Zavrieť

Porady

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

  052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  052/701
  2.Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku:
  a) z bežného účtu, v hotovosti

  052/221, 211

  b) z úveru

  052/231, 461

  c) z devízového účtu (kurz NBS)

  052/221 AÚ
  3.Zúčtovanie poskytnutého preddavku po splnení dodávky

  321/052
  4.Vrátenie poskytnutého preddavku pri nesplnení dodávky

  211, 221/052
  5.Zúčtovanie kurzového rozdielu z preddavku poskytnutého v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
  a) kurzový zisk

  052/663

  b) kurzová strata

  563/052
  6.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

  702/052

  052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.