladnice" autor Ing. Vladimír Pastierik - túto časť článku som vyňala zo súboru, ktoré priložila BEA /za to vrelá vďaka BEA/ a našla som ho pod témou "registračné pokladne-povinnosti"


3. Povinnosť evidencie tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu sa údajne
nevzťahuje na úhradu pohľadávky a*dobierky. V*prípade pohľadávky to musí byť
prípad, keď bol predaj realizovaný na faktúru, ktorá bola najprv zaúčtovaná ako
pohľadávka a*až následne, napr. deň po tom, bola uhradená v*hotovosti. Alebo môže
to byť aj prípad, keď v*ten istý deň bude vystavená faktúra a*táto ihneď zaplatená
v*hotovosti?
Podľa §*1 ods.*1 vyhlášky Ministerstva financií SR č.*55/1994 Z.*z. o*spôsobe vedenia
evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) v*znení neskorších predpisov
je daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie
vybraných služieb, povinný používať od 1.*januára 1995 na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu s*tlačiarňou, a*to vo všetkých svojich predajných miestach, v*ktorých dochádza k*úhrade v*hotovosti.
Podľa ustanovenia §*2 písm.*c) citovanej vyhlášky sa úhradou v*hotovosti rozumie
príjem peňazí v*hotovosti, a*to bankoviek a*mincí platnej meny; za úhradu v*hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a*úhrada dobierky. Z*tohto znenia vyhlášky vyplýva, že úhrada akejkoľvek pohľadávky nie je úhradou v*hotovosti, a*teda sa na ňu nevzťahuje
povinnosť evidencie tržieb ERP. Znenie vyhlášky neobsahuje žiadny časový parameter vo vzťahu k*pohľadávke. Za rozhodujúce považujeme preukázanie skutočnosti, že kupujúci dostal faktúru a*príjem peňazí u*predávajúceho bol preukazne zaúčtovaný voči zániku pohľadávky.

Čo myslíte, mohla by som sa ním oháňať pre daňovákmi? Moja daňová kontrola je na DPH i DZP rok 2003. ďakujem za pripomienky všetkým.
Janina7
Naposledy upravil Janina7 : 12.05.05 at 09:56
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Vážení poraďáci, keďže táto téma sa rozprúdila preštudovala som ju bližšie a môj záver je:

Na základe vystavenej faktúry ste mohli prijať platbu v hotovosti na základe príjmového dokladu v ten istý deň už od 1.1.1997.

Prečo?
Vyhláška 55/1994 v novele účinnej od 1.1.1997 zaznamenala úpravy práve v § 2 ods. c/, kde sa prvýkrát hovorí "za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky.

Metodický pokyn vydaný MF, ktprý Vám prikladám v prílohe platí od 1.1.1996 a zaväzuje o.i.:I. Ak deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby (§ 2 písm. j) citovanej vyhlášky) je zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 písm. ch) vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z.

Spomínaná novela Vyhlášky k 1.1.1997 však už v bode ch/ neuvádza náležitosti dokladu, ale tieto náležitosti uvádza až v bode i. Preto podľa mojej mienky novelou Vyhlášky 55/1994 účinnou od 1.1.1997 stratilo usmernenie MF opadstatnenie a platnosť. /Vôbec je diskutabilné, či MP môže byť nadradený Vyhláške, ale to už tu nebudem komplikovať/.

Ďalšia novela vyhlášky o ERP bola účinná od 1.1.2005 ale znenie týchto problematických častí je identické, nemenilo sa.
Ešte pre úplnosť uvádzam, že Met. pokyn sa odvoláva na znenie vyhlášky 59/1995 a od 1.1.1997 platí vyhláška v znení č. 353/1996,

Takže Janina dôvoď a bráň sa.
Naposledy upravil evina : 12.05.05 at 10:01
1 0
Janina7 Janina7

Janina7 je offline (nepripojený) Janina7

evina
Vážení poraďáci, keďže táto téma sa rozprúdila preštudovala som ju bližšie a môj záver je:

Na základe vystavenej faktúry ste mohli prijať platbu v hotovosti na základe príjmového dokladu v ten istý deň už od 1.1.1997.

Prečo?
Vyhláška 55/1994 v novele účinnej od 1.1.1997 zaznamenala úpravy práve v § 2 ods. c/, kde sa prvýkrát hovorí "za úhradu v hotovosti sa nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky.

Metodický pokyn vydaný MF, ktprý Vám prikladám v prílohe platí od 1.1.1996 a zaväzuje o.i.:I. Ak deň predaja tovaru alebo poskytnutia služby (§ 2 písm. j) citovanej vyhlášky) je zhodný s dňom prijatia úhrady v hotovosti, daňový subjekt vydá doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti podľa § 2 písm. ch) vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z.

