Zavrieť

Porady

PODNIKATELSKY PLAN

Ahojte, hrozne moc by som Vas chcela poprosit o pomoc. Na zajtra potrebujem do skoly na skusku vypracovany podnikatelsky plan. Nemohli by ste mi niekto pomoct a poslat mi niekto nieco?Velmi by ste mi tym ako studentke pomohli. To je jedno aky, len aby som nieco mohla odovzdat.PROSIM PROSIM PEKNE PROSIM
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  rage1 je offline (nepripojený) rage1

  rage1
  Hlinkovx dakujem pekne z atu osnovu. Velmi mi to pomohlo aj na skusku (mam to za ,,A,,) a zide sa aj do buducnosti, ked to odo mna bude vyzadovat sefko. Takze este raz vdaka

  Hlinkovx je offline (nepripojený) Hlinkovx

  ta som to ja :-) Hlinkovx
  rage1
  Hlinkovx dakujem pekne z atu osnovu. Velmi mi to pomohlo aj na skusku (mam to za ,,A,,) a zide sa aj do buducnosti, ked to odo mna bude vyzadovat sefko. Takze este raz vdaka
  Tak to ti gratulujem
  PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

  Podnikateľský plán má tri dôležité funkcie:
  1. Pri jeho vypracovávaní je podnikateľ nútený dôkladne si premyslieť svoj podnikateľský zámer a porozumieť všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so založením a chodom podniku
  2. Podnikateľský plán poskytuje potenciálnemu investorovi informácie, na základe ktorých sa rozhoduje, či bude projekt financovať.
  3. Podnikateľský plán by sa mal používať ako sprievodca počas skutočnej činnosti firmy. Napriek tomu, že žiadny plán nezodpovedá úplne presne skutočnosti, dá sa používať ako monitorovací nástroj. Odchýlky od plánu môžu byť dôležitými indikátormi budúcich problémov.
  Tento podnikateľský plán indikuje krok za krokom, ako môžu byť realizované idey o začatí vlastného podnikania. Pozorným, kompletným a realistickým vyplnením tohto formuláru je možné vypracovať vhodný podnikateľský plán. Môžete ho pripraviť aj vo vlastnej štruktúre, dbajte však na to, aby obsahoval čo najviac relevantných informácií.

  Na zhodnotenie Vašich plánov je potrebné sumarizovať niektoré dôležité body.
  A. Informácie o organizácii a personálne informácie: Základné informácie o kľúčových osobách projektu, ich vzdelaní a skúsenostiach môžu byť pre úspech projektu rozhodujúce.
  B. Opis plánu: Je dôležité presne identifikovať podnikateľské aktivity a mať čo najviac informácií o podmienkach, za ktorých je možné tieto aktivity prevádzkovať. Zistite, či sa na Vaše aktivity nevzťahuje povinnosť obdržania licencie a iných povolení.
  C. Marketingový prístup: Na akom trhu chcete podnikať, na akých cieľových zákazníkov sa chcete zamerať? Kde sú a ako dosiahnete, že budú Vašimi zákazníkmi? Odhad množstva zákazníkov Vám pomôže pri odhadovaní obratu. Pre rôzne oblasti podnikania (priemysel a remeslá, veľkoobchod, maloobchod, hotelové a stravovacie služby) bol marketingový prístup vypracovaný v rôznych verziách. Vyberte si tú, ktorá sa vzťahuje na typ Vašej podnikateľskej aktivity.
  D. Finančný plán: Je potrebné, aby ste identifikovali rozsah investícií do budov, renovácie, inventára, strojov, dopravných prostriedkov, zásob, kapitálu. Ďalej je dôležité identifikovať zdroje financovania: vlastné zdroje, pôžičky, dodávateľské úvery alebo iné spôsoby úverov. Rovnako sa od finančného plánu očakáva, že poskytne projekcie cash flow a ostatné finančné výkazy.
  E. Na záver sumarizujte: SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby), uveďte merateľné kritériá, podľa ktorých budete hodnotiť a vypracujte časový harmonogram aktivít.

  A. Informácie o organizácii a personálne informácie

  Profil organizácie

  Názor organizácie:

  Právna forma:

  Sídlo, miesto podnikania:

  Stručný opis predmetu činnosti organizácie:

  Stručná história organizácie a podnikateľskej činnosti:

  Náčrt organizačnej štruktúry a manažérskeho tímu:


  Personálne informácie

  Tieto informácie by mali byť poskytnuté o kľúčových osobách organizácie a projektu (manažér, finančný manažér, projektový manažér....) a mali by poskytnúť prehľad o ich vzdelaní, skúsenostiach a doterajšej praxi.


  B. Opis plánu

  Prosím, stručne popíšte projekt:

  V akej právnej forme bude Váš plán realizovaný (ak vytvárate novú organizáciu):

  Aké inštitúcie ste už kontaktovali v súvislosti s Vašim plánom (obchodná komora, ministerstvo, daňový úrad, poradca, účtovník, banka....):

  Aký názov bude niesť Váš projekt:

  Zisťovali ste, či ste oprávnení používať tento názov?

  Licencie
  Je na Vašu podnikateľskú aktivitu potrebná licencia alebo živnosť?
  Spĺňate podmienky na jej udelenie?
  Boli ste už zaregistrovaní príslušným orgánom?
  Máte zabezpečené ostatné potrebné povolenia?

  Personálne zabezpečenie
  Koľko zamestnancov sa bude podieľať na podnikaní:
  Na plný pracovný úväzok:
  Na čiastočný pracovný úväzok:
  Aké funkcie budú zamestnanci plniť?
  Plánujete v dohľadnej dobe prijímať ďalších zamestnancov?
  Akých?
  Kto bude zodpovedný za administratívu a financie?

  Počítačové vybavenie
  Budete pri svojom podnikaní využívať počítače?
  Ak áno, budete ich využívať na:
  - spracovanie textov
  - finančnú administratívu
  - administratívu zásob
  - administratívu projektu
  - iné

  Poistenie
  Je Vaša organizácia poistená?
  Ak áno, aké je to poistenie (proti požiaru, poškodeniu majetku…)?
  Zahŕňa toto poistenie aj podnikateľskú aktivitu?

  Deň začatia podnikania
  Kedy chcete začať alebo ste začali realizovať podnikateľskú aktivitu?

  C. Marketingový prístup a výrobný proces (priemysel a remeslá)


  Obchodná metóda

  Stručne popíšte Vašu cieľovú skupinu, sortiment produktov, cenovú úroveň atď.

  Trh

  Popíšte svoj trh a budúcich zákazníkov.
  Viete odhadnúť rozsah trhu a akú jeho časť chcete zaujať?
  Popíšte súčasnú situáciu v danom odvetví a v nadväzujúcich odvetviach:
  Diskutovali ste už so svojimi budúcimi zákazníkmi a aké boli ich reakcie?
  Oboznámili ste ich s predpokladanými cenami a aké boli reakcie?

  Miesto podnikania
  Opíšte miesto podnikania:
  Prečo ste si vybrali toto miesto?

  Viete, aký veľký bude priestor na podnikanie?
  Existuje možnosť rozšírenia priestorov na danom mieste?
  Mienite priestory prenajať alebo zakúpiť?
  Cena prenájmu za rok:
  Nákupná cena:
  Bola už podpísaná zmluva na prenájom alebo kúpu?
  Na akú dobu?
  Bola zmluva posúdená expertom?

  Viete rozdeliť daný priestor podľa rôznych funkcií?
  - predaj:
  - administratíva:
  - výroba:
  - sklad:
  - iné:
  Priestory celkovo:

  Produkt (sortiment produktov)
  Stručne popíšte produkty, ktoré budete vyrábať:

  Výrobná cena a predajná cena
  Máte už prehľad o výrobnej cene Vašich produktov?
  Ak áno, špecifikujte, ako bola výrobná cena tvorená:
  - materiál
  - odpracované hodiny x tarifa
  - strojové hodiny x tarifa
  - iné
  Ako sú určované tarify?

  Určili ste už predajnú cenu Vašich produktov?
  Ak áno, akým spôsobom?


  Podpora predaja
  Zákazníci sa najviac zaujímajú o:
  Motivácia k nákupu Áno – neutrálne - nie Z ich pohľadu dokážete splniť ich želania?
  Rozsiahly sortiment produktov Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Kvalita Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Cena Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dodacie podmienky Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Záruka Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Iné: Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne - nie Áno – nie

  Akým spôsobom oslovíte zákazníkov a ktoré motivácie budete zdôrazňovať?

  Ktoré z nasledovných nástrojov zdôrazňujete?
  Reklamné zásielky poštou Áno – nie Veľmi - málo
  Inzeráty Áno – nie Veľmi – málo
  Sponzorstvo Áno – nie Veľmi – málo
  Ústna reklama Áno – nie Veľmi – málo
  Iné: Áno – nie Veľmi – málo


  Konkurenčná pozícia
  Ako hodnotíte Vašu spoločnosť proti najdôležitejším konkurentom?

  Odhad konkurencieschopnosti proti konkurentom
  (+ / o / - )* Najdôležitejší konkurenti (mená)


  Rozsiahly sortiment produktov
  Kvalita
  Cena
  Dodacia doba
  Služby
  Záruka
  Iné:
  + = vlastná spoločnosť je lepšia / o = rovnaké / - = vlastná spoločnosť je horšia

  Aký je rozdiel medzi Vašimi produktmi a produktmi uvedených konkurentov?

  Dokážete odhadnúť celkový obrat Vašich konkurentov?
  Ak áno, koľko to je?

  Aké sú Vaše silné stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?
  Aké sú Vaše slabé stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?

  Zamestnanci
  Koľko ľudí pracuje v:
  - výrobnom procese:
  - predaji:
  - administratíve:
  - iných službách:
  - celkovo:

  Aký je pomer zamestnancov produkcie/administratívy (napr. 5:1)

  Nákup
  Kontaktovali ste už budúcich dodávateľov?
  Ak áno, za akých podmienok sú ochotní dodávať (platobné podmienky, dodacie lehoty...)?

  Výrobný proces
  Opíšte prosím výrobný proces:
  Aké máte s takýmto procesom skúsenosti?
  Pomáha Vám nejaká tretia strana?

  Aké výrobné prostriedky budete vo výrobnom procese využívať? Tiež uveďte, či ich budete kupovať, získate prostredníctvom lízingu alebo prevezmete použité stroje:

  Popis Nové / použité (vek) Nákup / lízing Hodnota
  Ak už niektoré z výrobných prostriedkov máte k dispozícii, aké garancie máte vzhľadom k ich riadnemu fungovaniu (napr. zmluva o údržbe)?

  Je Váš strojový park dostačujúci na zabezpečenie predpokladaného obratu?

  Analyzovali ste vplyv výrobného procesu na životné prostredie?
  Ak áno, ovplyvňuje ho nejakým spôsobom a čo urobíte?

  C. Marketingový prístup (veľkoobchod)

  Obchodná metóda
  Stručne popíšte Vašu cieľovú skupinu, sortiment produktov, cenovú úroveň atď.

  Trh
  Zameriate sa na určitú skupinu zákazníkov? Aké sú ich charakteristiky?
  Viete odhadnúť rozsah trhu a akú jeho časť chcete zaujať?

  Diskutovali ste už so svojimi budúcimi zákazníkmi a aké boli ich reakcie?
  Oboznámili ste ich s predpokladanými cenami a aké boli reakcie?

  Miesto podnikania
  Prečo ste sa rozhodli pre dané miesto?

  Viete rozdeliť daný priestor podľa rôznych funkcií?
  - predaj:
  - administratíva:
  - sklad:
  - iné:
  Priestory celkovo:

  Produkt (sortiment produktov)
  Stručne popíšte produkty, ktoré budete ponúkať:

  Cena
  Určili ste už predajnú cenu Vašich produktov?
  Ak áno, čo bolo základom na kalkulácie?

  Podpora predaja
  Zákazníci sa najviac zaujímajú o:
  Motivácia k nákupu Áno – neutrálne - nie Z ich pohľadu dokážete splniť ich želania?
  Rozsiahly sortiment produktov Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Kvalita Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Cena Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dodacia doba Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Záruka Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Dostupnosť Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Iné: Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne - nie Áno - nie

  Akým spôsobom oslovíte zákazníkov a ktoré motivácie budete zdôrazňovať?

  Ktoré z nasledovných nástrojov zdôrazňujete?
  Katalógy Áno – nie Veľmi - málo
  Reklamné zásielky poštou Áno – nie Veľmi - málo
  Inzeráty Áno – nie Veľmi – málo
  Sponzorstvo Áno – nie Veľmi – málo
  Ústna reklama Áno – nie Veľmi – málo
  Iné: Áno – nie Veľmi – málo

  Konkurenčná pozícia
  Ako hodnotíte Vašu spoločnosť proti najdôležitejším konkurentom?

  Odhad konkurencieschopnosti proti konkurentom
  (+ / o / - )* Najdôležitejší konkurenti (mená)


  Rozsiahly sortiment produktov
  Kvalita
  Cena
  Dodacia doba
  Služby
  Záruka
  Dostupnosť
  Iné:
  + = vlastná spoločnosť je lepšia / o = rovnaké / - = vlastná spoločnosť je horšia

  Aký je rozdiel medzi Vašimi produktmi a produktmi uvedených konkurentov?

  Dokážete odhadnúť celkový obrat Vašich konkurentov?
  Ak áno, koľko to je?

  Aké sú Vaše silné stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?
  Aké sú Vaše slabé stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?

  Distribúcia
  Budete distribuovať tovar zákazníkom vo vlastnej réžii alebo využijete uzatvorenie zmluvy s partnerom?
  Ak vo vlastnej réžii, ako bude organizované plánovanie distribúcie?

  Nákup
  Kontaktovali ste už budúcich dodávateľov?
  Ak áno, za akých podmienok sú ochotní dodávať (platobné podmienky, dodacie lehoty...)?

  Ste závislí na obmedzenom počte dodávateľov/výrobcov?
  Ak áno, koľko ich je?

  Aké opatrenia ste realizovali, aby ste sa zabezpečili voči nákupnému riziku spojenému s importom/exportom?  C. Marketingový prístup (maloobchod)

  Obchodná metóda
  Stručne popíšte Vašu cieľovú skupinu, sortiment produktov, cenovú úroveň atď.
  Uzatvárate dohodu o obchodnej spolupráci (franchising)?

  Trh
  Popíšte svoj trh ako územie a budúcich zákazníkov.
  Zameriate sa na určitú skupinu zákazníkov? Aké sú ich charakteristiky?

  Množstvo zákazníkov vo Vašej oblasti je:
  Z nich nakupuje inde: -
  Navštevujúci zákazníci mimo Vašej oblasti: +
  Množstvo potenciálnych zákazníkov:

  S akou spotrebou na zákazníka ste počítali? (Ak je potrebné, rozdeľte podľa skupín produktov.)

  Očakávate v budúcnosti zmenu množstva zákazníkov (napr. očakáva sa budovanie novej obytnej zóny vo Vami vymedzenom území)?

  Miesto podnikania
  Jasne opíšte miesto podnikania, spomeňte atraktívne verejné miesta vo Vašom okolí, pešia zóna apod.
  (Môžete priložiť nákres územia alebo mapu.)

  Čo si myslíte o dostupnosti daného miesta zákazníkom?
  Parkovacie možnosti:
  Množstvo parkovacích miest dobré/priemerné/zlé
  Vzdialenosť od miesta parkovania v blízkosti/niekoľko minút chôdze/veľmi ďaleko
  Cena za parkovanie zdarma/nízky poplatok/značný poplatok

  Dajú sa očakávať v budúcnosti nejaké zmeny v súvislosti s atraktívnosťou Vášho miesta podnikania?
  Ak áno, aké?

  Aká je podlahová plocha priestorov?
  Aká je podlahová plocha predajných priestorov?

  Produkt (sortiment produktov)
  Stručne popíšte hlavné skupiny sortimentu produktov:
  Budete sa špecializovať na nejaký produkt?
  Ak áno, ktorý?

  Máte povinnosť nakupovať produkty?
  Ak áno, akým spôsobom?

  Cena
  Môžete si cenu stanovovať sami alebo je určovaná nákupnými organizáciami alebo veľkoobchodom?
  Ak nie, ako budete určovať cenu tovarov a akú metódu kalkulácie budete používať?

  Podpora predaja
  Zákazníci sa najviac zaujímajú o:
  Motivácia k nákupu Áno – neutrálne - nie Z ich pohľadu dokážete splniť ich želania?
  Rozsiahly sortiment produktov Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Kvalita Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Cena Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dodacie doba Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby pracovníkov Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Záruka Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Dostupnosť Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Parkovacie možnosti Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Iné: Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne - nie Áno - nie

  Akým spôsobom oslovíte zákazníkov a ktoré motivácie budete zdôrazňovať?

  Ktoré z nasledovných nástrojov zdôrazňujete?
  Katalógy, letáky Áno – nie Veľmi - málo
  Inzeráty Áno – nie Veľmi – málo
  Sponzorstvo Áno – nie Veľmi – málo
  Ústna reklama Áno – nie Veľmi – málo
  Iné: Áno – nie Veľmi – málo


  Konkurenčná pozícia
  Ako hodnotíte Vašu spoločnosť proti najdôležitejším konkurentom?

  Odhad konkurencieschopnosti proti konkurentom
  (+ / o / - )* Najdôležitejší konkurenti (mená)


  Exteriér priestorov
  Interiér priestorov
  Rozsiahly sortiment produktov
  Kvalita
  Cena
  Dodacia doba
  Služby
  Služby zákazníkom
  Záruka
  Dostupnosť
  Parkovacie možnosti
  Iné:
  + = vlastná spoločnosť je lepšia / o = rovnaké / - = vlastná spoločnosť je horšia

  Dokážete odhadnúť celkový obrat Vašich konkurentov?
  Ak áno, koľko to je?

  Aké sú Vaše silné stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?
  Aké sú Vaše slabé stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?

  Dokážete identifikovať dôvody, prečo si myslíte, že zákazníci budú kupovať od Vás a nie od konkurencie?

  Distribúcia
  Budete distribuovať tovar zákazníkom? Ako?

  Nákup
  Kontaktovali ste už budúcich dodávateľov, sú pripravení dodávať značky a produkty, ktoré požadujete?
  C. Marketingový prístup (hotelové a stravovacie služby)

  Obchodná metóda
  Stručne popíšte obchodnú stránku Vášho plánu na základe Vašej cieľovej skupiny, sortimentu produktov, cenovej úrovne a typ podniku, ktorý plánujete zrealizovať.

  Pripojíte sa k nejakej sieti?
  Ak áno, akej?

  Trh
  Popíšte svoju oblasť trhu alebo oblasť zákazníkov.
  Zameriavate sa na určitú skupinu zákazníkov? Aké sú ich najdôležitejšie charakteristiky?

  Množstvo obyvateľov vo Vašej oblasti:
  Tí z nich, ktorí sú zákazníkmi inde: -
  Navštevujúci zákazníci mimo Vašej oblasti: +
  Množstvo potenciálnych zákazníkov:

  S akou spotrebou na zákazníka ste počítali? (Ak je potrebné, rozdeľte podľa skupín produktov.)

  Očakávate v budúcnosti zmenu množstva zákazníkov (napr. očakáva sa budovanie novej obytnej zóny vo Vami vymedzenom území)?

  Miesto podnikania
  Jasne opíšte miesto podnikania, spomeňte atraktívne verejné miesta vo Vašom okolí, pešia zóna apod.
  (Môžete priložiť nákres územia alebo mapu.)

  Čo si myslíte o dostupnosti daného miesta zákazníkom?
  Parkovacie možnosti:
  Množstvo parkovacích miest dobré/priemerné/zlé
  Vzdialenosť od miesta parkovania v blízkosti/niekoľko minút chôdze/veľmi ďaleko
  Cena za parkovanie zdarma/nízky poplatok/značný poplatok

  Dajú sa očakávať v budúcnosti nejaké zmeny v súvislosti s atraktívnosťou Vášho miesta podnikania?
  Ak áno, aké?

  Môžete uviesť rozmery prevádzky rozdelené podľa rôznych funkcií?

  Verejný priestor:
   Kaviareň, reštaurácia … m2
   Funkčné priestory (konferenčná miestnosť a pod.) … m2
   Iné
  Kuchyňa … m2
  Iné priestory … m2
  Počet stoličiek
  Počet izieb
  Počet postelí

  Aká je prevádzková doba zariadenia?

  Produkt (sortiment produktov)
  Stručne popíšte sortiment produktov, ktoré budete ponúkať (cenová hladina, špecializácia):

  Bude rozdiel v sortimente počas dňa a večer?

  Cena

  Aké sú najdôležitejšie produkty, ktoré budete ponúkať, aké ceny stanovíte a aké kalkulácie použijete?

  Prezentácia

  Aké máte predstavy o prezentácii Vášho podniku s ohľadom na exteriér a interiér?

  Exteriér: fasáda, názov, značka produktu, parkovanie, vstup…
  Interiér: zariadenie, stolovanie, recepcia, bar, sanitárne zariadenia…

  Podpora predaja

  Zákazníci sa najviac zaujímajú o:
  Motivácia k nákupu Áno – neutrálne - nie Z ich pohľadu dokážete splniť ich želania?
  Rozsah menu Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Kvalita Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Cena Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby zákazníkom Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dostupnosť Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Parkovacie možnosti Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Iné: Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne - nie Áno - nie

  Akým spôsobom oslovíte zákazníkov a ktoré motivácie budete zdôrazňovať?

  Ktoré z nasledovných nástrojov zdôrazňujete?
  Reklamné zásielky poštou Áno – nie Veľmi - málo
  Inzeráty Áno – nie Veľmi – málo
  Sponzorstvo Áno – nie Veľmi – málo
  Ústna reklama Áno – nie Veľmi – málo
  Iné: Áno – nie Veľmi – málo

  Konkurenčná pozícia
  Kto sú Vaši konkurenti a akým spôsobom sa budete od nich odlišovať (napr. cenovou úrovňou, službami, rozsahom menu atď.)?

  Názov konkurenta Typ spoločnosti Verejný priestor
  Počet stoličiek
  Počet izieb
  Počet postelí Vzdialenosť od Vašej spoločnosti Rozdiel v porovnaní s Vašou spoločnosťou

  Dokážete odhadnúť celkový obrat Vašich konkurentov?
  Ak áno, koľko to je?

  Aké sú Vaše silné stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?
  Aké sú Vaše slabé stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?

  Zamestnanci
  Má Váš personál potrebné vzdelanie, školenie?
  Ak nie, čo urobíte?

  Nákup
  Vybudovali ste už nejaké kontakty s budúcimi dodávateľmi?
  Ak áno, za akých podmienok (platobné podmienky, dodacie doby...) sú ochotní dodávať?


  C. Marketingový prístup (poskytovanie služieb)

  Obchodná metóda
  Stručne popíšte Vašu cieľovú skupinu, sortiment produktov, cenovú úroveň atď.

  Budete využívať určité lokálne, regionálne alebo národné dohody o spolupráci (siete)?
  Ak áno, aké?

  Trh
  Popíšte svoj trh ako územie a budúcich zákazníkov.
  Viete odhadnúť rozsah trhu a akú časť z neho chcete zaujať?

  Diskutovali ste už so svojimi budúcimi zákazníkmi a aké boli ich reakcie?
  Oboznámili ste ich s predpokladanými cenami a aké boli reakcie?

  Miesto podnikania
  Čo bolo dôvodom, že ste si vybrali dané miesto?

  Môžete rozdeliť priestory podľa rôznych funkcií?
  - predaj:
  - administratíva:
  - iné:
  Priestory celkovo:

  Produkt (sortiment produktov)
  Stručne popíšte služby, ktoré budete ponúkať:

  Cena
  Máte už prehľad o výrobnej cene Vašich produktov/služieb?
  Ak áno, špecifikujte, ako bola výrobná cena tvorená:
  - materiál
  - odpracované hodiny x tarifa
  - iné

  Ako sú určované tarify?

  Určili ste už predajnú cenu Vašich služieb?
  Ak áno, akým spôsobom?

  Podpora predaja

  Zákazníci sa najviac zaujímajú o:
  Motivácia k nákupu Áno – neutrálne - nie Z ich pohľadu dokážete splniť ich želania?
  Sortiment služieb Áno – neutrálne – nie Áno - nie
  Kvalita Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Cena Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dodacia doba Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Služby Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Dostupnosť Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Iné: Áno – neutrálne – nie Áno – nie
  Áno – neutrálne - nie Áno - nie

  Akým spôsobom oslovíte zákazníkov a ktoré motivácie budete zdôrazňovať?

  Ktoré z nasledovných nástrojov zdôrazňujete?
  Reklamné zásielky poštou Áno – nie Veľmi - málo
  Inzeráty Áno – nie Veľmi – málo
  Sponzorstvo Áno – nie Veľmi – málo
  Ústna reklama Áno – nie Veľmi – málo
  Iné: Áno – nie Veľmi – málo

  Konkurenčná pozícia
  Kto sú Vaši konkurenti a akým spôsobom sa budete od nich odlišovať (napr. cenovou úrovňou, službami, rozsahom menu atď.)?

  Odhad konkurencieschopnosti proti konkurentom
  (+ / o / - )* Najdôležitejší konkurenti (mená)


  Rozsiahly sortiment služieb
  Kvalita
  Cena
  Dodacia doba
  Služby
  Dostupnosť
  Iné:
  + = vlastná spoločnosť je lepšia / o = rovnaké / - = vlastná spoločnosť je horšia

  Akým spôsobom sa Vaše služby odlišujú od služieb poskytovaných konkurentmi?

  Dokážete odhadnúť celkový obrat Vašich konkurentov?
  Ak áno, koľko to je?

  Aké sú Vaše silné stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?
  Aké sú Vaše slabé stránky v porovnaní s Vašimi konkurentmi?

  Zamestnanci
  Koľko ľudí pracuje v:
  - procese poskytovania služieb:
  - predaji:
  - administratíve:
  - iných službách:
  - celkovo:

  Aký je pomer zamestnancov produkcie/administratívy (napr. 5:1)

  Nákup
  Vybudovali ste už nejaké kontakty s budúcimi dodávateľmi?
  Ak áno, za akých podmienok (platobné podmienky, dodacie doby...) sú ochotní dodávať?
  D. Finančný plán

  Finančný plán je neoddeliteľnou súčasťou systému plánovania podniku v menších a takisto aj väčších spoločnostiach. Finančný plán menšieho podniku má rovnakú štruktúru ako veľkého podniku, líši sa len rozsahom a mierou spracovania. Všeobecným pravidlom finančného plánu je, že musí byť v súlade, musí podporovať a byť podporovaný ostatnými časťami podnikateľského plánu.

  Vypracovanie finančných prognóz nie je jednorázovou záležitosťou. Veľmi často je potrebné zvážiť alternatívne metódy financovania alebo zmeny v marketingovej či výrobnej stratégii. Nie je neobvyklé, že podnik vypracuje niekoľko alternatívnych finančných prognóz, kým sa rozhodne pre tú, ktorá sa zdá byť najreálnejšia.

  Bez ohľadu na funkciu, pre ktorú sa zostavuje podnikateľský plán, by mal finančný plán obsahovať nasledujúce časti:
   Analýza finančnej situácie podniku
   Plán investícií
   Plán tržieb na základe prognózy predaja
   Plánované finančné výkazy podniku

  Analýza finančnej situácie podniku
  Finančno-ekonomická analýza je jedným z hlavných nástrojov riadenia podniku. Jej obsahom je rekapitulácia a hodnotenie výsledkov podniku. Identifikuje a kvantifikuje činitele, ktoré determinovali doterajší vývoj podniku a takisto anticipuje ďalšiu situáciu podniku. Je dôležitým prostriedkom hodnotenia podniku.

  Plán investícií
  Investičná politika podniku je jedným zo základných predpokladov úspešného rozvoja podniku.

  Plán tržieb na základe prognózy predaja
  Tržby sú základným zdrojom prevádzkovania a rozvoja podnikateľskej činnosti. Ich prognóza vychádza z marketingového plánu resp. prognózy predaja.

  Plánovanie finančných výkazov podniku
  Základom finančného plánu sú finančné výkazy. Sú výsledkom účtovnej závierky a tvoria ucelený systém. Navzájom spolu súvisia a zmeny v ktoromkoľvek z nich spätne ovplyvnia konkrétne údaje v ostatných výkazoch. Systém tvoria nasledovné tri výkazy:
   Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
  Plán výsledovky porovnáva plánovaný objem tržieb a ostatných výnosov s plánovanými nákladmi vynaloženými na dosiahnutie výnosov. Výsledkom tak je predpokladaný hospodársky výsledok podniku. Položky výkazu ziskov a strát sa uvádzajú v nasledovnom poradí:
  a) prevádzkový hospodársky výsledok – všetky výnosy a náklady z bežnej prevádzky podniku
  b) hospodársky výsledok z finančných činností – výnosy a náklady z finančných a investičných činností, vrátane úrokov z úverov
  c) daň z príjmov z bežnej činnosti
  d) mimoriadny hospodársky výsledok – výnosy a náklady z mimoriadnej činnosti a dane súvisiace s touto činnosťou; mimoriadne činnosti sú jednorazové udalosti nesúvisiace s bežnou činnosťou podniku (napr. znehodnotenie budovy z dôvodu požiaru a pod.)
  Okrem delenia nákladov a výnosov na základe jednotlivých podnikových činností sa môže výsledovka členiť aj podľa jednotlivých funkcií podniku (výroby, správa, odbyt…)
   Súvaha
  Dôsledky investičných a finančných rozhodnutí sa premietnu v plánovanej súvahe. Zatiaľ čo výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov zaznamenávajú finančnú aktivitu podniku počas určitého obdobia, súvaha (bilancia aktív a pasív) poskytuje obraz finančnej situácie podniku v určito časovom bode. Konkrétne poskytuje informácie o tom, čo podnik vlastní a aké nároky majú voči nemu rôzne strany – vlastníci a veritelia, čiže poskytuje informácie o majetku podniku a zdrojoch jeho financovania. Súvaha má dve kategórie – aktíva (peňažná hodnota všetkého majetku, ktorý podnik vlastní) a pasíva (hodnota zdrojov, z ktorých je podnik financovaný).
   Prehľad peňažných tokov
  Výsledovka a súvaha neukazujú, koľko hotovosti podniku produkuje, aby mohol splniť záväzky voči veriteľom, dodávateľom a i. Túto informáciu poskytuje výkaz o peňažných tokoch (cash flow). Základ pre tvorbu prehľadu finančných tokov tvoria ciele stanovené v oblasti zisku a prebytkov peňažných prostriedkov.
  Výkaz peňažných tokov je rozdelený na tri hlavné časti:
  a) čistý peňažný tok z bežnej činnosti a mimoriadnej činnosti – všetky činnosti podniku okrem operácií, týkajúcich sa investícií a financovania
  b) čistý peňažný tok z investičnej činnosti – nákup a predaj dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku
  c) čistý peňažný tok z finančnej činnosti – zvýšenie a zníženie dlhodobých pohľadávok/záväzkov, zníženie a zvýšenie úverov a iné zmeny kapitálovej štruktúry podniku

  Súčasťou finančného plánu by mali byť historické účtovné výkazy a plánované finančné výkazy. Prognózy by mali byť vypracované aspoň na štyri roky.

  E. SWOT analýza, kritériá hodnotenia, časový harmonogram

  V SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analýze identifikujte silné stránky a ako ich využijete, slabé stránky, ako ich eliminujete, príležitosti a hrozby, ktoré sa na trhu a v samotnej organizácii vyskytujú.

  Vypracujte spôsob hodnotenia úspešnosti podnikateľského zámeru.
  Čo bude indikátorom a akú metódu budete používať?

  Časový harmonogram má zahŕňať dátum začiatku a rozpis jednotlivých aktivít, ktoré budú v rámci podnikateľského plánu realizované. Vhodnou formou na ilustráciu časového harmonogramu je tabuľka.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Včera som tu na Porade "lepila" jeden podnikateľský plán. Skús si ho nájsť. A budeš mať čo porovnávať.

  Radomír je offline (nepripojený) Radomír

  Radomír
  Zdar ,
  včera som si stahoval jednu zmluvu a rad by som to niekomu na porade oplatil :-) osnovu pod.palnu najdeš v prílohe v dvoch prevedeniach . posielam aj nieco z prxe (spracované) par stran nahrubo spracovaných omačok ktore sme pred par (asi 2) rokmi posielali anglanom :-) ,
  keby to malo byt niekde použite zmen tam prosím hlavičku a mená :-) .

  tak mnoho zdaru

  Rado

  GreenTee je offline (nepripojený) GreenTee

  GreenTee
  Ahoj chcel by som ťa poprosiť že ak máš ten podnikateľský plán či by si mi nemohla pomôcť lebo ja mám presne taký istý problém ako si mala ty potrebujem to do školy... a vôbec sa stoho nemôžem vysomáriť...na takéto veci som proste neni... Ak by si mi to mohla poslať bol by som ti veľmi vdačný...ale ak sa ti to nebude tak nevadí... ale aj tak ti Dakujem .... Ahoj

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  však tu je priložený plán, vo forme prílohe, len si ho stiahni do svojho pc.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.