Spomínaná novela Vyhlášky k 1.1.1997 však už v bode ch/ neuvádza náležitosti dokladu, ale tieto náležitosti uvádza až v bode i. Preto podľa mojej mienky novelou Vyhlášky 55/1994 účinnou od 1.1.1997 stratilo usmernenie MF opadstatnenie a platnosť. /Vôbec je diskutabilné, či MP môže byť nadradený Vyhláške, ale to už tu nebudem komplikovať/.

Ďalšia novela vyhlášky o ERP bola účinná od 1.1.2005 ale znenie týchto problematických častí je identické, nemenilo sa.
Ešte pre úplnosť uvádzam, že Met. pokyn sa odvoláva na znenie vyhlášky 59/1995 a od 1.1.1997 platí vyhláška v znení č. 353/1996,

Takže Janina dôvoď a bráň sa.
Milá Evina,
ďakujem pekne za emaily, si super, ale potrebovala by som ešte ten metodický pokyn upresniť, či tam nie je niekde rozpor. Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia=deň vyhotovenia fa=deň úhrady fa v hotovosti do pokladne (ten istý deň). Nemôže byť v tom rozpor, že je to i v ten deň uskutočnené? Ďakujem za odpoveď.
Janina7
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Janina7
Milá Evina,
ďakujem pekne za emaily, si super, ale potrebovala by som ešte ten metodický pokyn upresniť, či tam nie je niekde rozpor. Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia=deň vyhotovenia fa=deň úhrady fa v hotovosti do pokladne (ten istý deň). Nemôže byť v tom rozpor, že je to i v ten deň uskutočnené? Ďakujem za odpoveď.
Janina7
Podľa mňa nie v tomto prípade ide o dva dôležité pojmy deň predaja-deň prijatia úhrady. Asi si to trocha komplikuješ v spojitosti s DPH ale tu teraz neriešime. Podľa mňa je to O.K.. Prajem veľa úspechov. Treba si presne pripraviť všetky vyhlášky uvádzam Ti znenie a dôvodiť na základe nich to je najdôležitejšie:

vyhláška 55/1994 pôvodná neviem presne účinnosť ale nie je podstatné
59/1995 účinná od 30.3.1995
353/1996 1.1.1997
735/2004 1.1.2005
735/2004 dopĺňa § 2 1.7.2005
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
evina
Podľa mňa nie v tomto prípade ide o dva dôležité pojmy deň predaja-deň prijatia úhrady. Asi si to trocha komplikuješ v spojitosti s DPH ale tu teraz neriešime. Podľa mňa je to O.K.. Prajem veľa úspechov. Treba si presne pripraviť všetky vyhlášky uvádzam Ti znenie a dôvodiť na základe nich to je najdôležitejšie:

vyhláška 55/1994 pôvodná neviem presne účinnosť ale nie je podstatné
59/1995 účinná od 30.3.1995
353/1996 1.1.1997
735/2004 1.1.2005
735/2004 dopĺňa § 2 1.7.2005
Evina dovoľ aby som sa Ti poďakovala , že si si našla čas a takto to pekne napísala do porady . Myslím , že sa potešia aj ostatní členovia porady . Takže nemusím mať žiadne mindráky, že som to robila zle .
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Zita5
Evina dovoľ aby som sa Ti poďakovala , že si si našla čas a takto to pekne napísala do porady . Myslím , že sa potešia aj ostatní členovia porady . Takže nemusím mať žiadne mindráky, že som to robila zle .
Som rada, že nám to všetkým pomohlo. Ďakujem za príspevok
0 0
andrej_rv andrej_rv

andrej_rv je offline (nepripojený) andrej_rv

Evina, super príspevok, ďakujem !
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

andrej_rv
Evina, super príspevok, ďakujem !
Andrej aj ja ďakujem, poteší
0 0
Luna Luna

Luna je offline (nepripojený) Luna

Včera po prečítaní začiatku tejto diskusie mi zostalo zle,že sme v jednej firme zabudli na ERP,majiteľ ktorý mi nosí doklady raz za štvrťrok, inkasoval peniaze v hot.za predaný tovar. Potom keď som nadtým rozmyšlala tak aj on nakupoval tovar v hot.a nosil iba PPD,nie doklady z ERP.
Takýchto vecí sa pri mojej práci strašne bojím,čo ak sa na niečo zabudne.

Zas môžem kľudne spať. Ďakujem!!!!!!!!
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať